Det vrider och bänder i de kristna kretsarna, många olika dragningar bort från den tidigare så vanliga eller klassiska ”Frikyrkliga Väckelsekristendomen”. Verkar vara lätt att slira iväg från ”smala vägen” i diverse dikeskörningar, felspår som kan leda till avfall; Alltifrån falsk nådesförkunnelse, liberalteologisk humanreligiösitet, katolska irrläror och nu den senaste ”nygamla” trenden ”kristen judaism”, där man vill få kristenheten att omvända sig och börja upprätthålla Gamla Testamentets, det Gamla förbundets Gudstjänstordningar med judiska högtider, sabbatsfirande på lördag m m.

Vi lever i ”Sista tiden före Jesu Återkomst” och då skulle det enligt Bibeln ske ett stort avfall bland de troende, vi ser detta hända nu… Här tar jag upp några dikeskörningar så vi kan få möjlighet att bevara oss på vägen tillsammans med Jesus. Jag har tidigare skrivit om falsk nådesförkunnelse och humanreligiösitet, se de inläggen vid behov...om katolska irrläror har andra namnkunniga förkunnare skrivit massivt om, det jag här vill ta upp är den växande ”kristna” judaismen, samt också lite om Herdens och det andliga ledarskapets funktion…Vi börjar med temat:

”Pastorn – Herde eller Härskare”?
Det finns diken på båda sidor av "den smala vägen". Jesus är och ska vara Herre i våra liv som vi följer i lydnad, men det är Jesus och inte någon "mellanhand" vi ska lyda alltefter den Helige Andes ledning. En del maktgiriga narcisistiska "psykopater" får sin självkänsla genom att höja sig över andra och härska över dem...det är få andliga ledare som är i extremnivå i detta felaktiga men de sargar "de svaga" svårt, fler kan dock vara influerade att i mindre skala agera i härskarstuk...de får sin näring mycket från Gamla Testamentet, i hur Gud agerade gentemot Israel i gamla förbundet, Jesu egen undervisning i Nya Testamentet kommer i skymundan...

G.T är grundläggande och Guds Ord, men det ska läsas och tillämpas utifrån N.T:s nya förbund, vi har "Nya Testamentets glasögon på" när vi läser i Gamla testamentet, t ex så gäller inte längre G.T:s Gudstjänstordningar, Offer- och Ceremonilagar längre eftersom Jesus fullbordade allt detta i sitt Frälsningsverk på Korset, dock gäller t ex moral- och etiklagarna som Tio Guds bud, i själva verket skärpte Jesus detta som vi kan läsa i Matteus kapitel 5 (eftersom vi nu ska leva och tjäna i den Helige Ande...). Likaså blir G.T:s hierarkiska och auktoritativa ledarstruktur "föråldrat" gentemot Nya Testamentets undervisning, som när Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Joh.13:4-15 som ett exempel att följa, och Jesus säger också att vi inte ska härska utan betjäna istället (Matt.20:25-28)...

Herdar efter Guds hjärta är vad folket behöver, inte Härskare som blir betjänade och satta på piedestal...Nej, herden är ingen "dörrmatta" att missbruka och utnyttja, fåren följer alltjämnt hans exempel och följer/"lyder" hans "sanna" undervisning från Guds Ord och Kristi lära, inte av tvång utan av fri vilja såsom Helige Ande leder var och en, "Anden överbevisar" och Guds Ord är "levande och verksamt"...
1 Petr.5:2-4 förklarar övertydligt: "Var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. UPPTRÄD INTE SOM HERRAR över dem som anförtrotts er, utan var FÖREDÖMEN för hjorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar"...

Här en länk till mitt blogginlägg om ”Andligt ledarskap och Tjänst i Guds rike”! För dig som vill förkovra dig ytterligare, detta mer i vidare betydelse om andligt ledarskap och tjänst i Guds rike i överlag: http://peterkujala.blogg.se/2018/may/andligt-ledarskap-och-tjanst-i-guds-rike.html

Om ”kristen” judaism:
Det är förövrigt en märklig och alltmer ökande "dikeskörning" hos många kristna, olika grupperingar som gräver in sig djupt i felspår bortom "klassisk frikyrklig väckelsekristendom". Ett nygammalt fenomen är ökande "judaisering"; Ena diket här är den sk "ersättningsteologin" som tar helt bort Israels och judarnas betydelse. Vi är alltså som hednakristna "inympade i det äkta olivträdet" och Israel/judarna har en central roll i Guds Frälsningsplan, detta ser man beskrivet överallt i Bibeln från början till slut! Men, andra diket här är en märklig dragning för vissa att gå in i ren "judaism", teologiskt och i praktiken. Vi läser omfattande i Paulus brev hur han kämpande intensivt för att hålla särskilt hednakristna fria från judaismens krav, regelverk som hör till "gamla förbundet".

Det finns en drivkraft hos en del till "det yttre", ritualer och regler som är bortom Nya Testamentets/förbundets fria Gudstjänstordning där de troende och församlingen är Guds boning, dvs "Kristi Kropp", i Ande och Sanning, i "Andens nya tjänst" (2 Kor.3:7-11, Rom.7:6). Samma hängivenhet till "det yttre" ser man i t ex katolisismen, fast då på helt andra sätt. Kan det vara så att Ordet och Anden inte är nog för vissa? Har de möjligen förlorat förmågan att livnära sitt innersta med enbart Ordet och Anden och då desperat letar och hittar yttre ersättningar i ritualer och dyligt? Bara Gud vet, jag för min del tänker fortsatta följa Jesus och enbart Jesus, och tillbe i Ande och Sanning...Nattvarden är förresten den enda Nytestamentliga "ritualen" som Jesus säger till oss kristna att kontinuerligt göra, dopet är en engångsritual, annars finner inte jag iaf något mer som liknar ritualer i N.T, inte för hednakristna i alla fall...Nattvarden visar förresten att vi ingår i det Nya förbundet, i Kristus…

Här en trippel, litet exempel om Nya Testamentets/förbundets nya liv och verklighet:

Matt.9:16 där Jesus säger: "Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar."...

Hebr.9:10: "Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning"...

Fil.3:3: "Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre"...

Gällande hednakristna i relation till det Gammeltestamentliga, judaistiska regelverket säger Ordet också följande: "Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler: att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott!"(Apg15:28-29)...
Paulus förde som sagt en ständig kamp gentemot fariséernas frenetiska försök att föra bort kristna från den frihet de äger i Kristus, i "Andens nya tjänst"...Rom.7:6: "Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i ANDENS NYA TJÄNST och inte i BOKSTAVENS GAMLA TJÄNST"...

Läs här om Ordets undervisning om skillnaden mellan det nya och gamla förbundet, mellan nya och gamla "säckar" (Luk.5:36-38). Här nu Gal.4:28-5:1: "Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu. Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen"!...
Ännu idag finns verklig "Gammeltestamentlig lagiskhet" som försöker tvinga hednakristna till rättfärdighet via yttre ritualer och regler...häpnadsväckande nog!
Vi kan läsa också Gal.2:3-5: "Men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad till omskärelse. Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den Frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att Evangeliets Sanning skulle bevaras hos er"...

Missförstå mig inte, jag gillar verkligen Israel och det judiska, älskar messiansk lovsång osv. Som hednakristen är jag "inympad i det äkta olivträdet", Jesus är jude och jag "i Honom" likaså, som Paulus sade "Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven"(Rom.2:29)...Men därmed är jag inte automatiskt Gammeltestamentlig judaist som lever i det Gamla förbundet, nej, jag är en hednakristen i det Nya förbundet, beskrivet i Nya Testamentet, jag lever och verkar i "Andens nya tjänst"...Absolut att jag också läser Gamla Testamentet, enorma Guds skatter där, t ex Moseböckerna, Psaltaren och Profeterna med mäktiga förutsägelser och beskrivande bilder/liknelser om Jesus och Frälsningen, om eskatologin m m. Men, i liv och lära är det Nya Testamentets/förbundets teologi som gäller, visst G.T är grunden men N.T är "fullbordandet"...

Många som går vilse i felspår antingen skippar helt G.T (vilket man inte ska göra) och t o m stora delar av N.T, det är de sk "Evangelium light" förespråkarna som gillar ett avskalat evangelium och en lättsam, ytlig "Jesus", här finns falsk nådesförkunnelse, sk "hypergrace"och allt möjligt och omöjligt humanreligiöst och förvärldsligat...Men, så finns det de som gräver in sig djuupt in i Gamla Testamentet och närmar sig ren judaism och ska plötsligt börja upprätthålla det Gamla förbundets Gudstjänstordningar m m...Det är som om de vill vara lite exlusiva: "här kommer vi med nya uppenbarelser", som hundtatals år av frikyrkliga väckelserörelser missat, de säger liksom "Vi har rätt, alla andra har fel och måste omvända sig"...Alltså, jag har läst i decennier böcker från och om Väckelserörelserna, de har för mig den "äkta frikyrkliga väckelsekristendomen" och jag har inte märkt minsta spår av den judaism som idag tränger fram i vissa kristna kretsar...Ja, väckelsepionjärerna predikade utifrån också Gamla Testamentet, men då beskrivande Jesu Frälsningsverk och hur Nya Testamentet är fullbordandet av det gamla...Om det nu hade varit viktigt för hednakristna att följa judiska högtider, sabbat på lördag m m, så hade väl Paulus och de övriga i Nya Testamentet ingående och omfattande undervisat om detta, men nej, snarare tvärtom och dessa saker nämns bara i förbifarten enstaka gånger och då är huvudtemat något annat i sammanhanget...

Kära vänner, hoppas du läst och läser Paulus kamp gentemot ”judaiseringen” av de hednakristna i flera av hans Nytestamentliga brev. I övrigt så står Löftet om det Nya förbundet också i Gamla Testamentet, t ex Jer.31:33: ”Nej, detta är Förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla ska känna mig, från den minste av dem till den störste, säger Herren, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder”…
För att mer ingående läsa om Gamla och Nya förbundet läs i synnerhet Hebreerbrevet, från kapitel 7 till kapitel 10. Sedan är det ju nyttigt, i detta sammanhang, att läsa också Romarbrevets undervisning om Rättfärdiggörelsen genom tro av Guds nåd och inte genom ”Laggärningar” (dvs Gamla förbundets Lag).

Varför denna ständiga dikeskörning åt olika håll? Kanske just för att vi lever i "den Sista tiden" strax före Jesu Återkomst, det skulle ju då bli enligt Bibeln ett stort avfall inom kristenheten...

andligt ledarskap, judaism,