2 Kor.13:4 säger "Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds Kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få Känna". Kära vänner, Guds vilja är att vi ska ”känna” Guds kraft. Det kristna livet är inte blott en livsfilosofi, det är ett liv tillsammans med levande Gud i Hans väldiga kraft.

Låt oss läsa 1 Kor.2:4-5: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft". 
Det Paulus talar om är att vi inte kan bygga vår kristna tro på mänsklig visdom. Det vi behöver framförallt är en livsförvandlande erfarenhet av Guds Ande och kraft, av Guds närvaro. Det är ju vad Paulus säger, vi läser igen: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

Om vi kristna inte har en livsförvandlande erfarenhet av och relation till Andens Gudsgemenskap och kraft så blir kristna livet livlös tradition, blott en religiös livsåskådning. Om vi kristna inte lär oss att dagligen vandra i och samarbeta med den Helige Ande så går vi snabbt vilse. När du läser i Bibeln så förstår du inte riktigt eftersom det är Anden som uppenbarar Guds Ords sanningar, som vägleder och ger liv i det du läser. Det är här många lätt faller offer för liberalteologi och andra villoläror eftersom de inte läser Ordet i den Helige Ande.

Vår predikan, vårt vittnesbörd borde inte vara ”människors visdom”, d v s allt det där så mänskligt vältaliga och retoriska talet som bara delvis är Bibelförankrat och ofta på ett luddigt sätt. Nej, predikan och vittnesbörd ska vara förutom helt Bibelförankrat också i en Demonstration av Guds Ande och Kraft. Det var så Jesus agerade och likaså lärjungarna, och så har det varit i alla Väckelserörelser i hundratals år. Gud bekräftar alltså Sitt Ord med tecken och under, med Guds Andes närvaro och kraft. Mark.16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och Bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”.

Det bästa i ett väckelsemöte är faktiskt det så kallade ”eftermötet”. Det är då folket äntligen kan få Uppleva levande Gud, få hjälp och helande, bli uppfyllda av den Helige Ande, få frid, glädje och ny styrka, möta Guds kärlek, bli förvandlade. Kanske man i eftermötet behöver lämna saker som blockerar Gudsgemenskapen, likt stenar i en brunn som hindrar det friska andliga flödet. Synd, ljumhet, världslighet, villolära, Allt kan du lämna till Korset och Jesus, Han renar dig och sätter dig fri då du bekänner och lämnar synden. Och Guds Ande kommer och fyller dig med Guds härlighet och helighet, Gudsnärvaron, vilket är det absolut underbaraste som finns nu och för evig tid. Det var Guds kraft, mötet med levande Gud som fick mig, en hårdnackad intellektuell finne att kapitulera och ta emot Jesus och Hans frälsning. Att möta och bli uppfylld av Jesu kärleks närvaro, av Andens liv övertygade mig fullständigt, ja, också det att jag förstod Evangeliets innebörd, men också det var något som Guds Ande uppenbarade för mig.

När du låter din Tro vara både förståelse med förståndet Och en daglig erfarenhet av Andens liv och kraft så ger du inte efter för syndanaturen och det s k ”köttet”. Låt oss läsa Rom.8:5-9, 12-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som LEVER EFTER ANDEN tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. NI DÄREMOT lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom... Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner". 

Ordet förklarar nästan övertydligt att det är genom Guds Ande, genom Andens liv och kraft som vi kan och ska leva i renhet och helgelse, i lydnad och överlåtelse till Gud.

En av de sista saker Jesus sade innan Han lämnade jordelivet och for upp till Himlen var att de troende skulle få Kraft när den Helige Ande kommer över oss, låt oss läsa Apg.1:4-5, 8: ”Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Han (Jesus) dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den Helige Ande… Men när den Helige Ande kommer över er, SKALL NI FÅ KRAFT och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”.

När du tar emot Jesus och Frälsningen så blir du som Bibeln säger andligt ”född på nytt” och en ”ny Skapelse i Kristus” där det gamla är förbi och något nytt har kommit. Detta är din nya Identitet som frälst: du är förlåten och försonad med Gud, du har det rätt ställt med Gud, du är ett Guds barn älskat och accepterat, din synd har Jesus tagit bort och utplånat på Korset, du är frikänd och benådad med evigt liv i Himlen. Det är alltså en underbar Nystart av hela ditt väsen och din evighet, detta är grunden, Frälsningen.

Men, sedan kommer fortsättningen, d v s livet tillsammans med Gud. Du är en Jesu Lärjunge som ska följa Jesus i ditt liv, låta Honom ta hand om dig och ditt liv. Det är här du behöver ta emot Andens dop, det som vi läste om i Apg.1:8 och det som själva "Pingstdagen" handlar om, vilket Apostlagärningarna kapitel 2 beskriver, ni känner till den berömda berättelsen.

Skillnaden mellan att vara endast andligt ”född på nytt” och ”döpt i den Helige Ande” är som att ha fått en splitterny bil, t ex en BMW M3 (min favorit sportbil), du har fått bilen som en gåva helt fritt av Guds nåd, den glänser och luktar gott, läderklädsel, en v8 motor, all ny teknik. Du sitter i bilen och njuter, du vrider om nyckeln för att ta en sväng, och inget händer! Du står stilla. Bilen kunde lika gärna stå där parkerad för gott. Det fattas bensin i bilen! Ingen bränsle! Möjligen så kan du frikoppla och be några vänner att putta bilen så du kan styra någon meter… När du blir "döpt i den Helige Ande" så fylls du av Guds Kraft, av en sådan Gudsnärvaro att Syndens frestelser besegras, av en sådan Gudskraft att du kan predika och vittna inte längre i egen förmåga utan i Guds förmåga.
Frågan är: Vill du stå parkerad vid livets väg och utsätta dig för vädrets nedbrytande makter (du kommer ju inte fram till serviceverkstaden) eller vill du tjäna och lyda Herren Jesus i ett Himmelskt äventyr, ibland köra försiktigt genom snårig skog och ibland vråla fram över berg och dalar, inte en dag lik den andra och sprida Guds rike och Frälsning i denna mörka värld där tusentals människor runtomkring dig är raskt på väg till evig förtappelse i Gehenna, ja, rädda både hedningen och de ljumma "namnkristna" eller vilseförda till Härligheten hos Jesus i Himlen...vad väljer du?

Nu är det snart dags för "eftermöte" kära vänner, vill ni ha Guds bränsle idag, här och nu? Om du redan är döpt i den Helige Ande så behöver du alltid, dagligen bli Uppfylld av Guds Ande, det behövs daglig ”Påfyllning”. I Apg.4:31 och 13:52 står det att lärjungarna ”Uppfylldes av den Helige Ande”, d v s långt efter Pingstdan och Andens dop. När vi kört en bil tillräckligt länge så behöver den ju tankas igen…Och som Ef.5:18 säger: 

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället UPPFYLLAS AV ANDEN”.

Nu så är ju detta en "skriven undervisning" och du som läser sitter vid en dator eller smartphone, kanske hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan som bör ha väckt din tro till liv, ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans om att få bli Uppfylld av den Helige Ande, och även för dig som ännu inte fått Andens dop, lägg din hand på ditt huvud eller vid hjärtat och öppna ditt hjärta till Gud i tro och så ber vi tillsammans: 

”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag blir döpt i den Helige Ande, att bli uppfylld av Anden, att jag ska bli uppfylld av Din Härlighes närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag hungrar och törstar efter Dig Jesus, att få vara nära dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och gå och leva i Din kraft, så att jag kan leva i renhet och helgelse inför Dig min Gud, så att jag kan tjäna och lyda i Andens kraft, i Andens nådegåvor. Mätta mitt innersta Herre med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje så att jag kan betjäna människorna runtomkring mig i Andens liv och kraft. Nu tar jag i tro emot Andens dop och att få bli Uppfylld av den Helige Ande, i Jesu Namn, Amen.”

 

 

 

 

 

Andens liv och kraft, Gudsgemenskap, Helige Ande, Jesus Kristus, Kristendom,

De flesta har hört detta uttryck i samband med att någon kritiserat och påpekat fel hos någon predikant, evangelist eller pastor, särskilt när det varit en känd kristen profil. Kanske har man kritiserat felaktigheter och grova brister i deras liv och/eller lära. Då har nämnda mening yttrats och inte sällan kopplat till hot om dom och straff om man vidare vågar kritisera. Detta har också effektivt tystat många kritiska röster. Självfallet ska vi inte kritisera och klaga på varandra i största allmänhet i en sorts “kritikanda”, och vi ska inte heller syssla med “falskt vittnesbörd” och anklaga någon falskt eller felaktigt, vi ska ju vandra i kärlek och uppmuntra varandra, ja överösa varandra med hedersbetygelser och beröm. Men, detta innebär inte ett totalstopp för rättfärdig kritik och tillrättavisning då det verkligen Är grovt fel och skadligt, i synnerhet inte när vi upplever Guds Andes ledning eller har fått ett uppdrag av Herren Jesus i något specifikt att tala ut, för människors och Guds rikes bästa. Men, låt oss nu studera vad Guds Ord och inte de “kyrkligt korrekta” åsikterna verkligen säger. Här tar jag nu upp om det som rubriken påpekar, och även om vad “att vara dömande” innebär och inte innebär, d v s enligt Bibelns undervisning…

Att ”inte röra Guds smorda” är främst ett begrepp från Gamla Testamentet, finns i 1 Krön.16:22, Ps.105:15 och i Samuelsböckerna där det handlar om att den blivande kung David inte ville fysiskt döda kung Saul, senare kommer det fram att David muntligt tillrättavisade (kritiserade) Saul (1 Sam.24:10-13, 26:18-20). Så i sammanhanget handlade det om att inte döda/“röra” Guds smorde…Med nämnda mening har en del gjort gällande som vore det ett genomgående tema i Bibeln om att inte få kritisera andliga ledare. Just detta att ta en eller några få meningar från Gamla Testamentet och få det att låta som något väldigt väsentligt för kristna tron och t o m “ny Testamentligt” har gjort mycket skada i de kristna lägren, läror och uppfattningar har skapats som inte är Evangeliet och det viktigaste i ”Kristi lära”, troende har blivit bundna av uppfattningar där de borde varit fria. Maktmissbruk och felbehandling har möjliggjorts, fåren har hindrats från att ta varning och skyddas från vargar som kommit i form av villolära, allt från katolska irrläror, falsk nådesförkunnelse till mänskliga/världsliga helt obibliska läror som urvattnat Evangeliet. Om man inte hört ”rör inte Guds smorda” så har det varit ”döm inte annars blir du själv dömd” och därmed sopar vissa definitivt bort all möjlig kritik eller snarare “avslöjande tillrättavisning”. Det är nu som i en liknelse ett effektivt sätt att släcka rödljusen i våra trafikkorsningar, för alla möjliga i kristen ledarposition är det bara att köra på, det är automatiskt grönt, alltid! Dårskapen tycks ibland inte ha någon gräns, och orsaken är att många följer människor och titlar, pastorer och favoritpredikanter istället för JESUS och Hans Ord, att man inte faktiskt LÄSER Allt vad Guds Ord har att säga om saker och ting, särskilt det som står i Nya Testamentet; Vad är helhetsbilden, vad säger Ordet i övrigt? Får dessa uppfattningar stöd från flera Bibelställen, också i Nya Testamentet!?…Och dessutom, de troende behöver själva läsa och förstå vilka de viktigaste ”röda trådar” i Kristi lära och Evangelium är, och inte bara hänga vid diverse predikanters läppar…då slipper man “kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse”(Ef.4:14)…

Idag, då vi troende lever i det Ny Testamentliga s k ”Nya Förbundet” så är inte längre bara kungar, profeter och präster de enda ”smorda”, Alla troende ingår i det s k ”allmänna prästadömet” (1 Petr 2:4-5, 9) och som det står i 1 Joh.2:20 ”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen”, i 1 Joh.2:27 ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av Honom”. Att ”inte röra Guds smorda” gäller alltså Alla troende…Men, ändå så har det genom årtusendena blivit miljoner kristna martyrer, trossyskon som bokstavligt gett sina liv för att de vägrat avsäga sin tro och vittnat om Jesus. Gud beskyddar oss i sin nåd och räddar mirakulöst många gånger, men kristna livet är ingen ”helgardering”, vi kommer att lida förföljelse…Men, absolut, återigen Guds beskydd och nåd över de sina är påtagligt och verkligt, min erfarenhet är att under ett år kommer kanske 100 attacker av olika slag, små som större från vår själafiende och från de han använder, men 90 av dessa avvärjs och omintetgörs av Herren, särskilt då vi går bedjande fram...5 attacker når delvis fram och resterande 5 är rejäla smällar från den Onde, men Jesus hjälper, helar och upprättar i varenda smocka fienden lyckades få in...Varför de 10 attackerna gick igenom “beskyddet” kan troligen ha berott på brist och misstag av mig själv eller av någon helt annan orsak som bara Herren vet om. 

Och hur är det med att Gud skulle utplåna den som ”rör Guds smorda”, ja, hur var det när lärjungarna ville kalla ner eld från himlen och utrota en hel by som vägrade ta emot Honom? Jesus tillrättavisade lärjungarna och lät det inte ske, tvärtom säger Jesus ”älska era fiender och välsigna dem”…

Och hur är det nu med att kritisera? Om, ja Om vi läser Hela Bibeln och skaffar en helhetsbild där vi noga väger in alla delar, ”allt Guds rådslut” så får vi en sann förståelse ty ”summan av Guds Ord är sanning”. Paulus går i sina brev massivt till attack, kritiserandes och tillrättavisandes villolärare som t ex Hymeneus, Filetus och Alexander, överallt i inte bara Paulus brev utan också i övriga Nya Testamentet så gäller skarp kritik mot särskilt villolära, men också avfällighet, bristande tro och synd. Om nu Bibeln är vårt rättesnöre och förebild, varför blir det då så fruktansvärt fel att tala och agera utifrån Guds Ord? Ska då den troende tiga och tyst böja rygg inför all villolära som basuneras ut från predikstolarna m m? Ordet säger ju att ”lite surdeg syrar hela degen” (1 Kor.5:6-8) och Jesus manar oss att ”akta oss för falsk lära”(t ex Matt.16:6-12)…Faktiskt så säger Ordet att vi ska inte alls tiga utan avslöja istället, Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället", hmm…

Kanske påstår någon att det är de stora välkända och etablerade pastorernas och profeternas uppgift att varna, avslöja och tillrättavisa? Detta har svagt om något stöd i Nya Testamentet, och om dessa andliga ledare själva är problemet eller om de tiger i kompromiss?…Hur har förresten, det uppenbara avfallet inom svensk kristenhet kunnat bli till? Sverige räknas idag som en av världens mest sekulära länder, på 50-talet var det tvärtom! Vad hände? Svenska samhället kunde knappast ha blivit så antikristligt så snabbt om just andliga ledarskapet skött sin uppgift…Nog måste ”gräsrötterna” få ge ifrån sig ett litet pip i protest och åtminstone försöka hejda avfallet, och inte helt ge fritt utrymme för vargar att löpa amok i de kristna lägren och så forsla in trossyskon in i sina villoläro-fållor och få deras troslära- och liv slaktade…

Jag vill avsluta med att ge ut en del av ett tidigare inlägg, som behandlar särskilt ”piskan som viner över alla profet- och sanningssägares ryggar” och slår deras själar blodig, en piska som heter ”Döm Inte”! Varsågod:

 

Vad är att döma? Det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt, och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Vad är att inte döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen är fel, synd hos någon, och detta i kärlek utifrån ett rent samvete med hjärtats nöd för personen i fråga, för att hjälpa och inte stjälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet i olika sammanhang, som t ex liberalteologin eller andra villoläror, ”religiöst” felaktiga föreställningar som infiltrerat svensk kristenhet är verkligen inte att döma! Då pekar man ju inte ens ut någon enskild person.

Idag används ”Döm inte” begreppet som ett slagträ för att tysta inte bara tillrättavisning gentemot enskilda utan också då man går till rätta med, talar ut om, predikar om det som uppenbart är grovt fel, sådant som bryter ner tron och skadar människor i olika sammanhang i överlag. Som t ex avfälligheten i svensk kristenhet, världsligheten, ljumheten, liberalteologin och villoläror som infiltrerat. Som t ex det felaktiga i att yoga och new age kommit in i vården, skolan och även i kristna sammanhang eller den s k radikala nådesförkunnelsen (”hypergrace”) som förfalskar Guds nåd och leder troende ut i avfällighet. Sådant här som alla vet om och som är uppenbart, i ljuset av Guds Ord, grovt fel. Det är alltså inte att ”vara dömande” då man tar fram sådant i ljuset. Återigen Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som AVSLÖJAS av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.“. Ordets undervisning är tydlig här, avslöja det onda för att människan som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse varefter ”Kristus ska lysa över dig”…Och helt klart är syftet med detta ”avslöjande” också för att andra troende må ta varning för att inte bli bedragna och gå vilse, det handlar också om att beskydda.

Vi ska dessutom alltid tala ut Guds nåd, förlåtelse och försoning samtidigt som vi ger ut sanningen. Jesus är både Nåd och Sanning, sanningen uppenbarar behovet av nåden och ger nåden dess rätta värde och funktion. Väckande, rannsakande och tillrättavisande ”väckelsebudskap” har i hundratals år i alla olika väckelserörelser varit ett grundfundament, tillsammans med nåden och frälsningen. Vi kan läsa om det i väckelsepionjärernas böcker i tusental, hade de fel? Men frukten av deras liv och lära var enastående, miljontals bestående frälsta, Andens liv och kraftgärningar hos de troende och i församlingarna, hela samhällen och nationer förvandlade…”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…

Vi kan se hur stor del av Bibelns texter förmanar och går tillrätta med fel och synd både i större sammanhang och hos enskilda personer. Paulus är väldigt skarp mot villoläror och omoral, han ägnar en stor del av Bibelns skrifter till just detta. Jesus är ännu tuffare t ex gentemot fariseerna. I vissa religiösa kretsar är ”döm inte-uppmaningen” väldigt populär, och i helt sekulära sammanhang är det ett ledord (ett sorts ”mantra”) då man menar att det skulle vara ”skuldbeläggande”. Men, det man inte förstår är att tillrättavisningen, sanningen pekar på Korset, där Jesus tog all vår synd och skuld! Guds kärlek och nåd aktiveras när människan vänder om och inser sitt behov av frälsning, när han/hon lämnar sin synd och skuld på Korset, ger det till Jesus. Men hur ska människan kunna inse detta behov när det felaktiga, synden inte får nämnas?! När man predikar mot synden så pekar man också alltid samtidigt på Korset, på försoningen och förlåtelsen Jesus ger. Guds nåd och frälsning finns alltid där som en lösning på skuldbördan och syndproblemet. Men om ingen synd och fel finns tappar ju Korset och Jesu frälsning sin betydelse. Huvudproblemet kan vara att många troende idag inte längre läser sin Bibel, alla sidor av den, dagligt studium, såsom man gjorde förr. Man ser inte dessa för evangeliet självklara sanningar.

Det är bekvämt och effektivt att ta till ”döm inte” begreppet som ett slagträ. Men det är långt ifrån allt Gud säger i sitt Ord om det, det blir ofta en förvrängning och ett missbruk av vissa populära Skriftställen. Ta det här med ”flisan i din broders öga” (Matt.7:1-5), Bibelstället talar om att först se till så man själv har det rätt ställt med Herren, därefter kan man ”se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Längre fram i Matteusevangeliet, i 18:15-17 talar Jesus om att vi Ska tillrättavisa bröder som lever i synd. Ett annat populärt slagträ är ”äktenskapsbryterskan och stenkastarna” (Joh.8:3-11), men fariseerna agerade enbart utifrån Lagen och hade ingen Nåd och frälsning, idag som kristna och Jesu lärjungar så har vi alltid med Nåden och frälsningen i all sanningssägande och tillrättavisning. Att tala ut Sanning tillsammans med Nåden är verkligen inte att kasta sten, tvärtom, det är att ge medicinen och lösningen på ett svårt problem, ett nedbrytande och skadligt tillstånd vilket synden är. Nåden och sanningen samverkar alltså, de går hand i hand. Det är klart att tillrättavisningen, sanningen inte alltid känns njutbar och behaglig, det kan vara som att gå till tandläkaren, men oj vad underbart och befriande det är efteråt att ha fått hålen lagade! Ju längre man väntar med att gå till ”tandläkaren” desto värre blir konsekvensen…”Herren är vår Läkare”.

Idag förvrängs Guds ord allt eftersom det passar den egna agendan, och då särskilt vad gäller att ”inte döma”-proklamationen. Ett exempel om att inte förvränga eller ”stycka upp” Guds Ord utan att istället ta till sig Helheten av Guds sanning i Bibeln är 1 Korintierbrevet kapitel 5, där Paulus går till rätta med otuktssynd i församlingen, på tal om att ”inte döma”, läs hela sammanhanget! Och så här står det i 1 Kor.5:12-13: ”Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni Ska Döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!”… i 2 Korintierbrevet så framkommer det att personen i fråga har under djup sorg (ånger) Omvänt sig och att man nu skall Förlåta, Trösta och ge honom Kärlek (läs 2 Kor.2:5-8). Detta var bara ett litet exempel på Guds rådslut och vilja om ett Bibliskt tema, som sagt, man ska läsa Allt vad Herren säger om ett ämne och inte stycka av Guds Ord.

Talesättet ”Om man inte kan angripa Budskapet så skjut budbäraren” blir ofta bister verklighet, men Låt dig inte nedtystas av falsk ödmjukhet eller jantelag, av dem som av olika anledningar vill tysta ner sanningen. Det är inte kärlek och ger ingen välsignelse att tiga inför förfallet som steg för steg tar över människors sinnen, troende som hedning. Att ”ödmjukt” tyst smyga omkring och bara le och kramas för att inte väcka anstöt och försöka bli omtyckt, nej, det är en förbannelse för alla dem som lider, för alla dem som innerst inne skriker efter hjälp, efter frälsning, efter nåd och sanning. ”Evangeliet är Guds kraft till Frälsning”, men då måste Hela evangeliet också ges ut, allt Guds rådslut, Hela Kristi lära, alla kristna grunderna. Så käre vän: Tala, predika i tid och otid, i Andens ledning, i Guds kraft, i kärlek och nöd i ditt hjärta för medmänniskorna, med rent samvete håll inte tillbaka något, frukta endast Gud och inte människor, Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka, det är en hammare som krossar allt ont motstånd, det skiljer mellan ande och själ, det skapar liv och ger läkedom, Tala…Predika…Nu!

Döm inte,, Frihet, Guds Ord, Guds smorda, Tillrättavisning, falskt vittnesbörd, kritik, sanningen,

Vad gäller dagens förkunnelse i många av våra församlingar (inte alla), Är det bara jag som märkt hur 10% av Bibelns text slår ihjäl resterande 90%? Hur Jesu egna ord, Paulus ord osv bara raderas, glöms bort, klipps bort eller ännu värre ”förklaras bort” på något retoriskt sätt, gärna med en rejäl dos mänskliga/världsliga obibliska åsikter och läror, fast vanligast är att predikanterna bara ignorerar vad resten av Guds ord lär…Jesus är Ett med sitt eget Ord (Joh.1:1-14), men Herren amputeras av dagens svenska predikantkår och då blir det ju en ”annan Jesus” och ett ”främmande evangelium” man matar sina anhängare med (2 Kor.11:1-4). Jesus sade "Om ni förblir i mitt ORD är ni verkligen mina lärjungar”, men hur ska fåren kunna förbli i Herrens Ord när de förvägras inta ”allt Guds rådslut”, hela den Bibliska näringscirkeln med både sött och salt, mjölk, välling och fast föda? För bara något decennium sedan läste och gav man ut Guds Ord massivt, det var församlingens innehåll och livsnerv då också Guds Ande mötte och bistod just detta huvudsakliga focus på Ordet, men idag är det på en dagisnivå där man sitter i församlingarna med stora blöjor fyllda av synd, världslighet och villolära, och där predikanterna leker med ”klippa och klistra” från sönderrivna Biblar…och de är dessutom skickliga i all sköns själslig underhållning för att blända åhörarna…

De 10% är självfallet vällingen, nödvändigt och livsviktigt absolut, men snabbt går man ner sig i ”syndens träsk” eller trasslar in sig i villolära genom att bara få till sig om Guds nåd och kärlek. Häpnadsväckande självsäkert trampar dagens predikant Guds heliga Ord under sina fötter och skrapar av sig övriga 90%, utan att längre kunna läsa eller förstå Guds eviga sanningar om syndabekännelse, omvändelse, överlåtelse, helgelse och lydnad i Andens kraft och förmåga, om dom, Himmel och helvete.  Det förkunnas endast ”Allt är väl”, ”fortsätt i lugnan ro i värld och synd och ge gärna hit tiondet så jag får min pastorslön”, ”Guds kärlek och nåd täcker och räcker genom allt oavsett vad”. Och fåren följer bräkande sin pastor eller favoritpredikant som vaggar in dem i en falsk säkerhet och vänjer dem med att nöja sig med ett ”Andefattigt” kristet liv, detta gör de förstås inte medvetet med illvilja utan för att de är själva bedragna, de blev bedragna just när de började kompromissa med Guds Ord, kanske var det en sekulariserad äldstekår som drev dem till det eller avfälliga församlingsmedlemmar starka i själisk kraft, för att inte säga ”annan främmande kraft” ty det är villoandar i verksamhet överallt där Guds Ord kompromissas till något förvrängt och falskt, detta förklarar också varför en gång oerhört Bibelkunniga välkända och respekterade förkunnare har blivit katoliker eller s k ”hypergracare” eller bara gått ut i värld och synd igen…Kära vänner, följ inte människor, följ JESUS och Hans levande och verksamma Ord! LÄS vad Jesus och Hans Ord säger, Alltihopa från början till slut, särskilt Nya Testamentet, du kommer märka hur Guds Ande uppenbarar sanningen, du finner flera ”röda trådar” om de viktigaste grunderna i Frälsningen och du får en komplett bild och förståelse, vilket kommer att Bevara dig i frälsningen, förutsatt att du även låter dig varje dag uppfyllas av den Helige Ande (Ef.5:18, Joh.7:37-39), denna så saliga Gudsgemenskap…

HÖR då Guds Ord kära Predikantkolleger: ”inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom”. Vadå ”dom”, det finns ju inget sådant säger ni, Jesus säger ju att Han inte kommit ”för att döma världen utan att frälsa den”, Ja sant, men nu när Jesus har gett frälsningen och du väl har blivit frälst så blir det ändå en ”Räkenskapens dag” för Alla (Rom.14:10-12), och Om vi inte bara rycker Skriftställen ut ur sitt sammanhang utan läser fortsättningen av t ex Joh.12, vers 47-48: ”Om någon hör mina ORD och INTE HÅLLER DEM, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och INTE TAR EMOT mina ORD, han har en domare över sig: DET ORD som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen”…i Joh.5:22 står det ”Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen”, likaså står det i 2 Tim.4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda”. Alltså, Jesus kom som Frälsaren och gav alla människor frälsning, för alla som alltså tar emot, men på den Yttersta dagen efter att allas våra hjärtan slutat slå så ska Jesus agera som Domaren, och domen gäller alla som förkastat Honom antingen genom att ha sagt nej till Frälsningserbjudandet, denna enorma Guds nåd och kärlek eller genom att inte ha tagit vara på sin frälsning då man blivit en ljum kristen som fortsatt leva i uppror mot Gud och Hans vilja/Ord, Jesus säger i Upp.3:16 att Han ”spyr ut” sådana...

Kära vänner, Gud kräver inte något av oss som Han inte ger kraft till att klara av och som Ordet säger ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor.10:13). Och denna ”utväg” är det som Bibeln överallt massivt undervisar om, alltså Andens liv och kraft, vi lever inte våra kristna liv i överlåtelse och lydnad genom egen kraft och förmåga utan i Andens livgivande kraft. Vi skulle ju tillbe i ”Ande och Sanning” som Bibeln säger, dvs Sanningen är Guds levande och verksamma Ord och genom den Helige Ande har vi vår Gudsgemenskap, det är här vi blir uppfyllda av Jesu kärlek och frid, av Andens väldiga kraft, av Guds glädje och Härlighets närvaro, skulle inte detta räcka till?! Jag tror att många predikanter och troende har skaffat sig andra källor att ösa ur, varför? Därför att de ”sanna tillbedjarna” tillber i Ande och Sanning (Joh.4:23-24)! Om man tillägger eller utesluter något från Guds Ord så tillber man inte i Ande och Sanning, läs noga t ex Bibelns allra sista Ord i Upp.22:10-21 (kommer i slutet av detta inlägg), det står mycket sammanfattat där som inte får komma fram i dagens förkunnelse…På tal om Guds Ord som idag portats från predikstolarna så kan vi väl avsluta med några sådana Skriftställen. Antagligen får jag stämpeln ”lagisk” och ”fariseè” av de predikanter/troende som redan är färdigindoktrinerade med det ”främmande evangeliet” och en ”annan Jesus”, men ni ”kära vänner”, pekar egentligen inte på mig obetydliga varelse utan på Allsmäktig Gud, för vad annars har jag här gett ut annat än Guds Ord?...Jag förlåter och älskar er, det är faktiskt Kärlek att ge ut livsuppehållande medicin fast patienterna bemöter med hat och aggressiv personattack. Och Jesus förlåter er Om ni vänder om, helt enligt sitt Ord (t ex 1 Joh.1:9 och Jak.5:16). Och för alla er kära vänner, predikantkolleger och troende som fortfarande står fasta i ”klassisk väckelsekristendom”, den tro som väckelsepionjärer som t ex Finney, Rosenius, Moody, Spurgeon, Barrat, Lewi Pethrus och Frank Mangs gav ut, ja ni kan här få läkande tröst och uppmuntran ty ni har som jag märkt hur iskalla förnekelsens vindar piskat er själ blodig i åratal, inte från hedningars händer och munnar utan från de s k ”egna trossyskonen”. Nåväl, här får ni ett litet exempel, en mycket liten del av allt det vi idag förvägras höra och undervisas om, låt det smaka:

 

2 Tim.4:3: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen"

2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”.

Judas 1:4: ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar".

Kol.2:8: "Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus".

2 Petr.2:18-22: "De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Gal.5:19-21: "Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så skall inte ärva Guds rike".

Ef.5:3-7: "Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra".

1 Kor.5:11-13: "Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!"

Joh.8:11: "Då sade Jesus: "Inte heller Jag dömer dig. Gå och synda inte mer!" / Joh.5:14: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig".

Matt.5:29: "Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna".

Jak.5:16: "Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade".

1 Joh.1:9: "Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet".

Rom.6:1-4,6, 16-18: "Vad skall vi säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till Hans död?...Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet: Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden".

Rom. 8:5-6, 9,13-14: "De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner"

Gal.2:19-20: "Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig".

2 Kor.6:14-17: ”Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er".

Matt.18:15: ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”.

Ef.4:22-24: "Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sin begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet".

1 Petr 1:15-16: "Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig."

Matt.7:21-23: ”Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Hebr 10:26-31: "Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?"

1 Tess.4:7-8: "Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande"

Upp.22:10-20: ”Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

P.S! Det kommer valsituationer för alla predikanter utefter livets väg där man tvingas välja att vara en "Vällingpredikant" eller Väckelsepredikant! Jag hade en kort tidsperiod av inte välling men lite väl mycket sött och alltför saltfattigt, men nu är det balans sedan länge...Många väljer kompromiss och "minsta motståndets väg" av diverse orsaker; Behålla jobbet och löningen, behålla vänner, medlemmar och popularitet, karriär och plattformar, kanske eget tillkortakommande i Gudsrelationen/gemenskapen där Andens liv och kraft saknas eller är på "sparlåga", även en predikant kan dras in i jordiska begär eller förnöjelser på bekostnad av det Himmelska...Lidande och förföljelse för Jesu skull är en ofta smal väg att vandra, men den är full av Guds härlighet och Jesu livgivande närvaro, av Guds frid och glädje, Vad Väljer Du?

Förkunnelse,, Predikan,