Predikar Evangeliet i ett soligt Badhusparken, Östersund - Tre korta utomhustal (ca 26 minuter sammanlagt), i samarbete med Väckelsekyrkan. En tog emot Jesus, flera fick förbön, folket hörde Evangeliet. Lite hackig filmning alldeles i början. Perfekt läge med utomhuscafe, lekpark med vuxna som passar barnen och långa bänkrader vid sjön! Var välsignad:

https://youtu.be/PzV_jN-7n68

Evangeliet, Evangelisation, Frälsningen, Gatuevangelisation, Mission, Peter Kujala, Torgpredikan,

Förstå hur oerhört mycket Gud älskar dig och vilken Nåd han gett dig genom Jesus Frälsningsverk på Korset.

1 Kor.13:13: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”. Och i 1 Joh.4:8 står det: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Bibeln förklarar alltså bestämt att Gud Är Kärlek, och att denna Guds kärlek är större än t o m själva tron och hoppet.

Vi förstår omedelbart att Guds kärlek är något oerhört stort och värdefullt eftersom: ”Så älskade Guds världen att han Utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Och i Rom.5:8 står det att: ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Detta innebär att Gud valde att själv lida och dö för alla synder och fel som vi gjort oss skyldiga till. Jesus Kristus led och dog i ditt ställe för din synd. Han tog ditt straff för din synd istället för dig. Om du begår brott i samhället, som t ex grov förskingring, stjäl bilar, misshandlar någon svårt o s v, ja, då kommer polisen och arresterar, det blir häktet och sedan en domstol och rättegång, du döms till fängelsestraff och böter. Såhär fungerar Rättvisan i samhället, det är så vi bevarar det civila samhället och säkerställer medborgarnas trygghet, alternativet är kaos och anarki med våldsverkare överallt och en olidlig tillvaro. Men, det är Gud som hittat på Rättvisan, och eftersom Gud är själva Sanningens och moralens, etikens grundval i hela Universum så blir det en gigantisk domstol och en Räkenskapens dag för oss alla, då vi ska ensamma och ”genomskinligt nakna” stå till svars inför Allsmäktig Gud för hur vi levt våra liv. Precis Allt kommer i dagen och belyses, varje ord av förtal och illvilja, varje uttalad lögn, allt av själviskhet och kärlekslöshet i våra liv, motiven bakom vårt handlande och talande framträder o s v. Men, för var och en som tagit emot Jesus och Hans frälsning så är all denna synd, fel och brist utraderad och utplånad genom Frälsarens blod som Han utgjöt på Korset för dig och mig! Jesus tog ditt straff för dina synder på sig istället för dig. Detta innebär att Jesus på sätt och vis, nu i en liknelse, ”träder in på scenen” inför Guds domstol och säger (t ex): ”Peter är förlåten och försonad, Jag led och dog för hans synd på Korset, Jag tog hans straff, han är frikänd och benådad. Peter, mitt kära barn, välkommen in i Mitt eviga Himmelrike”…Detta är Guds Kärlek käre vän…

Det är alltså en totalt, närmast brutalt utgivande och självuppoffrande Kärlek som Jesus gett till dig och mig, mänsklig kärlek kan aldrig komma i närheten av något sådant här. 

När jag var nyfrälst så grät jag faktiskt intensivt då jag i en andlig syn eller upplevelse liksom ”såg” hur Jesus totalt oskyldig, fullkomligt ren och helig led och dog för Min synd. Jag kved inför Herren och förklarade att Han verkligen inte hade behövt göra detta för mig, jag var skyldig och borde ha fått ta mitt straff, men så upplevde jag hur Jesus hängandes blodig och lidande på Korset liksom vände sitt ansikte till mig sägandes med oändligt djup, stark och evig kärlek: ”Peter, jag älskar dig, du är förlåten och fri”. En sådan upplevelse/insikt krossar en hårdnackad finnes hjärta som mitt med lätthet, ja vilket hjärta som helst till småsmulor och man vill bara vråla ut tacksamhet, lovsång och tillbedjan till Herren Jesus, i all evighet.

Nåväl, låt oss gå till 1 Kor.13:1-4: ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek,vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna”. Det är ganska omvälvande detta, att om vi inte verkar i och genom Kärlek så är allt s k gott vi någonsin kan göra helt värdelöst. Även om alla nådegåvorna verkar genom dig och du t o m ger bort allt du äger och offrar dig själv till döds, ja, så är det ett intet om du inte verkar utifrån Kärlek. Detta Skriftställe måste driva s k ”religiöst sinnade” till vansinne. Man använder begreppet ”religiös” idag som en beskrivning på en person som vill visa upp ett religiöst duktigt yttre, men utan att ha en relation och andlig gemenskap med Jesus i sitt inre. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus blev rasande flera gånger på de ”religiösa” fariseerna just av denna anledning, dessutom så hindrade fariseerna andra att komma till Gud eftersom de var så dåliga föredömen eller urusla ”företrädare” för Guds Rike. Andliga troende ser ganska fort igenom denna fasad eftersom Guds närvaro och kärlek inte finns där. Hur vet man det? Ja, vi är kallade som Bibeln nämner, att vara Kristusbrev (2 Kor.3:3) och ge ut en Kristusdoft (i Bibel 2000, 2 Kor.2:14). Det märks och känns andligt om vi har med Jesus att göra. Men, framförallt så märks det genom ”Andens frukter” i våra liv. Vi kan läsa i Gal.5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Som vi ser så kommer just Kärlek allra först i denna uppräkning, först kärlek och därefter kommer allt det andra, det är så det ska fungera.

Motsatsen till Andens frukter är ”köttets gärningar”, det som sipprar fram ur bl a oandligt ”religiösa” och andra som inte vill veta av det Andliga livet i Kristus. Vi kan läsa Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike”…

Sanningen om vårt andliga tillstånd visar sig inte när solen skiner och allt känns gott och mysigt. Nej, det är i pressade situationer som det visar sig, ungefär som när man pressar en apelsin eller en citron, då kommer innehållet ut…När Jesus hängde på Korset i maximalt lidande och press då Han tog straffet för alla människors synder på sig, ja, då bad Han sin Himmelske Fader att förlåta dem som torterade och dödade Honom…Han sade: ” Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”! Det var detta som kom ut ur Jesus i denna oerhört pressade och svåra situation! Jesus gav sitt allt för dig på Korset, Han älskar dig så enormt gränslöst mycket och Han håller inget tillbaka för dig nu heller, d v s Jesus vill visa Sin kärlek för dig varje dag, om du vill tro och ta emot.

Hur ska vi kunna leva i Guds kärlek? Det kan ju kännas övermäktigt att vara såsom Jesus. Svaret finns som vanligt i Guds Ord, i Rom.5:5: ”ty Guds kärlek är Utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss”. Svaret är att vi som frälsta och ”andligt pånyttfödda” troende har fått den Helige Ande och därmed har vi också fått Guds Kärlek utgjuten i våra hjärtan. Sedan så är det ju så att vi behöver läsa Hela Guds rådslut och vilja i Bibeln om vi ska få tag på hela sanningen. Allt i Bibeln hänger samman i flera olika teman som går som ”röda trådar” igenom hela Skriften. Det är därför vi inte kan plocka ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang eller ut ur ”den röda tråden”, d v s det som Guds Ord i övrigt säger om ett ämne. Om vi inte noga ser upp så kan vi förvränga Guds sanningar, ja, evangeliet självt, vilket blir oerhört allvarligt med eviga konsekvenser. Därför ska vi nu också se vad som står i Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är också att vi måste låta oss Uppfyllas av Guds Ande för att kunna vara i Guds Kärlek. Det går inte på Automatik, Gud är en Nitälskande Gud och Han vill ha en Kärleksrelation och en andlig Kärleksgemenskap med dig. Det krävs två personer som Båda aktivt ger och tar från hjärtat till varandra för att en verklig kärlek dem emellan ska fungera, detta förstår vi också utifrån våra jordiska kärleksrelationer. Gud är skaparen till Kärlek, och Han är inte annorlunda, Gud älskar dig och vill bli älskad tillbaka.

Att låta sig bli Uppfylld av den Helige Ande är att man kommer nära Gud i sitt hjärta, att man nalkas Jesus i andlig Gudsgemenskap. Det är därför Joh.7:37-39 säger följande: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”. Alltså, om/när vi längtar och törstar efter Jesus så kommer vi till Honom i våra hjärtan och tar emot (”dricker in”) av Hans gemenskap, d v s ”strömmarna av levande vatten” genom den Helige Ande. Gudsgemenskapen sker ju genom Guds Ande, den Helige Ande. Och Jesus är sannerligen Kärlek, då vi är nära Honom genom den Helige Ande så blir vi genomsyrade av Guds kärlek. Allt går hand i hand: 
1. Du längtar/törstar efter Jesus. 
2. Då du nalkas Honom i ditt hjärta, kommer till Honom och öppnar ditt hjärta till Honom, ja, då blir du Uppfylld av Guds Ande, ”strömmarna av levande vatten”. 
3. Guds kärlek verkar i dig, och kommer ut ur dig som en av Andens frukter, det som vi läste om i Gal.5:22. Enkelt egentligen, så enkelt att man måste vara såsom ett barn för att begripa. Jesus jublade ju i Luk.10:21 och tackade Gud Fadern för att han Uppenbarat dessa Guds sanningar för dem som är som barn och inte till de s k kloka, intellektuella ljushuvudena…:) 

Förutom i Pressade situationer så kommer också Andens Frukter av Guds kärlek fram i den s k Vardagen. Vi kan alla, och gör så ibland falla i lättare ”köttslighet”, t e x irritation, gnäll och gnabb, kanske i dåliga attityder. Men, då vet vi att det är dags att nalkas Jesus och låta sig snabbt bli Uppfylld av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, och därmed också av Guds kärlek. Och då upphör omedelbart det där gnisslet. Precis som när man smörjer med olja ett gnisslande gångjärn på en dörr så slutar gnisslet. Vi Öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus, då upphör gnisslet…Då kommer den Helige Andes olja och smörjer, fyller oss med Guds Kärlek…

Jag vill att vi går till 1 Kor.13:4-8. Och så låter vi Guds Ord beskriva vad och hur Verklig kärlek är, och därmed också hur Guds kärlek gentemot dig och mig är. Vi skulle kunna analysera noga varje delmoment och funktion i denna Guds kärlek. Men, vi ska inte göra så nu, istället låter vi Guds Ande tala och undervisa direkt till våra hjärtan. Jag avslutar med att vi sakta läser 1 Kor.13:4-8. Lyssna nu med både ditt förstånd och ditt hjärta så att den Helige Ande kan göra sitt verk i dig. 1 Kor.13:4: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig…

Frälsningen, Guds kärlek, Guds nåd,

Alla profeters, väckelsepredikanters och sanningssägares plågoris: ”DÖM INTE!”

Vad är att döma? Det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt, och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Vad är att inte döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen är fel, synd hos någon, och detta i kärlek utifrån ett rent samvete med hjärtats nöd för personen i fråga, för att hjälpa och inte stjälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet i olika sammanhang, som t ex liberalteologin eller andra villoläror, ”religiöst” felaktiga föreställningar som infiltrerat svensk kristenhet är verkligen inte att döma! Då pekar man ju inte ens ut någon enskild person.

Idag används ”Döm inte” begreppet som ett slagträ för att tysta inte bara tillrättavisning gentemot enskilda utan också då man går till rätta med, talar ut om, predikar om det som uppenbart är grovt fel, sådant som bryter ner tron och skadar människor i olika sammanhang i överlag. Som t ex avfälligheten i svensk kristenhet, världsligheten, ljumheten, liberalteologin och villoläror som infiltrerat. Som t ex det felaktiga i att yoga och new age kommit in i vården, skolan och även i kristna sammanhang eller den s k radikala nådesförkunnelsen (”hypergrace”) som förfalskar Guds nåd och leder troende ut i avfällighet. Sådant här som alla vet om och som är uppenbart, i ljuset av Guds Ord, grovt fel. Det är alltså inte att ”vara dömande” då man tar fram sådant i ljuset. Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som AVSLÖJAS av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.". Ordets undervisning är tydlig här, avslöja det onda för att människan som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse varefter ”Kristus ska lysa över dig”…Och helt klart är syftet med detta ”avslöjande” också för att andra troende må ta varning för att inte bli bedragna och gå vilse, det handlar också om att beskydda.

Vi ska dessutom alltid tala ut Guds nåd, förlåtelse och försoning samtidigt som vi ger ut sanningen. Jesus är både Nåd och Sanning, sanningen uppenbarar behovet av nåden och ger nåden dess rätta värde och funktion. Väckande, rannsakande och tillrättavisande ”väckelsebudskap” har i hundratals år i alla olika väckelserörelser varit ett grundfundament, tillsammans med nåden och frälsningen. Vi kan läsa om det i väckelsepionjärernas böcker i tusental, hade de fel? Men frukten av deras liv och lära var enastående, miljontals bestående frälsta, Andens liv och kraftgärningar hos de troende och i församlingarna, hela samhällen och nationer förvandlade…”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…

Vi kan se hur stor del av Bibelns texter förmanar och går tillrätta med fel och synd både i större sammanhang och hos enskilda personer. Paulus är väldigt skarp mot villoläror och omoral, han ägnar en stor del av Bibelns skrifter till just detta. Jesus är ännu tuffare t ex gentemot fariseerna. I vissa religiösa kretsar är ”döm inte-uppmaningen” väldigt populär, och i helt sekulära sammanhang är det ett ledord (ett sorts "mantra") då man menar att det skulle vara ”skuldbeläggande”. Men, det man inte förstår är att tillrättavisningen, sanningen pekar på Korset, där Jesus tog all vår synd och skuld! Guds kärlek och nåd aktiveras när människan vänder om och inser sitt behov av frälsning, när han/hon lämnar sin synd och skuld på Korset, ger det till Jesus. Men hur ska människan kunna inse detta behov när det felaktiga, synden inte får nämnas?! När man predikar mot synden så pekar man också alltid samtidigt på Korset, på försoningen och förlåtelsen Jesus ger. Guds nåd och frälsning finns alltid där som en lösning på skuldbördan och syndproblemet. Men om ingen synd och fel finns tappar ju Korset och Jesu frälsning sin betydelse. Huvudproblemet kan vara att många troende idag inte längre läser sin Bibel, alla sidor av den, dagligt studium, såsom man gjorde förr. Man ser inte dessa för evangeliet självklara sanningar.

Det är bekvämt och effektivt att ta till ”döm inte” begreppet som ett slagträ. Men det är långt ifrån allt Gud säger i sitt Ord om det, det blir ofta en förvrängning och ett missbruk av vissa populära Skriftställen. Ta det här med ”flisan i din broders öga” (Matt.7:1-5), Bibelstället talar om att först se till så man själv har det rätt ställt med Herren, därefter kan man ”se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Längre fram i Matteusevangeliet, i 18:15-17 talar Jesus om att vi Ska tillrättavisa bröder som lever i synd. Ett annat populärt slagträ är ”äktenskapsbryterskan och stenkastarna” (Joh.8:3-11), men fariseerna agerade enbart utifrån Lagen och hade ingen Nåd och frälsning, idag som kristna och Jesu lärjungar så har vi alltid med Nåden och frälsningen i all sanningssägande och tillrättavisning. Att tala ut Sanning tillsammans med Nåden är verkligen inte att kasta sten, tvärtom, det är att ge medicinen och lösningen på ett svårt problem, ett nedbrytande och skadligt tillstånd vilket synden är. Nåden och sanningen samverkar alltså, de går hand i hand. Det är klart att tillrättavisningen, sanningen inte alltid känns njutbar och behaglig, det kan vara som att gå till tandläkaren, men oj vad underbart och befriande det är efteråt att ha fått hålen lagade! Ju längre man väntar med att gå till ”tandläkaren” desto värre blir konsekvensen…”Herren är vår Läkare”.

Idag förvrängs Guds ord allt eftersom det passar den egna agendan, och då särskilt vad gäller att ”inte döma”-proklamationen. Ett exempel om att inte förvränga eller ”stycka upp” Guds Ord utan att istället ta till sig Helheten av Guds sanning i Bibeln är 1 Korintierbrevet kapitel 5, där Paulus går till rätta med otuktssynd i församlingen, på tal om att ”inte döma”, läs hela sammanhanget! Och så här står det i 1 Kor.5:12-13: ”Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni Ska Döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!”… i 2 Korintierbrevet så framkommer det att personen i fråga har under djup sorg (ånger) Omvänt sig och att man nu skall Förlåta, Trösta och ge honom Kärlek (läs 2 Kor.2:5-8).

Detta var bara ett litet exempel på Guds rådslut och vilja om ett Bibliskt tema, som sagt, man ska läsa Allt vad Herren säger om ett ämne och inte stycka av Guds Ord.

Talesättet ”Om man inte kan angripa Budskapet så skjut budbäraren” blir ofta bister verklighet, men Låt dig inte nedtystas av falsk ödmjukhet eller jantelag, av dem som av olika anledningar vill tysta ner sanningen. Det är inte kärlek och ger ingen välsignelse att tiga inför förfallet som steg för steg tar över människors sinnen ,troende som hedning. Att ”ödmjukt” tyst smyga omkring och bara le och kramas för att inte väcka anstöt och försöka bli omtyckt, nej, det är en förbannelse för alla dem som lider, för alla dem som innerst inne skriker efter hjälp, efter frälsning, efter nåd och sanning. ”Evangeliet är Guds kraft till Frälsning”, men då måste Hela evangeliet också ges ut, allt Guds rådslut, Hela Kristi lära, alla kristna grunderna. Så käre vän: Tala, predika i tid och otid, i Andens ledning, i Guds kraft, i kärlek och nöd i ditt hjärta för medmänniskorna, med rent samvete håll inte tillbaka något, frukta endast Gud och inte människor, Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka, det är en hammare som krossar allt ont motstånd, det skiljer mellan ande och själ, det skapar liv och ger läkedom, Tala…Predika…Nu!

PS! Ytterligare en Attackvåg gentemot de obekväma Sanningssägarna blir: ”du hycklande präktige typ, är du bättre än andra? Vem tror du att du är, i högmod trycka ner andra, vem har gett dig rätten att tala på detta vis, är Du utan synd eller?”. Alltså en massa känsloladdad retorik väller fram som ur ett upprört hav, och därefter kommer fler attackvågor mer sofistikerade och lömska sådana, dock inga som kan vederlägga själva Budskapet och som är Bibliskt hållbara. Men Jesus är min klippa, min borg, och jag älskar dem alla intensivt, en kärlekspuss och kram vill jag bara ge, ty utan kärlek är vi bara skrällande cymbaler…

Jodå, synden ansätter också mig, men i omvändelse så kommer Guds enorma nåd också mig till del, och Anden och Ordet hjälper, formar alltjämnt och lär mig sann ödmjukhet (vilket inte är att tiga, tvärtom…). Nej, jag är inte bättre än andra, alla är lika mycket värda och lika älskade av Gud om vi nu ska tala i barnsliga självklarheter. Men det brinner en eld från Gud som driver mig att i kärlek till Gud och människor tala, det är tyvärr omöjligt att tiga, och den Helige Ande bekräftar både före, under och efter, så kära vänner försök stå ut med mig, det kommer en dag då det kommer att visa sig ”vad som är vad”. Jesu frid och kärlek till allt och alla :)

Döm inte,, Fördömelse, Förmaning, Guds nåd, Sanning, Tillrättavisning,