Rubriken kunde också heta ”Bibeltrogen väckelsekristendom kontra Världslig humanreligiösitet”. Kära läsare, det är avgörande att följa Guds Ord då Anden bejakar just Ordet. En s k ”bokstavstrogen” Bibeltolkning har historiskt varit och är ett väckelseincitament vilket Guds Ande bekräftar med förvandlade liv, med stora skaror som blir riktiga Jesu lärjungar. Att tolka Skriften utifrån ett "världsligt perspektiv" och vara ”relevant” för att passa tidsandan innebär ju nästan en ny alternativ "Bibel" för varje generation, det kan inte vara Guds intention med Skriften..."Jesus är densamme igår, idag och i evighet", likaså Hans Ord. Kännetecknande för avfälliga perioder är just kompromiss, ett ignorerande eller förvrängning av Bibelordet för att behaga ”det världsliga”, inte stöta sig med någon och bli vän med allt och alla (undantag Gud å väckelsefolket), vilket dränerar ”värksamheten” från Guds kraft och Andens ledning, det enbart mänskliga med helt andra influenser tar över….och hur kan ledarskapet utifrån sådan liberalteologisk, världslig och mänsklig situation/anpassning överhuvudtaget kunna höra Andens ledning, vilket man ju kanske inte ens eftersträvar…Troligen söker man en person som har en mänsklig och inte nödvändigtvis ”andlig” pondus och position i kyrkliga kretsar och gärna så också i samhället, en retorisk vältalare, diplomatiskt välpolerad och ”folklig”. Men hur vore det med en Profetröst som kan visa vägen, utmana till förändring, en andlig tjänstegåva rikligt utrustad med Ordet och Anden…Men, nej, man frågar sig vad är det politiskt och kyrkligt korrekta ”mainstream”, det som får applåder och mest ”gillningar” från både världslig och religiös media och från kulturelit, det politiska systemet, alla kyrkostyrelser, församlingars äldste och den (stora) del av svensk kristenhet som faktiskt inte vill ha den sortens väckelse som innebär Omvändelse, rening i Guds hus från synd och värld, helöverlåtelse och till Jesus ett totalt hängivet liv, där väckelsens Ande och Eld griper tag och skapar bestående förändring med sanna Jesu lärjungar som bevaras i frälsningen och som bär rik frukt till evigheten.

Man kan tänka sig den sorts ”väckelse” som fyller kyrkorna och medlemsmatriklarna och sänker trösklarna in i Guds rike och församling ända ner till avgrunden…och där ingen någonsin tar illa upp för något, en sådan väckelse är inte från Ovan. Men tids nog, i nöden kommer många att vända tillbaka till Guds Ord och söka Herrens ansikte, ta emot Andens liv och ledning…just nu är det ”ökenvandring” med några få källor att få några droppar friskt vatten ifrån, men snart så rasar de ”religiösa murarna” och det friska flödet från Ovan kan återigen välsigna folket.

Fyra Bibelställen vill jag här avsluta med, läs nu noga:

”Om någon talar skall han tala i Enlighet med Guds ord”, 1 Petr.4:11.

”Den som inte förblir i Kristi Lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”, 2 Joh.1:9-11.

”Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen Fördärvas och Vändas bort från den uppriktiga och rena Troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och Predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en Främmande ande eller ett Främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”, 2 Kor.11:2-4.

”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor Vältalighet eller hög Visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.  Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som Korsfäst.  Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.  Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom Mänsklig Visdom utan genom en Bevisning i Ande och Kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på Människors Visdom utan på Guds Kraft”, 1 Kor.2:1-5. 

2 kommentarer

FruAxberg

13 Jul 2015 13:37

Underbart att du skriver om sanningen! Bara i Guds Ord, i Jesus finns sanningen! Alskasanningen.wordpress.com
Guds frid bror i Kristus

Stig-Erik

18 Jul 2015 11:28

Paulus förkunnade hela Guds rådslut. Tack att du också gör det. Det värmer.

Kommentera

Publiceras ej