Predikar Evangeliet i ett soligt Badhusparken, Östersund - Tre korta utomhustal (ca 26 minuter sammanlagt), i samarbete med Väckelsekyrkan. En tog emot Jesus, flera fick förbön, folket hörde Evangeliet. Lite hackig filmning alldeles i början. Perfekt läge med utomhuscafe, lekpark med vuxna som passar barnen och långa bänkrader vid sjön! Var välsignad:

https://youtu.be/PzV_jN-7n68

Evangeliet, Evangelisation, Frälsningen, Gatuevangelisation, Mission, Peter Kujala, Torgpredikan,