Jag är helt beroende av Jesu närvaro, av de där Andens ”strömmar av levande vatten” i mitt innersta. Har du upplevt Guds Härlighets- och Helighets närvaro? Jesu kärleks närvaro, Guds glädje och frid? Om du ”smakat och sett att Herren är god” så är du beroende, varje dag och stund. Jesus är Livets furste, Härlighetens Herre, Han Är Liv i överflöd och jag kan omöjligtvis leva utan denna Jesu liv och närvaro, varje dag.

Hur det upplevs då Guds Ande uppfyller? Som verkliga ”strömmar” av Guds liv och kraft som flödar i mitt innersta; en kärlek, frid och glädje som genomsyrar min ande, själ och kropp. Ibland är det en ”bubblande glädje” som väller upp eller en frid som lägrar sig över sinnet och känslorna, tankarna får ro och själen vila, Jesu kärlek är som en varm inre filt, det är heligt. Jag förnimmer Jesus i mitt hjärta, och allt jag vill är att bara komma Honom närmare, umgås mera. Detta Andens liv övervinner, besegrar all annan längtan eller begär, värld och synd kommer inte åt och får inget grepp, t o m fritidsintressen blir banala, futtiga och idel tomhet i jämförelse. Det var detta Andliga liv som fick en hårdnackad intellektuell att kapitulera för Gud, och än idag är detta vida överlägset allt annat i mitt vardagliga liv. Jag förstår inte hur människor klarar av att leva och fungera utan Jesus och Hans ”manifesterade” och påtagliga närvaro och liv?! 

Det finns själsliga ”njutningar och behag”, t o m av religiöst slag. Det finns en oandlig ”religiösitet” som ger själslig tillfredställelse ungefär som en stark livsåskådning eller ideologi, tänk t ex på alla hängivna kommunister eller Jehovas vittnen och islamister, vad driver dem? Det finns en stark själslig religiös kraft (ett motalternativ från Guds fiende) som kan ha sken av andlighet, men det är falskt ty det ovan nämnda Andens liv lyser med sin frånvaro, och denna religiösitet (inkl. annan ideologi) har inte kraften att övervinna värld och synd, det mättar inte. Tyvärr är många bedragna även inom kristenheten, det finns "en annan ande" och kraft som inte är från Gud (läs 2 Kor.11:4). Varför har även en del kristna gått in under detta ok? Svar: De har inte överlåtit sig villkorslöst till Gud, de hungrar och törstar inte efter Jesus, 1:a kärleken har svalnat (Joh.Upp.2:4-), ty Jesus säger ”Om du Törstar så kom till Mig och drick”, det står skrivet ”Du skall älska Herren din Gud av Hela ditt hjärta, själ och kraft”. Detta är ingen ”lagiskhet”, nej, det är så en kärleksrelation fungerar, ”Anden längtar avundsjukt” efter gemenskap med oss säger Ordet (Jak.4:4-). Den religiösa ivern, dess själsliga kraft kan däremot bli verklig lagiskhet då den får sin näring från att försöka behaga eller blidga Gud, för att förtjäna Guds unnest och välsignelse, men vi kan inte ”förtjäna” något från Gud, Allt är av nåd till oss givet, frälsning såsom Hans närvaro och liv. Men, när man umgås andligen med Jesus, såsom ovan beskrivits så börjar en Eld från Gud att brinna i ens hjärta och man vill tjäna Herren, av fri vilja. Man känner det Han känner i sitt hjärta, man får nöd för själars frälsning, man vill följa Jesus och lyda Honom, det blir en naturlig konsekvens av andliga gemenskapen, det är Andens kraft och förmåga som tar över och jag är i ”Herrens vila” mitt under tjänandet, detta är Guds nåd.

Om du är bunden i den ”religiösa kraften”, själiskheten, om du inte kan uppleva detta Andens liv som nu beskrivits, inte har detta absoluta beroende av Jesu närvaro och liv så finns hjälp. Hur? Prioritera bort allt det som blockerar din hunger och törst efter Jesus, det som du vill ”göra istället” på din fritid, omvänd dig och lämna synd i ditt liv. Börja läs Bibeln, lyssna på lovsång och tillbe Herren, lyssna på Bibeltrogen och andlig predikan/undervisning, be och utgjut ditt hjärta för Jesus. Gör allt detta varje dag i flera timmar så aktiverar du din hunger och törst efter Jesus mer och mer, då kommer Himmelens fönster att öppnas i ditt innersta och saligheten, livet från Ovan flödar fritt, då ”smakar och ser du att Herren är god”, ditt liv förvandlas, det blir såsom Herren ämnade det att vara, ty vi är skapade till denna andliga gemenskap med Jesus (1 Kor.1:9). Var välsignad käre vän. 

mvh: Peter, din broder i Kristus

P.S! ”Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:22-25.

Övriga Skriftställen i Bibeln som texten refererar till, läs och njut:

Joh.7:37-39

Jer.29:13

Ps.34:9, 69:33

Apg.3:15

1 Kor 2:8

Joh.10:10

Joh.4:14

Rom.14:17, 15:13

Mark.12:29

1 Joh.2:15

1 Joh.1:9

Rom.8:13-14

Apg.1:8

Ef.3:16

Fil.4:6-7

Kommentera

Publiceras ej