NICOLAITERNAS LÄRA! Jesus säger att Han hatar denna lära och varnar dem som bejakar villoläran, och Herren manar församlingen till omvändelse. Detta står i Jesu “sändebrev” i Uppenbarelseboken, till församlingarna Efesus och Pergamon. Denna lära liksom Bileams lära står Antinomianismen väldigt nära, det är alltså falsk nådesförkunnelse. Ja, Jesus är kärlek och nåd, men också rättfärdig och helig, och bejakar du inte den “Bibliske Jesus” såsom Guds Ord beskriver Honom i sin helhet så har du “en annan Jesus, ett annat evangelium med en främmande ande” ( 2 Kor.11:4 ). Och ja, vi är frälsta genom tro av Guds nåd, vi kan inte förtjäna frälsningen; Men en äkta tro, omvändelse och andlig pånyttfödelse ger en Andens frukt av trofasthet och lydnad till Jesus och Hans Ord. Vi är Jesu efterföljare i den Helige Andes kraft och förmåga…

 

Såhär säger alltså JESUS själv direkt till alla troende i alla tider:

“Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du: att du hatar NIKOLAITERNAS GÄRNINGAR SOM OCKSÅ JAG HATAR”… Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid NIKOLAITERNAS LÄRA. VÄND DÄRFÖR OM! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd"…( Upp.2:4-6, 14-15 ).

 

Du ska snart få en länk till en kristen webbsajt som beskriver just Nikolaiternas lära, men först läser vi ett par Bibelställen som beskriver falsk nådeslära, s k “hypergrace” lära som det internationellt kallas för, alltså en villolära som förvränger Guds nåd genom att blanda sanning med lögn: Jud.1:4 “Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de FÖRVRÄNGER VÅR GUDS NÅD till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus”…

2 Petr.2:13-22 “De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är smutsfläckar och skamfläckar där de i sina lustar frossar och festar tillsammans med er. De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och gått vilse, de följer samma väg som Bileam, Beors son, som älskade orättfärdighetens lön. Men han blev tillrättavisad för sitt brott när en stum åsna talade med människoröst och hejdade profetens vanvett. Dessa människor är källor utan vatten och moln jagade av stormvinden. Det djupa mörkret väntar dem. DE TALAR STORA OCH TOMMA ORD och lockar med lössläppthet och köttsliga begär till sig människor som nyss har kommit undan dem som lever i villfarelse. DE LOVAR DEM FRIHET men är själva slavar under fördärvet, för det man besegras av är man slav under. Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och KOMMIT UNDAN VÄRLDENS SMITTA MEN SEDAN ÅTERIGEN låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna RÄTTFÄRDIGHETENS VÄG än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen”.

 

Nu kära vänner, här en mer detaljerad beskrivning av Nikolaiternas lära:

https://www.google.se/amp/s/www.gotquestions.org/amp/Nicolaitans.html

Antinomianism, Falsk nådesförkunnelse, Guds nåd, Nikolaiternas lära,, Villolära,