Jag vill rekommendera några böcker som betyder oerhört mycket i mitt liv. Det finns vissa böcker som är livsförvandlande, de inför eviga värden och har sådan sprängkraft i sig att man inte är densamme efter att ha läst dem, de danar och formar en att vara det man är och vilja det man vill. Jag kunde tagit med här många fler böcker, men väckelsehistoriska skildringar från förr är mig kärast. Bibeln, Guds Ord är förstås nr.1, vida överlägset allt annat, men därefter, läs gärna följande:

1.”Georg-Revolutionären” och ”Georg-Visionären”, av Ivar Lundgren

2. ”Stora Väckelser”,”Ett förvandlat Sverige” och

”Pionjärer i den svenska väckelsehistorien”, av Stig Hällzon

3. ”Livet segrar, berättelsen om Niilo Yli-Vainio”, av Tytti Träff

4. ”När Guds Eld Flammar”, Missionsförbundets förlag

5. ”När Eld kommer lös”, av Ragnar Ljungquist

6. ”Genom Eld och Vatten”, av Joel G. Larsson

7. ”Ett Sagolikt Liv”, av Lewi Pethrus

8. Charles G. Finneys självbiografi

9. ”Liljor bland törnen, vittnesbörd från väckelsen i Kina”, av Danyun

10. ”A diary of Signs & Wonders”, av Maria Woodworth-Etter

11. “Andens verk”, av G. Dahl

12. ”Så var det i början”, av Hjalmar Ax

13. ”The century of the Holy Spirit”, av Vinson Synan

14. “Brinnande Hjärtan”, av Gustaf F. Johnsson

15. ”Guds Generaler”, av Roberts Liardon

16. ”2000 years of Charismatic Christianity”, av Eddie Hyatt

17. “Män med hjärtat i brand”, av Stig Abrahamsson

18. ”I yttersta stridslinjen, av Ebbe Bohlin

19. "När Väckelsen kom", av George B. Davis

 

Hjärtligen i Kristus: Peter Kujala

Kommentera

Publiceras ej