Hur kan vi som kristenhet nå varandra med kristna nyheter, andliga och profetiska budskap osv? Och ännu viktigare hur kan Gud nå sitt folk med sina budskap? Ja, ända sedan Lewi Pethrus startade Dagen, och även långt dessföre via olika samfundstidningar och publikationer så har kristen media varit det stora verktyget, förhoppningsvis ”i Guds hand” för att användas för Herrens ärenden. Och visst har och är dessa kanaler till välsignelse. Från predikstolen når den vanlige predikanten/pastorn allt mellan ett tiotal till i genomsnitt 100-talet troende, samma trossyskon söndag efter söndag, så det blir ju inga större skaror man når via predikstolen (undantaget några få större kyrkor)…Tidskrifterna Dagen, Hemmets Vän, Världen Idag och Inblick har en ungefärlig upplaga i turordning 18000, 12000 , 8000 och 6000. Sedan har de webbupplagor som antagligen når många fler, detta nya kommunikationssätt som ökar alltmer. Kristen TV finns som t ex Kanal 10 och Himlen TV7, men här är det svårt säkerställa tittarsiffrorna. Är du predikant och har ett budskap från Herren så kan du alltså nå minst 60 000 via en Dagenartikel (de prenumererande hushållen+webbläsarna) och ungefär hälften av det via Världen Idag, betydligt fler än de där 50 kära trossyskonen du alltid ser på söndagarna, värdefullt javisst, men…Via social media som facebook, youtube och annat når man lätt 10 eller i enstaka fall 100 gånger fler än från predikstolen, men det är ändå en bråkdel av Kristen medias räckvidd…

Hur viktigt är det då inte att redaktörerna och beslutsfattarna i nämnda Kristna media är de mest andliga och pålitliga Herrens verktyg som landet kan uppbringa? Det är ju faktiskt dessa som bestämmer vilka röster som ska höras till landets kristenhet, ett oöverskådligt ansvar som de borde bäva inför vid varje publicering…Här finns också risken att bara ett fåtal ”budbärare”, sedan gammal ingrodd vana släpps fram, gärna de som är framväxta och etablerade i de egna kretsarna och sammanhangen. Risken här är uppenbar, att det blir en liten ”inbördes beundrarklubb”/ett mindre antal betrodda förkunnare, som kanske inte alltid i precis alla lägen och i alla artiklar har sin Gudagivna ledning och Andens godkännande…Jag läser i social media många oerhört viktiga och andliga budskap från både okända och ”berömda” förkunnare, men de syns väldigt sällan eller aldrig i nämnda kristen media! Och de är många, ni läser deras inlägg kontinuerligt här på facebook eller lyssnar på youtube, men den största skaran av landets kristenhet förvägras att nås…Det är nog lätt hänt att dessa de ”stora plattformarnas” beslutsfattare känner sig nödgade att frukta styrelser och ägarintressen mer än Gud många gånger. Kanske att vissa Herrens budbärare har i sina budskap råkat trampa på ett antal ömma tår, kanske inte helt fallit i den personliga smaken till 100%... Kanske budskapen varit för radikalt eller inte tillräckligt litterärt sofistikerat och ”försiktigt”, kanske upplevt de egna åsikterna och prestigen vara hotat. Orsakerna kan vara många, men Ansvaret förblir och borde väcka vissa till att verkligen i Gudsfruktan lyssna in Andens ledning till sina publikationer, ty hur många Herrens röster har inte förtigits där de borde ha fått komma fram, detta kan mycket väl vara en av de främsta orsakerna till kristenhetens förfall i landet. Förstå mig rätt, jag gnäller inte, många artiklar av dessa ”ständigt betrodda” är välsignade, men det räcker inte eftersom Guds budskap framburna i Anden och Ordet inte får komma fram där det behövs som mest…Många i de äldre generationerna tänker ”Kristen media = Guds absoluta sanning” och därmed intet mer, de är upplärda på det sättet innan internet fick sitt genombrott, och deras förtroende för dessa redaktioner är total; Men det kommer nya generationer, ja, det har redan börjat, och dessa hungrar efter osminkad Sanning, Ordets sanning i Andens kraft, mer som det var förr…Har ni läst gamla publikationer av Dagen (t ex från 50- eller 60-talet) eller de mycket äldre kristna tidskrifterna Pietisten, Evangelisten och Budbäraren? Det var andra toner då, himmelskt rejäla och kompromisslösa, ingen världslig humanreligiös visdom, bara sanning…

En del av min kallelse är att fungera som skribent, jag upplever ett stort andligt flöde i skrivandet och budskapen är från Herren, kan sitta 8 timmar i sträck och det är som en timme gått. Personligen har jag genom åren fått flera artiklar publicerade i Världen Idag, Hemmets Vän och Inblick, ni kan få länkar senare till några av dem. Men, senaste tiden tycks jag ha hamnat i ”frysboxen”, kan ju vara någon eller några beslutsfattare som ”bannlyst” mig… :) av orsaker jag nämnt tidigare eller andra dolda anledningar. Vi behöver förstå att allt som sker inte automatiskt är Guds vilja, vi är fortfarande människor och ”bristande kärl” som kan missa, och javisst, alla mina inskickade artiklar kanske inte varit Guds vilja just då och där, men många tror jag faktiskt har varit det, hur vet jag? Eftersom frukten är god, många har uttryckt tacksamhet (till Gud) för budskapen, de har ju kommit fram i social media, och framförallt ligger bekräftelsen i kallelsen och Andens påtagliga bejakande, också en nöd i hjärtat för folket som ”går under då det saknar kunskap” (Hos.4:6 ). Landets kristenhet behöver verkligen få höra Guds andliga budskap i denna Sista allvarliga tid som är, inte bara genom lilla mig utan genom alla de vars välsignade inlägg vi ofta läser i social media, jag kunde nämna direkt ett 20-tal sådana Herrens budbärare som bara kunnat nå fram via facebook, vissa av dem är nationellt kända men ändå ratade av nämnda Kristen media…

Det var ju inte vidare smart tala ut om denna Kristna media kanske, "bränna den bron" definitivt liksom, men vi är inte kallade till "smarthet", politisk- eller kyrklig korrekthet, vi ska tala ut den frigörande sanningen, sådant få vill eller vågar säga, fast behovet är gigantiskt...Detta är en av de där "elefanterna i rummet" som "kyrkliga etablisemanget" låtsas inte finns...dvs Kristen medias negligerande och nedtystande av landets profetröster, men såsom Ordet säger: "i arbete, nattvak och svält (nåja inte ännu, min anm.), i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med Sanningens Ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt. Vi talar öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss, men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi – nu talar jag som till barn – och öppna också ni era hjärtan"(2 Kor.6:5-13)...Hör du som har (andliga) öron att höra med...

Så, vad göra? Du kan påverka genom att skicka ett meddelande till dessa redaktioner, skriv vilka du önskar få läsa om, ifall det är många som skickar så blir det allt svårare för dem att krampaktigt hålla fast vid sina ”positioner” och faktiskt släppa fram det där 20-talet ”profetröster”… Här är emailadresserna:

VÄRLDEN IDAG: info@varldenidag.se
lukas.berggren@varldenidag.se
jonas.adolfsson@varldenidag.se
HEMMETS VÄN: info@hemmetsvan.se
redaktion@hemmetsvan.se
ake@hemmetsvan.se
INBLICK: info@inblick.se
DAGEN: info@dagen.se
thomas.osterberg@dagen.se
felicia.ferreira@dagen.se

Jag avslutar nu med en artikel jag fick publicerat i Världen Idag, skriver ett Förord först, sedan så har du länkar till ytterligare ett par artiklar som blivit publicerade i Kristen media, här. Skulle velat sätta in Världen Idag artikeln ”Anden är Guds alternativ till alkohol”, men gick inte att som icke-prenumerant länka till. Mina Inblick artiklar gick inte heller att länka till, nåväl, här alltså två artiklar som Hemmets Vän varit givmilda att ha öppet till icke-prenumeranter (funkar inte någon webblänk så hänvisar jag till mina övriga inlägg på facebook och bloggar, de funkar än så länge)...:

Om Ensamheten:
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=7611&coid=4

Varför denna trolöshet gentemot Guds ord?:
http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=7766&coid=4

Här artikeln om ”RELIGIONS- OCH YTTRANDEFRIHETEN” i Världen Idag:

FÖRORD: Snart Förbjudet? Att vittna, evangelisera och missionera, i Sverige?! Förbudet kommer att gälla förmodligen först s k "Offentliga rummet", där gatuevangelisten m fl blir hett villebråd, men sedan också all form av mission...Jesus sade "Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta (Joh.9:4)...Det finns ingen mer angelägen och akut tid än just nu att ge ut Evangeliet till alla människor runtomkring oss, på alla de sätt så att om möjligt hela befolkningen får höra, läsa och se. Folket sjunker ner i sina syndaliv, i sitt högmod och Gudsförnekelse rakt ner i de "för evigt förtappades hav"...Du och jag har räddningen, "Evangeliets livboj" i vår hand, vi har Frälsarens missionsbefallning, vad gör vi, vad gör du i dessa skälvande sista sekunder? Innan det är försent...Ge ut Evangeliet i tid och otid, överallt och till alla...Amen! Här nu Världen Idag artikeln om Religions- och Yttrandefriheten (om länken nu funkar, har fått redigera om flera gånger då den slutat fungera, hmm)...:

http://etidning.varldenidag.se/shared/article/religionsfriheten-ar-hotad/xYgQ6Dio