"Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag"(Ef.4:29-30)...
I avfälliga tider saknas sund Gudsfruktan hos många "tjänare" i Herrens hage, man sitter med dunkla motiv på höga hästar och bryter obekymrat mot Herrens bud "Du skall inte bära Falskt Vittnesbörd mot din nästa"...Man må ha bedragit sig själv och tror på sina egna lögner och förtal för att svartmåla andra Guds tjänare som stör deras ljumma lunk på breda vägen; Och medlöparna som mottar dessa fabricerade lögner och förvränga "tiondelssanningar", fjädrar som blir kacklande hönor, ja, de är likt barnen på skolgården som ställer sig bakom mobbaren, för att skydda egna intressen...

Men, Gud ser och utransakar Allt, i sin rättfärdighet, Matt.12:36: "Men jag (Jesus) säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på Domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas"..."Varje onyttigt ord" sade Jesus ska vi stå till svars för, varför så strängt? Därför att orden vi säger kan både riva ner och bygga upp, de kan öppna eller stänga, bränna broar eller skapa nya sådana. Våra ord kan såra djupt, det må väl var och en av oss märkt och bittert ångrat efteråt, och de kan tända hopp och glädje, ja, tillit och djup gemenskap. Vi väljer dagligen, ty liv och död är på vår tunga som Ordet säger. Därför varnar Jesus så skarpt.
- Jakobsbrevet kapitel tre undervisar om "den onda tungan", en varning till oss troende, i synnerhet till dem vars ord har "inflytande" och som kan direkt förgöra och förhindra själars frälsning och Guds rikes spridning i det område som denne har inflytande över. Jak.3:5-6: "På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna"...Den "skog" just du har makt och inflytande över kan på några få ord och sekunder bli utbränd svart och livlös mark för någon att vandra på, någon du förtalade och dömde ut i din oheliga förtrytelse...
Vi bör be i Anden innan vi vare sig talar obetänksamt eller oandligt, eller upplåter vårt öra till förtalets besmittelse. Jak.3:14-16: "Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan "vishet" kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska"...
De som vill följa Jesus, stå för hela Bibeln, evangeliet och väckelsekristendom, som t ex Apostlagärningarnas sätt att tjäna Gud, ja, de får räkna med lidande av olika slag, som förtal och lögner, utfrysning m m. Det är korset att bära i Jesu fotspår, en smal färdväg men det Är Jesus då går med, och Härlighetens Ande uppfyller...

Nu menar jag inte att vi som tjänar Herren ständigt får se sådant, men emellanåt kan det dyka upp avgrundsdjupt förtal som sprider sitt gift, förlamande och förgörande, drivet av allt annat än Guds Ande och rena motiv...Jag och frun har många gånger haft öppnade dörrar och kunnat ge ut och vara till välsignelse, men under årens lopp har följande Bibelord hjälpt oss, tröstat oss. Vi fick det för vårt liv och tjänst:
"Om någon angriper dig kommer det inte från mig, den som angriper dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång, och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren" (Jes.54:15-17)...Det var i en Gudstjänst som detta profetiska uttalades till oss, och hur det skulle gå för våra "motståndare". Vi förlåter, välsignar och väljer att önska gott, men Herren väljer att göra det som Han anser är bäst med dem som förstör, hindrar, ljuger, talar illa och gör ont mot dem som tjänar Herren och kämpar, ibland dag som natt för själars frälsning, Guds rikes sak.

Inte för att vi haft massa elände mot oss ständigt, vi har alltid haft ganska rikligt med trossyskon, förkunnare, pastorer och "vanliga" som varit stort stöd och hjälp, också i visdom och råd; Men när man tjänar Herren såsom Han vill, i Ande och sanning utan kompromiss så blir det denna sorts "förföljelse"...Det kan komma inte sällan från den s.k "kristna hägnen", i avfällighetstider är det inte ovanligt. Vi kan se att Paulus och övriga lärjungar i Bibeln, inkl. Jesus själv hade motståndare och fiender runt sig hela tiden som ansatte och angrep hårt, och mest smärtsamt var sveket från "de egna", häpnadsväckande kallt, kärlekslöst och obarmhärtigt! Även idag finns liknande personer lite här och där i alla möjliga kristna sammanhang, allt från traditionella frikyrkor till trosrörelsekretsar...Ruggigt? Ja....Men vi fortsätter att tjäna Herren och man får lita på Herrens ingripanden, vägledning och hjälp, Halleluja 😊