1. Jesus och Frälsningen?!

Evangeliet: Människan skapades för andlig gemenskap med Gud. Hon gjorde uppror och ville själv vara sin egen gud; ett gift av själviskhet, synd och ondska kom in, något världen, samhällena, historien och varje personligt liv tydligt visar. Synd är brott mot Guds bud och vilja, och vem har inte t ex ljugit, förtalat, stulit, behandlat någon illa, varit kärlekslös eller egoistisk o s v. Denna synd/gift ger en inre tomhet och otillfredställelse eftersom människan nu kom utanför det hon skapades för, kontakten med Livskällan bröts helt enkelt. 

Gud är kärlek så Han kom själv genom Jesus Kristus, sin enfödde Son, till oss. Jesus var och är Gud kommen som människa, Gud och människa i ett. Jesus trädde på Korset i ditt och mitt ställe och tog där vårt straff, för all vår synd, fel och brist. Jesus utplånade giftet och öppnade vägen tillbaka till Gud. På Korset blev du och jag försonade, frikända och förlåtna. Denna Frälsning är givet av Gud helt fritt av nåd, utan att vi kan någonsin förtjäna det på något vis, och denna Frälsning tas emot i tro.

När du tror och tar emot Jesus som din Herre och Frälsare, vilket också innebär att du väljer att vända om till Gud och alltså inte fortsätta i ditt uppror mot Honom, ja, då har du gått över från döden till livet här och nu, vilket ger dig gemenskap med Gud själv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är här i denna andliga gemenskap med Gud du får, varje dag, ta emot liv, kärlek, frid och glädje från Gud. Viktigaste av allt, du tillbringar din evighet i Himlen tillsammans med Jesus.

Hur tar du emot Jesus och Frälsning? Öppna och böj ditt hjärta inför Gud den allsmäktige Skaparen, och bekänn ditt behov av Jesus och Frälsning. Bekänn att Jesus är din Herre och Frälsare, att du tror att Jesus dog för dina synder, och att Jesus Uppstod från de döda. Idag är Frälsningens dag för alla människor. Men det är du som måste välja vilken väg du ska gå, frälsningens väg eller att gå din egen väg, bort från Gud för alltid till evig förtappelse. Gud älskar dig, men Han kan inte tvinga dig, du har en fri vilja. Vänd om till Gud, kom till Korset och till Jesus, det är Guds erbjudande och kallelse till alla människor, också till dig här och nu…

Bibeln, Guds Ord säger:

Joh 3:16-17: “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh.5:24:”Amen, amen säger Jag er: Den som hör Mitt ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Tit 3:3-7: “Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.”

Rom 10:9-10,13: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” 

Kol 2:13-14: “Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”

Om du vill ta emot den gåvan som Gud har för dig idag, så följer här en vanlig och bibliskt baserad bön. Vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbönfrån ditt hjärta till Gud:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN

 

2. Det finns en Person som alltid älskar och tar emot dig oavsett vad…

Det 2000 år gamla Evangeliet, dess giltighet och vederhäftighet som c a en miljard troende kan vittna om, varsågod: Jesus Kristus sade om sig själv att Han är Vägen, Sanningen och Livet

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Detta är ett djupt liggande inre behov, en sorts livshunger som bara kan mättas då vi upplever andligt umgänge med vår Skapare. Alla människor försöker på olika sätt att nå fram till denna inre tillfredställelse. Kanske via materiella saker, karriär, utseende, mode, resor, familjeliv, en del tar desperat in alkohol och droger. Ja, listan är lång på hur vi försöker få mening, liv och inre välmående. Väldigt många söker alltså på fel vägar. Man har inte tagit emot den fungerande Vägen. Det är därför Jesus säger att Han är vägen, alltså till denna Gudsgemenskap, en gemenskap som mättar ditt livshunger.

I sammanhanget (Joh.14:6) säger Jesus också eftersom Han är vägen att ”Ingen kommer till Fadern utom genom Mig”. Detta innebär att Jesus är själva biljetten till Himlen. Den dag då du dör, och alla ska vi ju göra det. Livet är obevekligt, fruktansvärt kort och osäkert dessutom. Ja, den dag du och jag dör så kommer vi att stå inför Allsmäktig Gud och få göra räkenskap för våra liv. Den helt avgörande frågan du får är om du tagit emot denna Frälsningsbiljett i ditt hjärta. Om du valt att ta emot Jesus i ditt liv. Han är alltså också Vägen till det eviga livet i Himlen och Han är som sagt vägen till Gudsgemenskap här och nu.

Sedan sade Jesus att Han är Sanningen. Allt Jesus sade och gjorde var och är sanning. Jesus talade ut sanningen om oss själva och om vårt behov av frälsning, av förlåtelse och försoning. Vi behöver alla låta försona oss med Gud, att få frid med Gud. Jesus förklarade att Gud är helig och fullkomlig, själva Sanningens och Rättvisans grundval. Hela Universum är uppbyggt efter moraliska värderingar som Gud bestämt och stadgat.Och denna sanning säger oss att vi alla är i behov av att motta förlåtelse och försoning. Ingen av oss kan leva upp till Guds krav på helighet och fullkomlighet, det som hela Himlen består av, eftersom synden, felen och bristerna i människan skiljer henne för evigt från Gud. Vad innebär då detta omoderna ord ”synd”. Det innebär att vi har alla varit själviska och kärlekslösa, ljugit och förtalat, behandlat någon illa, gjort och sagt det vi vet inte är gott. Ja, felat på många olika sätt.

Den underbara Sanningen är också att Jesus led och dog på Korset just för dig för att ta bort denna synd, för att försona och friköpa dig så att du blir förlåten och fri från all skuld. Det spelar ingen roll vad du gjort, hur du levat, den stund du tar emot Jesus och tror på det Han gjort för dig på Korset så blir du fullständigt förlåten och fri från allt, precis allt. Och Gud väljer att inte ens komma ihåg något av det, det står så i Bibeln, dina synder, fel och brister är helt enkelt borta för evigt. Du blir Benådad och tvättad ren på insidan, samvetet blir vitt som snö. Större kärlek än så här finns inte, att Gud offrade Sig själv genom Jesus Kristus för din och min skull,Han led och dog i ditt och mitt ställe för att äntligen få Hem oss till vår Himmelske Fader. Det unika med denna Frälsning är att den inte kan förtjänas genom goda gärningar eller gott leverne, den kan bara tas emot som en Guds gåva av Nåd och genom att du tror på Jesus och det Han gjort för dig.

Sedan så sade Jesus att Han är Livet, d v s när du har vänt om till Gud, tagit emot Jesus och Hans Frälsningsverk i tro så byts det gamla syndalivet mot ett nytt himmelskt liv. Ett nytt liv som innebär en andlig ström av helighet och härlighet av Jesus, ett överflödande liv fullt av Guds kärlek, frid och glädje som mättar ditt innersta såsom inget annat kan. Detta nya liv intas rikligen och dagligen, vardaglig tristess, motgångar och svårigheter övervinns i detta nya liv, ty Jesus har lovat att vara med dig alla dagar. Mycket av det som den upproriskt Gudsfrånvända livsvägen tidigare gav ter sig värdelöst och i vissa fall skadligt i jämförelse med allt det sanna Liv som Jesus ger. Jesus Är som Bibeln säger ”Livets furste, Livets bröd”, ja, Han Är Livet självt. Om du vill så ta nu emot Jesus Kristus i ditt liv, Han som Är Vägen, Sanningen och Livet…

Här följer ett förslag till en Bibliskt baserad frälsningsbön. Du kan be med helt egna ord, men denna bön innehåller de ingredienser som vanligen finns med då man tar emot Jesus och Frälsningen.Bönen innebär att du alltså överlåter dig och ditt liv till Gud. Att du i Tro tar emot och bekänner Jesus som din Herre och Frälsare. Att du vill följa Jesus i alla dina dagar:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

Gud välsigne dig som läst. För dig som har öppnat ditt hjärta för Jesus och tagit emot Hans frälsning, så välkomnar jag dig som en broder eller syster i Herren till gemenskapen med alla troende i hela världen och framförallt till gemenskapen med Herren Jesus och till det eviga livet i Himlen.

 

Guds Kärlek och Nåd: Förstå hur oerhört mycket Gud älskar dig och vilken Nåd han gett dig genom Jesus Frälsningsverk på Korset.

1 Kor.13:13: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”. Och i 1 Joh.4:8 står det: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Bibeln förklarar bestämt att Gud Är Kärlek, och att denna Guds kärlek är större än t o m själva tron och hoppet. Vi förstår omedelbart att Guds kärlek är något oerhört stort och värdefullt eftersom: ”Så älskade Gud världen att han Utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Och i Rom.5:8 står det att: ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”, detta innebär att Gud valde att själv lida och dö för alla synder och fel som vi gjort oss skyldiga till. Jesus Kristus led och dog i ditt ställe för din synd. Han tog ditt straff för din synd istället för dig.

Om du begår brott i samhället, som t ex grov förskingring, stjäl bilar, misshandlar någon svårt o s v, ja, då kommer polisen och arresterar, det blir häktet och sedan en domstol och rättegång, du döms till fängelsestraff och böter. Såhär fungerar Rättvisan i samhället, det är så vi bevarar det civila samhället och säkerställer medborgarnas trygghet, alternativet är kaos och anarki med våldsverkare överallt och en olidlig tillvaro. Men, det är Gud som hittat på Rättvisan, och eftersom Gud är själva Sanningens och Moralens grundval i hela Universum så blir det en gigantisk domstol och en Räkenskapens dag för oss alla, då vi ska ensamma och ”genomskinligt nakna” stå till svars inför Allsmäktig Gud för hur vi levt våra liv. Precis Allt kommer i dagen och belyses, varje ord av förtal och illvilja, varje uttalad lögn, allt av själviskhet och kärlekslöshet i våra liv, motiven bakom vårt handlande och talande framträder o s v. Men, för var och en som tagit emot Jesus och Hans frälsning så är all denna synd, fel och brist utraderad och utplånad genom Frälsarens blod som Han utgjöt på Korset för dig och mig! Detta innebär att Jesus på sätt och vis ”träder in på scenen” och säger: (t ex)”Karin är förlåten och försonad, Jag led och dog för hennes synd på Korset, Jag tog hennes straff, hon är frikänd och benådad. Karin, mitt kära barn, välkommen in i Mitt eviga Himmelrike”…Detta är Guds Kärlek käre vän… Det är alltså en totalt, närmast brutalt utgivande och självuppoffrande Kärlek som Jesus gett till dig och mig, mänsklig kärlek kan aldrig komma i närheten av något sådant här. 

När jag var nyfrälst så grät jag faktiskt intensivt då jag i en andlig syn eller upplevelse liksom ”såg” hur Jesus totalt oskyldig, fullkomligt ren och helig led och dog för Min synd. Jag kved inför Herren och förklarade att Han verkligen inte hade behövt göra detta för mig, jag var skyldig och borde ha fått ta mitt straff, men så upplevde jag hur Jesus hängandes blodig och lidande på Korset liksom vände sitt ansikte till mig sägandes med oändligt djup, stark och evig kärlek: ”Peter, jag älskar dig, du är förlåten och fri”. En sådan upplevelse/insikt krossar en hårdnackad finnes hjärta som mitt med lätthet, ja vilket hjärta som helst till småsmulor och man vill bara vråla ut tacksamhet, lovsång och tillbedjan till Herren Jesus, i all evighet.

Nåväl, låt oss gå till 1 Kor.13:1-4: ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek,vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna”. Det är ganska omvälvande detta, att om vi inte verkar i och genom Kärlek så är allt s k gott vi någonsin kan göra helt värdelöst. Även om alla nådegåvorna verkar genom dig och du t o m ger bort allt du äger och offrar dig själv till döds, ja, så är det ett intet om du inte verkar utifrån Kärlek.

Detta Skriftställe måste driva s k ”religiöst sinnade” till vansinne. Man använder begreppet ”religiös” idag som en beskrivning på en person som vill visa upp ett religiöst duktigt yttre, men utan att ha en relation och andlig gemenskap med Jesus i sitt inre. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus blev rasande flera gånger på de ”religiösa” fariseerna just av denna anledning, dessutom så hindrade fariseerna andra att komma till Gud eftersom de var så dåliga föredömen eller urusla ”företrädare” för Guds Rike. Andliga troende ser ganska fort igenom denna fasad eftersom Guds närvaro och kärlek inte finns där. Hur vet man det? Ja, vi är kallade som Bibeln nämner, att vara Kristusbrev (2 Kor.3:3) och ge ut en Kristusdoft (i Bibel2000, 2 Kor.2:14). Det märks och känns andligt om vi har med Jesus att göra. Men, framförallt så märks det genom ”Andens frukter” i våra liv. Vi kan läsa i Gal.5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,  trohet, mildhet och självbehärskning”. Som vi ser så kommer just Kärlek allra först i denna uppräkning, först kärlek och därefter kommer allt det andra, det är så det ska fungera. Motsatsen till Andens frukter är ”köttets gärningar”, det som sipprar fram ur bl a”religiösa” och andra som inte vill veta av det Andliga livet i Kristus. Vi kan läsa Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike”.

Sanningen om vårt andliga tillstånd visar sig inte när solen skiner och allt känns gott och mysigt. Nej, det är i pressade situationer som det visar sig, ungefär som när man pressar en apelsin eller en citron, då kommer innehållet ut…När Jesus hängde på Korset i maximalt lidande och press då Han tog straffet för alla människors synder på sig, ja, då bad Han sin Himmelske Fader att förlåta dem som torterade och dödade Honom…Han sade: ” Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”! Det var detta som kom ut ur Jesus i denna oerhört pressade och svåra situation! Jesus gav sitt allt för dig på Korset, Han älskar dig så enormt gränslöst mycket och Han håller inget tillbaka för dig nu heller, d v s Jesus vill visa Sin kärlek för dig varje dag, om du vill tro och ta emot.

Hur ska vi kunna leva i Guds kärlek? Det kan ju kännas övermäktigt att vara såsom Jesus. Svaret finns som vanligt i Guds Ord, i Rom.5:5: ”ty Guds kärlek är Utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss”. Svaret är att vi som frälsta och ”andligt pånyttfödda” troende har fått den Helige Ande och därmed har vi också fått Guds Kärlek utgjuten i våra hjärtan. Sedan så är det ju så att vi behöver läsa Hela Guds rådslut och vilja i Bibeln om vi ska få tag på hela sanningen. Allt i Bibeln hänger samman i flera olika teman som går som ”röda trådar” igenom hela Skriften. Det är därför vi inte kan plocka ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang eller ut ur ”den röda tråden”, d v s det som Guds Ord i övrigt säger om ett ämne. Om vi inte noga ser upp så kan vi förvränga Guds sanningar, ja, evangeliet självt, vilket blir oerhört allvarligt med eviga konsekvenser. Därför ska vi nu också se vad som står i Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är också att vi måste låta oss Uppfyllas av Guds Ande för att kunna vara i Guds Kärlek. Det går inte på Automatik, Gud är en Nitälskande Gud och Han vill ha en Kärleksrelation och en andlig Kärleksgemenskap med dig. Det krävs två personer som Båda aktivt ger och tar från hjärtat till varandra för att en verklig kärlek dem emellan ska fungera, detta förstår vi också utifrån våra jordiska kärleksrelationer. Gud är skaparen till Kärlek, och Han är inte annorlunda, Gud älskar dig och vill bli älskad tillbaka.

Att låta sig bli Uppfylld av den Helige Ande är att man kommer nära Gud i sitt hjärta, att man nalkas Jesus i andlig Gudsgemenskap. Det är därför Joh.7:37-39 säger följande: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”. Alltså, om/när vi längtar och törstar efter Jesus så kommer vi till Honom i våra hjärtan och tar emot (”dricker in”) av Hans gemenskap, d v s ”strömmarna av levande vatten” genom den Helige Ande. Gudsgemenskapen sker ju genom Guds Ande, den Helige Ande. Och Jesus är sannerligen Kärlek, då vi är nära Honom genom den Helige Ande så blir vi genomsyrade av Guds kärlek. Allt går hand i hand: 1. Du längtar/törstar efter Jesus. 2. Då du nalkas Honom i ditt hjärta, kommer till Honom och öppnar ditt hjärta till Honom, ja, då blir du Uppfylld av Guds Ande, ”strömmarna av levande vatten”. 3. Guds kärlek verkar i dig, och kommer ut ur dig som en av Andens frukter, det som vi läste om i Gal.5:22. Enkelt egentligen, så enkelt att man måste vara såsom ett barn för att begripa. Jesus jublade ju i Luk.10:21 och tackade Gud Fadern för att han Uppenbarat dessa Guds sanningar för dem som är som barn och inte till de s k kloka, intellektuella ljushuvudena :)

Förutom i Pressade situationer så kommer också Andens Frukter av Guds kärlek fram i den s k Vardagen. Vi kan alla, och gör så ibland falla i lättare ”köttslighet”, t e x irritation, gnäll och gnabb, kanske i dåliga attityder. Men, då vet vi att det är dags att nalkas Jesus och låta sig snabbt bli Uppfylld av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, och därmed också av Guds kärlek. Och då upphör omedelbart det där gnisslet. Precis som när man smörjer med olja ett gnisslande gångjärn på en dörr så slutar gnisslet. Vi Öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus, då upphör gnisslet…Då kommer den Helige Andes olja och smörjer, fyller oss med Guds Kärlek… 

Jag vill att vi går till 1 Kor.13:4-8. Och så låter vi Guds Ord beskriva vad och hur Verklig kärlek är, och därmed också hur Guds kärlek gentemot dig och mig är. Vi skulle kunna analysera noga varje delmoment och funktion i denna Guds kärlek. Men, vi ska inte göra så nu, istället låter vi Guds Ande tala och undervisa direkt till våra hjärtan. Jag avslutar med att vi sakta läser 1 Kor.13:4-8. Lyssna nu med både ditt förstånd och ditt hjärta så att den Helige Ande kan göra sitt verk i dig. 1 Kor.13:4: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,  den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig…". Gud Är kärlek käre vän...

 

Låt oss läsa 1 Kor.2:4-5:

"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft." 

Det Paulus talar om är att vi inte kan bygga vår kristna tro på enbart mänsklig förståelse. Det vi behöver framförallt är en livsförvandlande erfarenhet av Guds Ande och kraft, av Guds närvaro. Det är ju vad Paulus säger, vi läser igen: 

"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft." 

Om vi kristna inte har en livsförvandlande erfarenhet av och relation till Andens Gudsgemenskap och kraft så blir kristna livet livlös tradition, blott en religiös livsåskådning. Om vi kristna inte lär oss att dagligen vandra i och samarbeta med den Helige Ande så går vi snabbt vilse. När du läser i Bibeln så förstår du inte riktigt eftersom det är Anden som uppenbarar Guds Ords sanningar, som vägleder och ger liv i det du läser. Det är här många lätt faller offer för liberalteologi och andra villoläror eftersom de inte läser Ordet i den Helige Ande.

Vår predikan, vårt vittnesbörd borde inte vara ”människors visdom”, d v s allt det där så mänskligt vältaliga och retoriska talet som bara delvis är Bibelförankrat och ofta på ett luddigt sätt. Nej, predikan och vittnesbörd ska vara förutom helt Bibelförankrat också i en Demonstration av Guds Ande och Kraft. Det var så Jesus agerade och likaså lärjungarna, och så har det varit i alla Väckelserörelser i hundratals år. Gud bekräftar alltså Sitt Ord med tecken och under, med Guds Andes närvaro och kraft. Mark.16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”.

Det bästa i ett väckelsemöte är faktiskt det så kallade ”eftermötet”. Det är då folket äntligen kan få Uppleva levande Gud, få hjälp och helande, bli uppfyllda av den Helige Ande, få frid, glädje och ny styrka, möta Guds kärlek, bli förvandlade. Kanske man i eftermötet behöver lämna saker som blockerar Gudsgemenskapen, likt stenar i en brunn som hindrar det friska andliga flödet. Synd, ljumhet, världslighet, villolära, Allt kan du lämna till Korset och Jesus, Han renar dig och sätter dig fri då du bekänner och lämnar synden. Och Guds Ande kommer och fyller dig med Guds härlighet och helighet, Gudsnärvaron, vilket är det absolut underbaraste som finns nu och för evig tid. Det var Guds kraft, mötet med levande Gud som fick mig, en hårdnackad intellektuell att kapitulera och ta emot Jesus och Hans frälsning. Att möta och bli uppfylld av Jesu kärleks närvaro, av Andens liv övertygade mig fullständigt, ja, också det att jag förstod Evangeliets innebörd, men också det var något som Guds Ande uppenbarade för mig.

När du låter din Tro vara både förståelse med förståndet Och en daglig erfarenhet av Andens liv och kraft så ger du inte efter för syndanaturen och det s k ”köttet”. Låt oss läsa Rom.8:5-9, 12-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom...Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.”. Ordet förklarar nästan övertydligt att det är Genom Guds Ande, genom Andens liv och kraft som vi kan leva i renhet och helgelse, i lydnad och överlåtelse till Gud.

En av de sista saker Jesus sade innan Han lämnade jordelivet och for upp till Himlen var att de Troende skulle få Kraft när den Helige Ande kommer över oss, låt oss läsa Apg.1:4-5, 8: ”Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Han (Jesus) dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande’…Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”.

När du tar emot Jesus och Frälsningen så blir du som Bibeln säger andligt ”född på nytt” och en ”ny Skapelse i Kristus” där det gamla är förbi och något nytt har kommit. Detta är din nya Identitet som frälst: du är förlåten och försonad med Gud, du har det rätt ställt med Gud, du är ett Guds barn älskat och accepterat, din synd har Jesus tagit bort och utplånat på Korset, du är frikänd och benådad med evigt liv i Himlen . Det är alltså en underbar Nystart av hela ditt väsen och din evighet, detta är grunden, Frälsningen.

Men, sedan kommer fortsättningen, d v s livet tillsammans med Gud. Du är en Jesu Lärjunge som ska följa Jesus i ditt liv, låta Honom ta hand om dig och ditt liv. Det är här du behöver ta emot Andens dop, det som vi läste om.

Skillnaden mellan att vara endast andligt ”född på nytt” och ”döpt i den Helige Ande” är som att ha fått en splitterny bil. Du har fått bilen som en gåva helt fritt av Guds nåd, den glänser och luktar gott, läderklädsel, en v8 motor, all ny teknik. Du sitter i bilen och njuter, du vrider om nyckeln för att ta en sväng, och inget händer! Du står stilla. Bilen kunde lika gärna stå där parkerad för gott. Det fattas bensin i bilen! Ingen bränsle! Möjligen så kan du frikoppla och be några vänner att putta bilen så du kan styra någon meter… När du blir döpt i den Helige Ande så fylls du av Guds Kraft, av en sådan Gudsnärvaro att Syndens frestelser besegras, av en sådan Gudskraft att du kan predika och vittna inte längre i egen förmåga utan i Guds förmåga. 

Nu är det snart dags för "eftermöte" kära vänner, vill ni ha Guds bränsle idag, här och nu? Om du redan är döpt i den Helige Ande så behöver du alltid, dagligen bli Uppfylld av Guds Ande, det behövs daglig ”Påfyllning”. I Apg.4:31 och 13:52 står det att lärjungarna ”Uppfylldes av den Helige Ande”, d v s långt efter Pingstdan och Andens dop. När vi kört en bil tillräckligt länge så behöver den ju tankas igen…Och som Ef.5:18 säger: 

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden”.

Nu så är ju detta en artikel och du som läser sitter vid en dator, troligen hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan som bör ha väckt din tro till liv, ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans, lägg din hand på ditt huvud eller vid hjärtat och öppna ditt hjärta till Gud och så ber vi tillsammans: ”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag blir döpt i den Helige Ande, uppfylld av Anden, att jag ska bli uppfylld av Din Härlighes närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag hungrar och törstar efter Dig Jesus, att få vara nära dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och gå och leva i Din kraft, så att jag kan leva i renhet och helgelse inför Dig min Gud. Mätta mitt innersta Herre med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje så att jag kan betjäna människorna runtomkring mig i Andens liv och kraft. Nu tar jag i tro emot Andens dop och att få bli Uppfylld av den Helige Ande, i Jesu Namn, Amen.”