Vi börjar med att läsa 1 Kor.1:9: ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”. Meningen med livet är Andlig gemenskap med Gud. Det är därför vi skapades, för att ingå i Guds Familj och ha gemenskap med Honom. Jesus säger också om sig själv att Han Är Livet, Han säger att Han Är Livets bröd som mättar vårt innersta, som ger oss Liv och Liv i överflöd.

Du kanske försöker fylla ditt livshunger med fredagsmys, familjemys, Tv- och filmmys,  jakt- och fiskemys, kanske framgångar i karriären, massor av teknoprylar, kläder m m. Eller så förtränger du allt via kemisk väg i droger, alkohol, i det kortvariga och nedbrytande ruset. Kanske du t o m försöker vara superreligiös eller ”lagomreligiös”, men utan att ha den där nära, djupa andliga gemenskapen med Gud. Du kanske ger ett religiöst sken av andligt liv, men det är fejk, en 25 watts glödlampa där du skulle haft strålande solljus, alla ser genom det, den mest bedragne är du själv. Inget funkar, tomheten och meningslösheten tränger på likväl. Men, det finns hopp, det finns hjälp och lösning, ja, förlösning. Vi läser Jak.4:4-8: Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er”. Här fick vi i Guds Ord klara direktiv på hur vi ska ta emot det enda som kan mätta vårt livshunger. Helt enkelt att sluta sippa i ”världens svarta sörja” och Närma oss Gud i våra hjärtan, Då skall som Ordet sade Gud närma sig oss. Guds Ande längtar, som vi läste efter vår närhet och gemenskap. Men, vi måste Välja vad vi prioriterar, vad vi längtar och hungrar efter; Gud eller det världsliga.

Nu läser vi Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden”. Att ”berusa sig med vin” kunde lika gärna handla om att låta sitt hjärta uppfyllas med vad som helst annat som man väljer istället för Gudsgemenskapen. ”Låt er i stället uppfyllas av Anden” säger Gud i sitt Ord, och Gud som skapat oss vet ju självfallet vad som är bäst och härligast för oss. Livets mening var ju som sagt den andliga gemenskapen med Jesus Kristus. Det finns inget underbarare kan jag berätta för er än denna andliga gemenskap med levande Gud, en enda minut med Jesus är mycket mer värt än allt annat gott, roligt, kul jag upplevt under mitt snart 50 åriga liv. Har du upplevt Jesu kärleks närvaro som en varm filt om din själ. Har du upplevt Jesu frid som övergår allt förstånd? Har du känt Helighetens och Härlighetens Ande uppfylla ditt innersta så att tid och rum tappar betydelse. Och du liksom förnimmer Jesus i ditt hjärta, du är Nära Honom. Och du både gråter och skrattar i lycklig förkrosselse och djup glädje. En minut, ja, om så 10 sekunder käre vän är mycket mer än allt annat.

Så hur gör du? Vi läser Joh.7:37: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”. 

Det var 3 saker Gud säger som du ska göra för att bli Uppfylld av Gudsnärvaron, av Gudsgemenskapen:

1. Törsta, hungra eller med andra ord Längta desperat efter Jesus.  

2. Kom till Jesus, d v s nalkas, dra dig Nära Gud i ditt hjärta.

3. Tro, tro på Guds löfte om att du ska bli Uppfylld av Anden, av strömmarna med levande vatten.

Vi läser Joh.7:37 igen, och läs och lyssna nu med ditt hjärta denna gång, i tro: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.  

Vi ska läsa ett sista Bibelställe, Joh.Upp.3:20: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig”.Att ”hålla måltid” innebär att ha Gemenskap. Men, Jesus knackar på ditt Hjärtas dörr för att du ska Öppna för Honom. I Joh.7:37 sade Jesus att vi skulle komma till Honom och ”Dricka”. Vi tittar snabbt på Joh.7:37 igen: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!Att Öppna sitt hjärtas dörr och att Dricka in är samma sak. Du Överlåter dig i tro till Jesus och bara tar emot av Andens liv och uppfyllelse. Om du verkligen Törstar och Tror så är det barnsligt enkelt. Men, om du har Barrikaderat ditt hjärtas dörr med en massa världsligt bråte, kanske med en massa oandligt religiöst bråte, kanske villolära, synd som du vägrar bekänna och lämna, ja, då behöver du faktiskt kasta bort det, till Korset, där det utplånas. Då blir det lätt att Öppna den där dörren och släppa in Jesus. Kanske har du rullat runt rejält i rännstenen, i synd och sörplat i dig en massa sörja, så du inte förmår Dricka in av det Rena vattnet. Vänd då om, spy ut eländet på Korset, där utplånas det. Då blir det lätt att Dricka in av den Helige Andes livgivande strömmar av levande vatten, då har du låtit Evangeliets kraft spränga bort de där stenarna som täppt till det friska flödet.

Nu så är ju detta en artikel och du som läser sitter vid en dator, troligen hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan som bör ha väckt din tro till liv, ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans, öppna ditt hjärta till Gud och så ber vi tillsammans: ”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag ska bli uppfylld av Din Härlighes närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag hungrar och törstar efter Dig Jesus, att få vara nära Dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och gå och leva i Din kraft. Fyll mig Herre med din Helige Ande, så att jag kan mätta mitt innersta med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje. Nu tar jag i tro emot Andens uppfyllelse, i Jesu Namn, Amen...”

Kommentera

Publiceras ej