Den senaste religiösa Prognosen: Har ni uppfattat den senaste inneflugan i religiösa Sverige (och västerländs kristenhet)? Den senaste mörkläggningen över det stora avfallet från tron, den senaste trösten och falska förhoppningen att Allt är väl, vi kan fortsätta som vanligt i stagnation och bekvämlighet. Vad är det då? Jo, resonemangen går i riktning att nu kanske ett allmänt religiöst beteende och religiösa funderingar räcker för att vara kristen och ha sin Himmelska biljett klar. Det handlar om att inte polarisera utan att sudda ut gränserna istället, fila ner trösklarna för vad det innebär att vara kristen och frälst. En allmän och luddig tro tycks nu räcka för att inkluderas i Guds familj. Detta luktar också religionssynkretism, c a 80% av världens befolkning är religiösa så detta öppnar verkligen upp för spännande saker i det Bibliskt profetiska skeendet där det stora avfallet i kristenheten ska bl a mynna ut i en uppblandning av religioner.

Bibeln, Guds Ord polariserar något våldsamt, hela tiden och överallt; Där är man antingen Andligt född på nytt (Joh.3:5-8) och Bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare. Vilket visar sig i ett sant kristet leverne i Ande och Sanning, man följer alltså Jesus helhjärtat och överlåtet, på frukten känner man igen trädet säger Bibeln (läs Mat.7:13-23). Eller så följer man  härskaren över luftens välde (Ef.2:1-2), d v s Jesus är inte alls Herre för dem som inte gått igenom Omvändelsens trånga port och blivit Andligen födda på nytt till Nya Skapelser i Kristus ( läs 2 Kor.5:17, Ef.4:22-24). Då kan man tydligt se den icke frälsta människans frukt i dess liv. Gal.5:16-25 uttrycker denna polarisering, denna skillnad på tillhörighet klockrent just genom  livsfrukten i en människas liv, Gal.5:16-25:  Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

En genuin Omvändelse och Tro på Jesus och Hans verk på Korset skapar detta frälsningens under, inget annat förmår förvandla en människa till ett Guds barn, till en andlig ny skapelse. Jesus började genast predika Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (mark.1:15), en förkunnelse som återkommer sedan genom hela Nya Testamentet. Och förkunnelsen är omfattande om att denna omvändelse och tro resulterar i en verklig förvandling av människan där Jesus har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol.1:13), en väldigt tydlig polarisering alltså, eller hur? Låt oss hålla oss till den 2000 år gamla Bibliska kristna tron, bevisad sann och trovärdig genom alla tiders väckelsehistoria, och inte låta oss dras med i sista tidens fördärv, liberalteologi och villoläror. 

Kommentera

Publiceras ej