Predikan ”Trohet till Kristus och Ordet” som jag gav ut i församlingen ”Nytt Liv” i Gällivare. Kanske den viktigaste predikan jag levererat…:
https://youtu.be/nIuLa06Dyf4
Evangeliet, Evigt liv, Frälsningen, Klassisk kristen tro, Kristendom, Peter Kujala, Predikan,