Vi börjar med att läsa 1 Kor.1:9: ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”. Den stora frågan årtusenden igenom hos människors barn har ju varit ”Vad är livets mening?”. Guds Ord har gett svaret! Meningen med livet är Andlig gemenskap med Gud, med JESUS. Det är därför vi skapades, för att ingå i Guds Familj och ha gemenskap med Honom. Jesus säger också om sig själv att Han Är Livet, Jesus säger att Han Är ”Livets bröd” som mättar vårt innersta, som ger oss ”liv och liv i överflöd”.

Du kanske försöker fylla ditt livshunger med fredagsmys, familjemys, Tv- och filmmys, jakt- och fiskemys, kanske framgångar i karriären, massor av teknoprylar, kläder m m. Eller så förtränger du allt via kemisk väg i droger, alkohol, i det kortvariga och nedbrytande ruset. Kanske du t o m försöker vara superreligiös eller ”lagomreligiös”, men utan att ha den där nära, djupa andliga gemenskapen med Gud. Du kanske ger ett religiöst sken av andligt liv, som det står i Bibeln ”älskar njutning mer än Gud och har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft”, men det är alltså fejk, en ”0.1 watts” glödlampa där du skulle haft strålande solljus, alla ser genom det, den mest bedragne är du själv. Inget funkar, tomheten och meningslösheten tränger på likväl. Men, det finns hopp, det finns hjälp och lösning, ja, förlösning. Vi läser Jak.4:4-8: ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er”...Här fick vi i Guds Ord klara direktiv på hur vi ska ta emot det enda som kan mätta vårt livshunger. Helt enkelt att sluta sippa i ”världens svarta sörja” och närma oss Gud i våra hjärtan, Då skall som Ordet sade Gud närma sig oss. Guds Ande längtar, som vi läste efter vår närhet och gemenskap. Men, vi måste Välja vad vi prioriterar, vad vi längtar och hungrar efter; Gud eller det världsliga, det himmelska eller det jordiska?

Såhär säger också 1 Joh.2:15-17: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt”. Gud är en nitälskande Gud som passionerat, i sin väldiga kärlek söker efter en verklig kärleksrelation med dig och mig, Jesus bevisade sin kärlek till oss på Korset, tydligare än så kan det inte bli! Vad blir ditt och mitt gensvar? Fjärrkontrollen till TV:n, fikagemenskap med vänner med prat om allt annat än Gud, senaste skvallret på facebook, andligt torr religiös underhållning som är världsligt influerad, oändliga naturpromenader, fanatiska idrottsevenemang o s v? Jesus får vara med på ett undangömt hörn som en liten livförsäkring och fin ”kristen” täckmantel som man ägnar någon minut per dag…

Men, det finns hopp, nåd och hjälp. Nu läser vi Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden”. Att ”berusa sig med vin” kunde lika gärna handla om att låta sitt hjärta uppfyllas med vad som helst annat som man väljer istället för Gudsgemenskapen. ”Låt er i stället uppfyllas av Anden” säger Gud i sitt Ord, och Gud som skapat oss vet ju självfallet vad som är bäst och härligast för oss. Livets mening var ju som sagt den andliga gemenskapen med Jesus Kristus. Det finns inget underbarare kan jag berätta för er än denna andliga gemenskap med levande Gud, en enda minut med Jesus är mycket mer värt än allt annat gott, roligt, kul jag upplevt under mitt över 50 åriga liv. Har du upplevt Jesu kärleks närvaro som en varm filt om din själ? Har du upplevt Jesu frid som övergår allt förstånd? Har du känt Helighetens och Härlighetens Ande uppfylla ditt innersta så att tid och rum tappar betydelse? Och du liksom förnimmer Jesus i ditt hjärta, du är Nära Honom…Och du både gråter och skrattar i lycklig förkrosselse och djup glädje. En minut, ja, om så 10 sekunder käre vän är mycket mer än Allt annat.

Så hur gör du? Vi läser Joh.7:37: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.

Det var tre saker Jesus säger här som du ska göra för att bli Uppfylld av Gudsnärvaron, av Gudsgemenskapen:

1. Törsta, hungra eller med andra ord Längta desperat efter Jesus. För att utveckla denna ”törst” så behöver du prioritera rätt din tid och det du hänger dig åt, lägg undan det som fyller ditt hjärta med världsliga saker istället för ”Guds saker”. ”Det du sår får du skörda” som Bibeln säger, d v s om du läser Guds Ord massivt, lyssnar/läser predikningar och kristen (”biblisk och andlig”) undervisning, lovsjunger och tillber Jesus, ber, ja, då blir du törstig och längtar efter mer av Jesus och det som hör Guds rike till. Men, sår du in i dig motsatsen, det som driver bort denna Gudslängtan så lär du förbli andligt torr och likgiltig…

2. Kom till Jesus, d v s nalkas, dra dig Nära Jesus i ditt hjärta. Kanske du har svårt att föreställa dig Jesus i ditt innersta och när du ber, men lösningen är Guds Ord, d v s läs Ordet som är ”levande och verksamt” och som tecknar en ”bild” en förståelse av Jesus. Som det står om Jesus i Joh.1:1,14: ”och Ordet var Gud”…”och Ordet blev kött och bodde bland oss”. När du läser Ordet så är det lätt att nalkas Gud och komma Jesus nära, ty Jesus är Ett med Ordet...Den Helige Ande förhärligar också Jesus, vi har ju vår andliga Gudskontakt och gemenskap via Guds Ande, och en av Andens uppgifter är att göra Jesus verklig för oss, alltså Ordet och Anden tillsammans!

3. Tro, tro på Guds löfte om att du blir Uppfylld av Anden, av ”strömmarna med levande vatten”. Som Bibeln säger ska vi be i tro utan att tvivla, ty om vi tvivlar kan vi inte få något av Herren (Jak.1:6-7), och som Hebr.11:6 säger: ”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom”. Tro bara tro som en känd Gudsman från förra seklet sade (Smith Wigglesworth)…

Vi läser Joh.7:37 igen, och läs och lyssna nu med ditt hjärta denna gång, i tro: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.

Vi ska läsa ett sista Bibelställe, Joh.Upp.3:20: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig”...Att ”hålla måltid” innebär att ha gemenskap. Men, Jesus knackar på ditt Hjärtas dörr för att du ska Öppna för Honom. I Joh.7:37 sade Jesus att vi skulle komma till Honom och ”dricka”. Vi tittar snabbt på Joh.7:37 igen: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" Att öppna sitt hjärtas dörr och att dricka in är samma sak. Du Överlåter dig i tro till Jesus och bara tar emot av Andens liv och uppfyllelse. Om du verkligen Törstar och Tror så är det barnsligt enkelt...Men, om du har Barrikaderat ditt hjärtas dörr med en massa världsligt bråte, kanske med en massa oandligt religiöst bråte, kanske villolära, synd som du vägrar bekänna och lämna, ja, då behöver du faktiskt kasta bort det, till Korset där det utplånas. Då blir det lätt att Öppna den där dörren och släppa in Jesus. Kanske har du rullat runt rejält i rännstenen, i synd och sörplat i dig en massa sörja så du inte förmår dricka in av det rena vattnet. Vänd då om, spy ut eländet på Korset där det utplånas, Jesus tog All din synd på Korset, led och dog för det, gick ner i graven med det och synderna är borta, d v s Om du överlämnar det till Jesus. Då blir det lätt att "dricka in" av den Helige Andes livgivande strömmar av levande vatten, då har du låtit Evangeliets kraft spränga bort de där stenarna som täppt till det friska flödet. Såsom 1 Joh.1:9 säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”…

Så visst handlar det om lydnad och helgelse likväl, Jesus dog för våra synder så att vi blir Fria och inte för att vi ska förbli i synd och uppror gentemot Gud. Vi är fria att i Andens liv, kraft och förmåga vara Jesu sanna efterföljare. Okej, ett allra sista Bibelställe om just detta, ett av mina favorit Bibelställen, vi läser Joh.14:18-23: ”Jag skall inte lämna er faderlösa, JAG SKALL KOMMA TILL ER. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men NI SKALL SE MIG, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och HÅLLER FAST VID DEM, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och UPPENBARA MIG FÖR HONOM." Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?" Jesus svarade: "Om någon älskar mig, HÅLLER HAN FAST VID MITT ORD, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom”...Behöver du käre vän bekänna och lämna synd, sådant som Guds Ordet och den Helige Ande tydligt visar ditt samvete, så gör det nu, om du vill alltså, Gud tvingar ingen och Han respekterar vår fria vilja, vi är fria att Välja om vi vill tro, älska och följa Jesus…Jesus älskar dig, längtar och väntar efter dig, men det är du som väljer…

Nu så är ju detta en artikel och du som läser sitter kanske vid en dator eller smartphone, troligen hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan utifrån Guds levande och verksamma Ord, vilket bör ha väckt din tro till liv ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans, öppna ditt hjärta till Gud och så ber vi tillsammans: ”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag ska bli uppfylld av Din Härlighets närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag törstar och längtar efter Dig Jesus, att få vara nära Dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och leva och verka i Din kraft. Fyll mig Herre med din Helige Ande, så att jag kan mätta mitt innersta med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje. Nu tar jag i tro emot Andens uppfyllelse, i Jesu Namn, Amen...”

 

 

 

 

Andens liv och kraft, Frid, Guds kärlek, Gudsgemenskap, Helige Ande, Peter Kujala,

Kommentera

Publiceras ej