Proklamerade EVANGELIET på Vasa Torg, på finska / Julistin EVANKEELIUMIA Vaasan torilla, suomeksi:

 

https://youtu.be/D8dHwQxGydE

Kommentera

Publiceras ej