Alla som lever nära Jesus i andlig gemenskap, som mättar sitt innersta, sitt liv med daglig och riklig Bibelläsning, med Guds ordet och som har sitt hjärtas lust i att be, tillbe och lovsjunga till Herren.

Ja, alla dessa vet att tiden är nära då Härlighetens Herre, Konungarnas Konung Jesus Kristus kommer tillbaka och hämtar Hem de sina.

 Därför är tiden också oerhört allvarlig och angelägen, att inte slösa bort den att inte gå vilse i den.

För att människorna runtomkring oss, i våra liv och i vår stad ska kunna bli genuint frälsta och få en Himmelsk biljett, och för att de kristna ska bevaras i tron och inte bli avfälliga och strukna från Livets bok måste vissa saker till. Sådant som århundradena igenom i kristenhetens historia har blivit till just för att få människor till Jesus, till Korset och bevara de redan troende där:

1.Sluta kompromissa med Evangeliet och Guds Ord; lägg av med att bara plocka fram det som inte stöter, inte konfronterar, inte leder till ett avgörande. Att inte ens ge ut ”mjölken” i sin helhet utan bara sötaste söta är stjälp och inte hjälp. De som dras till Jesus kommer då inte igenom till ”pånyttfödda nya skapelser i Kristus”, till Jesu lärjungaskap. Och de som ändå har blivit Guds barn kan inte bevaras då de blir svältfödda på födan som formar och förnyar. De berövas kraften i Guds Ord, i Hela Guds rådslut, de går miste om Andens kraft och liv som kommer av ett överlåtet och helgat kristet leverne. Då får fienden inträde i deras liv med lidande på olika sätt, förr eller senare (i värsta fall i evigheten).

2. Ge ut Evangeliet; vårt korta jordeliv är till för att dels lära känna Gud i innerlig gemenskap och tillbedjan, att formas till likhet med Jesus som lärjungar. Men också i högsta grad att ge ut Evangeliet att vara ett vittne, missionsbefallningen gäller alla hela tiden. Att vara ”vän med världen” genom att bli lika med världen befolkar inte Himlen, snarare tvärtom. Kakor och bullar eller gosig mänsklig, själisk gemenskap ger inga radikala omvändelser och andligt födda troende, inte heller underhållning, retoriskt briljant förkunnarkonst. Det som världens barn redan har behöver de inte mera av, de behöver ”det Himmelska”, Andens liv och kraft, det förvandlande Guds Ordet, de behöver Jesus! Ge ut det människorna behöver, ge ut Evangeliet, ty det är Guds kraft till frälsning, som Skriften säger.

3.Gå samman och Be;varje väckelse genom århundradena har föregåtts av att troende gått samman och bett, och då menar jag inte några minuter lite då och då sådär i förbifarten. De har stormat Himmelen med innerliga hjärtskakande böner som inte accepterat något nederlag, i svår nöd för människors frälsning har de bett i timmar varje dag i veckor och månader, kanske år. De har bett som om det gällde liv och död, och det är precis vad det gäller. Och mer än så, det gäller var människorna (och tyvärr också många som tror sig vara kristna) ska tillbringa evigheten.

Vi alla troende har ansvaret för alla dem runtomkring oss, alla dem som vi på något vis kan nå med Evangeliet. När vi börjat be på nämnda vis, så tar Guds Ande vid och leder oss in i djupare och mera bön. Herren bistår alltid med sin kraft och förmåga när vi väljer att gå hans väg och vilja. Gå samman och be och sluta inte förrän genombrottet kommer i smått som stort. Ja, fortsätt även efter genombrottet, ty fienden tar aldrig semester och inte vår Gud heller, bön är en stor och helt avgörande del av livet.

Kommentera

Publiceras ej