Jag älskar intensivt Guds Ord, och att försvara Kristi lära och trons grunder är av livs- och evighetsvikt. Men jag älskar lika intensivt när Guds härlighet, Hans makt, närvaro och livgivande kraft manifesterar sig i oss troende.

När Gud möter människan med Sin kraft för att bota sjukdomar, hela sargade själar, fylla hela vårt väsen med Sin härlighets kraft och liv, ja, då märks och känns det till ande, själ och kropp. När det Gudomliga möter den lilla människan så kan det ibland bli kraftiga andliga manifestationer såsom ”skratt i Anden” (vilket frigör, är läkande), falla under Guds kraft, rulla runt på golvet, springa runt då Guds andliga eld griper tag, ”sång i Anden”, ”dans i Anden”, ”rop i Anden” m m. Ofta resulterar sådana påtagliga möten med Jesus att man blir mer helad och fri, mer överlåten, har lättare att vandra i helgelse, upplever Jesu närvaro mer påtagligt i vardagen o s v.

Gud vill och kan inte placeras i en av människans ”egensnickrade låda”, där ”vi” bestämmer hur Han får verka, vad Han får göra. Där ”lådan” bestäms utifrån våra egna knappa erfarenheter och föreställningar. Så länge de andliga manifestationerna inte direkt och påtagligt strider mot Guds Ord så är det vansinne att angripa det, i synnerhet om man försöker koppla det till new age-metodik eller annat ockult, då gör man ju exakt detsamma som fariseerna som anklagade Jesus för att verka i en ond ande. Visst finns det felaktigheter i karismatiska möten med manifestationer, själiska influenser och inslag vilket inte går att utesluta eftersom människan fortfarande är just människa. Men, de äkta andliga manifestationerna finns också där desto mer, ibland övergår det själiska till andligt och tvärtom och vi ska ha överseende med sådant. Ja, ibland dyker också fienden upp med sina onda manifestationer, men detta är via några få enskilda som öppnat upp sig för sådant, det märks väldigt tydligt för de ”andligt sinnade” när så är fallet. De andliga ledarna på mötet ska då ta itu med det så fiendens manifestation inte får stjäla uppmärksamheten och fokus från Jesus.

Ibland förundras jag över "kritikerna", hur föreställer de sig egentligen att det är för de troende som blivit döpta med den Helige Ande och Guds heliga eld (Jesus skulle just göra detta för de troende, läs Matt.3:11, Apg.2:1-18). T ex Guds ”andliga eld” som möter en människa, tror "de" att det är en lätt krusning, en liten välbehagskänsla? "Jaha, nu kom visst Guds eld till mig, trevligt". Guds Eld skakar om, bränner bort dåliga saker, ger oerhörd kraft och inspiration, det är Heligt och man fylls av bävan, Gudsrespekt och vördnad. Det är omöjligt att vara stilla, slappa och "ta det lugnt" när denna heliga och andliga eld griper tag!
Dessa andliga manifestationer är heller inget nytt, de har funnits i tusentals år i de kristna väckelseskeendena, hundratals böcker skildrar detta ingående, motståndet är likaså lika gammalt, ”intet nytt under solen”. Slutligen så går det alldeles utmärkt att uppleva Gud stillsamt, bli kraftigt välsignad utan synbara manifestationer, jag har upplevt både det ena och det andra, det är Jesus som mött mig på båda sätten i karismatiska möten. Hemmavid är det oftast det stillsamma mötet som gäller, om än i gråt eller skratt då jag får uppleva Jesu kärleks närvaro, frid och glädje. Ibland när Guds Härlighet har omslutit och genomsyrat hela mig eller Jesu kärlek varit som en varm filt i mitt innersta så har tid och rum blivit mindre viktigt och man bara vill i stillhet förbli hos Jesus utan minsta synliga effekt, men på insidan däremot…Men, de karismatiska mötena är till för att människor ska få radikala genombrott i sina liv, och då kommer ofta Allsmäktig Gud med väldig kraft, för att sätta fri och förvandla, detta märks då ofta i just de för en del så frånstötande manifestationerna. Bli käre vän inte stött, lär dig istället och öppna hjärtat för Jesus, be att Han visar dig, möter dig och fyller dig med Sin Härlighets kraft, de där ”livgivande strömmarna av levande vatten”…

Den s k "Bibeltrogna kristenheten": de väckelsekristna, karismatikerna, trosrörelsen m fl, alltså de troende i landet som inte vill vara traditionellt eller oandligt ”Religiösa”, typ lagiska, rituella eller liberalteologiska, ja, dessa kära syskon tycks idag ha svårt att bejaka Både Ordet och Anden. Det tycks vara antingen eller?! Dessutom gräver de ner sig i skyttegravar och skjuter skarpt mot varandra i ett sorts "de Bibeltrognas inbördeskrig", förvirrat och bisarrt…

Klassisk Väckelsekristendom, den tidigare Bibeltrogna kristenheten var alltså Bådeock, de hade och levde ut både Ordet och Anden, där man inte kompromissade med kristna trons grunder och där man alltså bejakade Andens manifestationer fullt ut utan vare sig rädsla eller fördomar. Vissa s k ”väktare på muren” jagar fel hos minsta lilla andliga manifestation åberopandes försvar för kristna tron likt ett eko från Jesu tids fariseer. Visst finns det själiska influenser men det utesluter inte äkta andlig vara. Och vissa karismatiker söker enbart andliga manifestationer utan att vara fast grundade i Ordet, så lätt svävar man iväg i en farlig liberalteologisk dans utan att ens märka vilken väg de slagit in på. Nej, kära syskon, gräv ner stridsyxan, ta varandra i hand och lär av varandra istället. Komplettera och korrigera i kärlek.

"Karismatiker" börja läsa er Bibel, Alla sidor av den, och ni kan i trygghet få uppleva nya andliga höjder. Ni ”Bibelsprängda” väktare på muren öppna era hjärtan för Jesus och Hans väldiga närvaro och kraft (lär av karismatikerna) så får ni egna andliga erfarenheter, och då börjar ni skjuta skarpt enbart åt rätt håll (liberalteologi/ oandlig ”religiositet”) och inte mot sådant som Ordet inte alls fördömer.

I överlag så går t ex Paulus massivt tillrätta med felaktigheter och angrepp inte mot "andliga manifestationer" utan mot falsk och vilseledande lära. Han försvarar de kristna trosgrunderna gentemot villoläror, också bristande överlåtelse och helgelse tillrättavisar Paulus. Andens liv och kraftgärningar (som ingår i "andliga manifestationer) försvarar Paulus och lyfter fram som självklara och nödvändiga, läs t ex 1 Korintierbrevet kapitel 1, 2 och 12 (Andens nådegåvor) eller Romarbrevet kapitel 8. Andliga manifestationer har faktiskt "högt i tak" i Bibeln, vi finner inte där alls mycket av den sorts kritik som idag levereras gentemot andliga manifestationer. Och läser vi Apostlagärningarna som är själva förebilden och "mallen" för hur en Guds församling ska fungera så är det ju uppenbart att Guds rike, de troende ska leva och verka i Guds övernaturliga kraftgärningar; Lärjungarna blev uppfyllda av Helige Ande, ständiga helandemirakler, under och tecken och Andens manifestationer, detta Bibliska brev kunde lika gärna hetat "Helige Andes gärningar"! Väckelseperioder historien igenom har alltid varit ett återvändande till "apostlagärningarna" i hur församling och troende lever och verkar…Paulus själv var förresten ibland "från sina sinnen" eller i extas för Gud (2Kor.5:13)...

En Gudsman sade: ”If you only have the word you dry out, if you only have the spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you Grow up”…
En annan Gudsman (Lewi Pethrus) sade: "Det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls", alltså just angående andliga manifestationer.

Självfallet finns det många enskilda som har Både Ordet och Anden, men i det stora hela finns tydligt vissa grupperingar som skjuter på varandra. Det nu sagda är till för att de må sänka sina vapen och sluta med att skjuta på de egna och istället rikta angreppen på den verkliga fienden som är: liberalteologin, världens ande som infiltrerar församlingarna samt det oandligt "religiösa väsendet", en sorts död traditionell religiositet som bara visar upp ett religiöst beteende utan att ha Andens verkliga liv. Vi har nu alla sista tiden sett så många överlåtna, Bibeltrogna och Jesusälskande trossyskon våldsamt angripa varandra, vilket är vansinne, och fiendens absoluta drömscenario! Slut på det nu!! Ta varandra i hand, försonas, förlåt och välsigna. Låt bli det du inte förstår av andlighet och ta tid att lära istället. Enbart korrigera bestämt och kompromisslöst, men i kärlek det som uppenbart och i sanning är fel enligt Guds Ord. Gör så allt och alla i nämnda grupperingar och ni tar Jesus i hand istället för fienden, då kan väckelse bli till kära syskon...Amen

Andliga manifestationer,

DET PROFETISKA - Ord från Gud eller någon/något annat...?! Långt förord här, och sedan Olof Edsingers artikel (på svenska) om ämnet, därtill Michael Browns inlägg.

Det Profetiska, och andra Uppenbarelser från Gud verkar vara de vanligaste och mest använda Andliga nådegåvorna. Jag har själv fått många helt övernaturliga tilltal som absolut måste vara, och har visat sig vara från Gud, till enorm välsignelse. Helanden och mirakler sker inte alls (tyvärr) lika ofta som just det profetiska här i vårt land, och då är det ju oerhört tacksamt att Gud visar sig på "något sätt" även här i våra "trofattiga" breddgrader...

Samtidigt är just detta profetiska det mest missbrukade i det andliga utövandet, inte förvånande eftersom det så lätt kan just användas och tyvärr missbrukas (helanden, mirakler kan ju inte fejkas hur som helst). Det själiska, egna "agendor", tankar och viljor blandar sig i, och när man börjar gå den vägen alltför ofta sägandes "så säger Herren" falskt och felaktigt så öppnar man upp sig för främmande andars inflytande, i synnerhet om man profeterat icke-Bibliskt, d v s tvärtemot vad Guds Ord säger. Har man dessutom erfarenheter från det ockulta/spiritistiska så är det upplagt för problem. Alla vet om "knutby-galenskaperna", villolärorna Jehovas och Mormonerna blev till genom falsk uppenbarelse, detta är uppenbara saker, Men det finns enskilda och sammanhang som gått mer eller mindre vilse långt ifrån den extrema och unika "knutbynivån" men tillräckligt för att skada många, och då särskilt troende som inte lever av och i Ordet och som gärna vacklar än hit och dit i sin kristna tro och vandring. Jag tror de flesta av oss har erfarenheter av det jag nu talar om...

Men, få vill eller vågar ta upp detta ämne vilket är tragiskt eftersom Ljuset och Sanningen skingrar mörkret och hindrar att våra trossyskon går vilse och skadas. Om vi ska ha verklig väckelse så måste det bli "Ande och Sanning" i våra församlingar, men hur svårt kan det vara?! "Pröva det profetiska" säger ju Bibeln, stämmer det överens med Guds Ord/Kristi lära eller är det motstridigt? Och därtill, vad upplever du som en andlig troende "i anden"? 
Hindra inte det profetiska eller något andligt från Gud, ty vi behöver verkligen (desperat) ha Guds kraftgärningar och andlighet i våra Gudstjänster/verksamheter eftersom Jesu församling är just övernaturligt andlig, om inte så blir det bara "död religion", men det får inte heller bli "falsk religion"...

Det profetiska, liksom andra tal- och uppenbarelsens nådegåvor fungerar alltså även hos oss i västerländsk kristenhet rikligen och många blir välsignade och uppbyggda av det; Men vi har inget större väckelseskede utan det mesta verkar vara ”sista tidens stora avfall" i kristenheten, detta som Bibeln talar om ska ske. Bibeltroheten, förkunnelsen, helgelsen, kristna läran och livet har också massivt påverkats och förändrats av förvärldsligande och främmande läror m m, och då är det inte förvånande om vi kan se också det profetiska missbrukat, för att ”i Herrens namn” tvinga fram sin egen själiska vilja, skaffa makt över människor, få positioner och inflytande.Kanske har en del sin självkänsla och prestige i att ”vara något” märkvärdigt. Vissa profeterar också lite väl mycket och ofta enbart "välbehagliga saker" och inte det nödvändiga förmanande, tillrättavisande för att hjälpa och korrigera, detta så de må bli omtyckta, populära och framförallt "tillbakabjudna"...De som går vilse i detta kan mycket väl tro att de hör från Gud, men är bedragna av villoandar, vilket inte är något nytt utan ett gammalt fenomen i våra kristna led. När äkta Väckelse med Andens liv och gemenskap, Guds Ord i sin helhet trodd och tillämpad får vara i våra församlingar så får inte ”substituten”, det falska och oäkta något större utrymme utan blir snabbt avslöjat och inte som idag fritt utrymme, ställt på piedestal…Det räcker med att dagligen låta sig bli uppfylld av Gudsgemenskapen, den Helige Ande, samt att läsa Bibeln och vara i Ordet dagligen (hela Guds Ord, inte några få utvalda favoritställen) och du kan tryggt se ”vad som är vad” i det andliga utbudet i våra församlingar.

P.S! Jag vill verkligen ytterligare poängtera att Så mycket profeteras utifrån egna agendor, viljor och behov, och så blir troende bundna och styrda av människor och inte alls av Gud... Det saknas Gudsfruktan hos många, ty det är allvarligt att missbruka det profetiska och leda bort troende från Guds vilja och ledning för deras liv. Det profetiska vi tar emot från andra ska vara en Bekräftelse på det som den Helige Ande redan talat till vårt innersta...Dessa profetior kommer ofta från "välmenande" och andliga troende, men de är förblindade av "sin tjänst" och ger ut både rätt och fel, ibland levereras dock profetior av sådana som är mer eller mindre i "fiendens fälla" och bedrar stort.

Jag har sett och hört mycket genom mina 23 år, både äkta vara och crazystuff, varav en del riktigt ruggiga saker, Men, samtidigt så väldigt mycket klockrent Gud i många profetior som jag fått; Som t ex när jag fick en Bibelvers (i övrigt en inte mycket använd) som talade rakt in i mitt liv och situation, saken var att jag fick det från två olika personer som inte hade någon kontakt med varann (olika städer och sammanhang), därtill enormt mycket "kunskapens ord" som omöjligen ingen människa kunde ha känt till...Men, problemet med alla troende som luras av falska profetior är att de inte läser Guds Ord utan hänger istället vid en massa "öronkliande" predikanters läppar och söker efter ständiga övernaturliga upplevelser/kickar mer än att söka Herren Jesus och Hans gemenskap, man läser på nätet alla möjliga inlägg och lyssnar på allt annat utom just Guds eget Ord, de blir vilseledda lekbollar för fienden...fienden som också förövrigt kan ge korrekt info för att kunna bedra och luras, det gäller att få det profetiska från "rätt källa"...men den Andefyllda och ständigt Bibelläsande troende blir inte bedragen, denne följer Jesus i Ande och Sanning... och inget annat...

Tillägg: Meningen med detta inlägg är inte att alla som profeterar nu ska bli jättenervösa och hålla tillbaka profetia, eller bli sura och stötta barnrumpor och vägra ta till sig de livsviktiga lärdomarna i det vi nu talat om. Guds Ord säger ”Var ivriga att profetera” och ”Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda”…Min egen fru profeterar ganska ofta (och det stämmer likaså ofta), jag själv verkar i nådegåvor så jag vet att Andens nådegåvor är oerhört viktiga för det kristna livet och betjänandet av andra människor. Vi måste ha Guds övernaturliga gärningar verksamma mitt ibland oss annars blir allt bara ”död religion”. Som Bibeln säger ”Herren bekräftar sitt Ord med tecken och under”. Apostlagärningarna är ”mallen” eller instruktionen för hur församlingen också idag ska fungera, och som ni vet så är Apg fullspäckat med just Helige Andes övernaturliga verksamhet; helanden, befrielser, mirakler, Andens uppfyllelse, nådegåvor i funktion, profetia o s v. I alla väckelsetider och dess rörelser genom historien så är vittnesbörden samstämmiga i att vara Apostlagärningarna lika i Andens övernaturliga ingripanden, det är bara i avfälliga tider som Guds kraftgärningar blir sällsynta. Så, gå inte från det ena diket ”fel- eller överandlighet” till diket ”ingen andlighet alls”…Och att ”pröva sina andliga vingar”, ta steg i tro och utöva nådegåvor ska man göra, det gör inget om det till en början råkar vara ”själsligt” (så länge det inte skadar andra, leder fel…), allt som inte råkar vara från Gud behöver ju inte automatiskt vara från ”fienden” utan bara det egna själsliga, men i det som inlägget handlar om så finns det tyvärr mycket missbruk i just det profetiska, något som ibland blir något helt annat än Guds Ande…så ta lärdom och fortsätt profetera käre broder och syster i Herren, amen

Här, äntligen en intressant komplettering till ämnet av Olof Edsinger:

http://olofedsinger.se/andlig-klarsyn-i-en-forvirrad-tid-d…/

NU, Michael Browns inlägg, lyssna och var välsignad:

https://www.youtube.com/watch?v=NLloJol-dyw&feature=youtu.be

Profetia,