Begreppet "fakenews"är på tapeten idag, också i kristna kretsar finns fakenews eller snarare förvrängda, bristfälliga eller helt felaktiga uppfattningar, och då syftar jag på tolkningen av Bibeln och kristna tron i överlag. Detta accelererar ju mer vi närmar oss Jesu Återkomst, Jesus varnar också "Se till att ingen bedrar er". Slipprig tycks den smala vägen ha blivit där fordom miljoner kristna tryggt vandrade, i klassisk väckelsekristendom, väl beprövad och bevisad vara äkta Kristi lära...Många ränner hängivet efter predikanter och profeter, hänger vid deras läppar och sväljer allt med hull och hår utan att någonsin pröva med Guds Ord, Ordet som de sällan läser själva, i sin Helhet...En sorts idoldyrkan med en ständig jakt efter nya häftiga uppenbarelser, senaste nytt inom "religiösa showbusiness". Stanley Frodsham (som reste tillsammans med Smith Wigglesworth) fick ett mäktigt profetiskt budskap av Herren, här ett par citat: "Åh, mitt folk, ge inte era hjärtan till människor, och håll inte människor i beundran, genom just dessa personer ska Satan få inträde in i mitt folk. Se upp för hur de förför"...”Spring inte efter den ene och den andre, för Herren har din frälsning i sin hand, det är i Honom och i Honom ensamt. Du ska inte vända dig till den herden eller till den där, för det ska vara en stor skingring (gallring) på jorden”....Hör du som har öron att höra med...

Jag är tacksam att Gud lett mig förbli i och predika det "gamla Evangeliet" och Kristi lära, inget "nytt" men med oerhörd rikedom och stora skatter för den verklige "läsaren" av Guds levande och verksamma Ord...
Guds Ord är alltså menat att förstås av både s k lärda och av olärd "allmoge", detta genom att Guds Ande uppenbarar sanningen i Ordet: "Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen" (Joh.16:13)...Detta gäller alltså alla andligt pånyttföda Jesu lärjungar, också s k "obildade": "Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små" (Matt.11:25)... Ytterligare ett Bibelställe om att det är främst den Helige Ande som undervisar Ordet för oss: "Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud" (1 Kor.2:12).

Men, innebär detta att kristna inte ska lyssna på de lärda och kunniga? Inte alls, Gud har alltjämnt gett t ex tjänstegåvor (herdar, lärare, profeter m m) till församlingen för att: "Utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som KASTAS HIT och DIT och dras med av varje VINDKAST i LÄRAN, när människorna spelar sitt falska spel och listigt FÖRLEDER till VILLFARELSE" (Ef.4:12-14)...

Paulus var synnerligen påläst, likaså många andra Bibliska profiler och inte minst väckelsehistorien påvisar lärda väckelsepionjärer som Edwards och Torrey m fl. Jovisst markerar Bibeln att Gud vill använda "de små och oansenliga": "Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa"...Men, Skriftens kritik gäller här världslig och oandlig visdom eller förvrängd sådan. Jesus tillrättavisade de skriftlärda och fariseerna för att de inte förstod "andemeningen" och syftet med Guds Ord, dessa förvrängde också Ordet för egna egoistiska syften (t ex Matt.23:16-25). Bibeln säger också att "kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp", dvs vi måste ha Guds kärlek för att vara uppbyggliga, och: "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande" (Rom.5:5)...

Vissa använder sin kunskap inte för att bygga upp andra utan tvärtom för stridigheter, de agerar inte i Guds kärlek i Anden, Jak.3:13-18: "Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni BITTER AVUND och RIVALITET i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan "vishet" kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid"...JA, vi kan/ska både tillrättavisa och predika ibland tufft och bestämt Guds Ord, det är ju just Guds eget Ord till oss, men det ges ut i Anden, i kärlek och nöd ty "Sanningen sätter fri" och Ordet är "levande och verksamt"...
1 Tim.6:3-5 är väldigt klargörande: "Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne"...På facebook reagerar vissa ibland i raseri och härjar gentemot Guds Ords undervisning, med personangrepp och hätska ordval, med ovidkommande påståenden, detta bryter bara ner och förstör, 2 Tim.2:14-17: "Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar...Men oandligt, tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som cancersvulster. Till dem hör Hymeneus och Filetus"...Jag har varit tvungen blockera många "Hymeneusar och Filetusar" på min facebook...

Vem eller vad lyssnar du på förutom Bibeln? Allt våra sinnen registrerar påverkar och formar oss, likt datorer som fungerar alltefter det som programmeras in i dem. Så många röster och "förståsigpåare" överallt idag, alla vill de övertyga dig...Jag brukar vara försiktig (väldigt "kräsen") och inte låta mig överväldigas, det är sällan jag instämmer i allt en predikant säger, vem det än är, oftast pendlar det mellan 60-90%. Jag har sedan decennier haft förtroende för Väckelsepionjärernas skrifter, sådana som Pethrus, Torrey, Spurgeon och Mangs m fl. Deras liv och lära "bevisade" sig vara äkta vara. Men allt ska prövas i Ordet och Andens vittnesbörd. En av få nutida förkunnare jag funnit vara trovärdig är Michael Brown, en lärd messiansk jude, känd från s k "Pensacolaväckelsen". Han har en väldigt djup och akademisk Bibelkunskap kopplad till kännedom om Bibelns ursprungliga språk, detta samtidigt med påtaglig "andlighet", dvs han har Både Ordet och Anden, och det är den "klassiska frikyrkliga väckelsekristendomen" som gäller...Jag vill rekommendera läsa hans artiklar och böcker, samt lyssna på hans olika program, han täcker en enorm bredd av ämnen så du lär hitta det mesta. Dr. Browns kända sajt heter "Ask dr Brown", gå in där på "digital library" och du kan skriva in sökord, vill du lyssna istället så klicka på "Line of fire".Här länken:

https://askdrbrown.org

Om du inte kan engelska så rekommenderar jag "Himlen TV7:s" program som du lätt hittar via nätet. Anders Gerdmar och Per-Arne Imsen håller hyfsad nivå i Bibelkunskap, dock inte i paritet med Brown, jag själv är inte riktigt i paritet med Gerdmar och Imsen ;) Vi låter Guds Ord avsluta detta inlägg: "Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset"(Kol.1:9-12)...

P.S! Käre vän, var inte en barnunge som "kastas än hit och dit och dras med av varje vindkast i läran". Välj noga din andliga föda, Vem du låter dig matas av, Vad du öppnar ditt öra - din själ, hjärta och ande till...Välj noga och sålla även då, behåll det goda och vräk bort det som inte håller måttet i ljuset av Guds Ordet, Kristi lära och Andens vittnesbörd, Amen

Tillägg: Jag hade ju läst 4 år på Universitet, humaniora, och min bokhylla var fylld med de bästa av "världsliga" böcker och litteratur, men jag rensade och fyllde bokhyllan med "kristet", det bästa...Jag var en dåre, men nu börjar jag få lite visdom och kunskap, oändligt mycket kvar att lära...men Guds Ord först och främst, sedan allt det andra. Märkligt, ju mer man lär sig desto mer inser man "hur lite man kan"...ett mysterium, måste läsa om det och lära mer... :D

Kommentera

Publiceras ej