Detta är kanske den viktigaste undervisning jag gett ut, och det vi alla är i mest desperat behov av i dagens kristenhet, låt det smaka…:

Låt oss börja med frågan "Vad är Väckelse egentligen?" När Pingstvännerna i början av 1900-talet upptäckte det Andliga, övernaturliga livet med Gud så kallar vi det Väckelse, i Kina har över 100 miljoner blivit radikala Jesu efterföljare under de senaste decennierna, väckelse säger vi, helt riktigt, sådant är Väckelse. När en familjefar har ett Gudsmöte i någon Gudstjänst, kommer hem och börjar ägna sig åt mer andliga saker istället för den ständiga sporten och plötsligt börjar det sippra ut kärleksgärningar i Andens kraft till övriga familjen, istället för det tidigare ständiga smågnabbet, ja, det är Väckelse i den familjen.

Väckelse, det är att kristna Vaknar till ett Andligt liv och en fungerande Gudsgemenskap. Man upptäcker hur fenomenalt Underbar Jesus är, att umgås andligen med Honom… Väckelse är att Tro och tillämpa Hela evangeliet och Guds Ord. Istället för att Ordet känns som dryg plikt att försöka läsa vissa utvalda meningar så blir Ordet ett Levande Gudsord som ger ständig livgivande mat till vår inre människa, och man älskar Allt i Bibeln.

Sedan så har Gud gett vid de olika Väckelserörelserna historien igenom en Betoning på sådant i Kristi Lära och Guds Ord som kristenheten vid den tiden försummat och är i behov av. T ex Baptisternas betoning var särskilt Vuxendopet - Pingstvännernas Andens dop och gåvor m m - Helandeväckelsen på 50-talet - Jesusväckelsen på 70-talet - Livets Ord-väckelsen på 80-talet med betoningen på Tro och Ordet - 90-talets mindre Pingstkarismatiska väckelser med t ex Vineyard. Helgelsen var kraftigt betonad i flera av Väckelserna förr, något som är kraftigt eftersatt i dagens förkunnelse.

Det tragiska är dock att Väckelserna går ganska fort förbi. Och ännu mera tragiskt att de olika väckelserna Grupperar sig och stagnerar i ”Sin grej”, eller ska vi säga isolerar sig i ”Sin lilla gren” i det stora Kristusträdet tyckandes att de där ”andra grenarna” är så dumma, "vi eller jag är bäst och kan allt". Man blir så ingrodd och van att ta emot från enbart Sitt sammanhangs budskap och den Andens smörjelse som finns just i Sin gruppering, att man inte känner igen och kan ta emot av någon annan del av Kristi Kropp. Det är som när Jesus kom till Nasaret; Folket där kunde inte ta emot, de kunde inte Tro att Jesus var en Gudsman och profet, fast det var Gud själv som besökte dem, sjukt, eller hur? Det är inget ovanligt att man som förkunnare kan predika på ett ställe där folket inte vill tro på vare sig Budskapet eller den Andens smörjelse som förkunnaren faktiskt har. Det kan finnas flera orsaker till det, men ofta är det ovana vid Budskapet eller Misstro till det andra Sammanhanget predikanten kommer ifrån. Sedan kan samma predikant gå till ett annat ställe, eller flera andra ställen och där blir det genombrått med en gång där folk Upplever Andens närvaro, blir Välsignade och tar till sig Budskapet med glädje, en del blir t o m frälsta.

Alltså; Låt oss inte vara så fruktansvärt ensidiga och stängda gentemot Andra delar av Kristi Kropp eller med andra ord, om vi blev frälsta på 60-talet och hade en stark andlig tillväxt under Pingströrelsen då; Eller om vi blev frälsta i Livets Ords väckelseskede på 80-talet och vi hade en stark Halleluja-period då; Eller om vi mötte Gud i en andligt förnyad lokal Statskyrka; Eller om vi blev frälsta under någon Karismatisk 90-talsrörelse. Ja, då behöver vi inte vara fastlåsta enbart i det ”stuket”, det sättet utan vi kan faktiskt Upptäcka och Ta emot vad Gud ger i Sin Mångfalld idag till Hela Sin kyrka. i 1 Kor.12 så liknas alla troende som lemmar i Kristi Kropp, i Bibelstället så undervisas att vi hör alla ihop, att vi ska Komplettera varandra då vi behöver varandra. Nu talar jag inte om att falska läror ska vara inlemmade i Kristi kropp. Guds Ord säger ju: ”Vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens?”.

Det finns ett ordspråk som säger ”If you only have the Word you dry upp, if you only have the Spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you grow upp"….. En överbetoning på Ordet på bekostnad av Andens liv och Gudsgemenskap gör att den trädgrenen torkar ut och man blir livlös och lagisk eller går in för religiösa ritualer av olika slag, att man börjar leva och tjäna Gud i Egen kraft, vilket självfallet blir förödande. En överbetoning på allt Andligt och dess Upplevelser på bekostnad av Ordet gör att man skenar iväg ut i villolära eller främmande andar eller ut i synd då Ordet inte finns där för korrigering. Vi behöver alltså Både Ordet och Anden. Den Frälsta vägen är smal med stora diken på båda sidor, men Jesus sade ”Följ Mig”. Man behöver ingen motorväg för att följa en Person, det räcker med en stig, och du följer inte Jesus i egen kraft och förmåga, Andens liv och kraft är med dig och Ordet är Ljuset på din stig så att du inte snubblar, faller och gör dig illa.

2 Tim.3:16: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning ”. Budskapet jag försöker få ut är att vi behöver ta till oss Alla delar av evangelium och Guds Ord för att kunna Fullborda vårt lopp, ibland för att överhuvudtaget Bevaras i Frälsningen. Som en Gudsman sade: “We need a Full Gospel, not a Gospel full of Holes…

En annan Andlig syn över denna situation är att man sätter på en sådan där gammal vinylskiva i äldre tiders skivspelare. Då kunde skivan haka upp sig och spela en mening om och om igen, kommer ni ihåg detta? Idag så spelas det upp några sådana ”Upphakningar”, man upprepar ständigt: ”Du är Rättfärdig av Tro, Du är Rättfärdig av Tro…” och ”Gud älskar Dig, Gud älskar Dig…” eller ”Frälsningen är av Nåd, Frälsningen är av Nåd…” vidare ”Tro och du får, Tro och du får…”. Rätta saker i och för sig, men man spelar aldrig upp Hela skivans budskap. Man vill inte höra Allt Guds Ord, rådslut och vilja. Det blir en sorts Rapmusik liksom, yeah och så undrar man varför det inte blir Väckelse, varför så få blir frälsta, varför så få blir bevarade i tron, varför så många lämnar kyrkan…

Vi gillar läsa om gamla tiders gigantiska väckelser eftersom de gav ut på den tiden ett mer Helt Evangelium. Det finns undersökningar som visar att dagens västerländska människor som blir frälsta, ja, efter några få år är bara 10-20% bevarade. För 100 år sedan var förhållandet det motsatta, och väckelserna varade längre förr, de var mer genomgripande. När människor förr tog emot Jesus så handlade det om Både Omvändelse och Tro. Om att få frid med Gud, förlåtelse och försoning, och att Vända sig bort från värld och synd och istället följa Jesus som Både Frälsare och Herre. Idag talar man mycket mer om Trons fördelar, vad får Jag ut av det hela, förlåtelse bra, helande, omsorg och beskydd toppen. Okej, vi gör en deal här; Jesus, du får ha med mig att göra, men stör mig inte allt för mycket Gud, ge mig det gottiga bara och låt mig sedan vara ifred, du min Herre, Gud och Skapare, Amen.

Min egen Frälsningsupplevelse var väldigt omvälvande och kraftig. Hur som helst, jag upplevde det som att Om jag gav mitt liv till Jesus och gjorde Honom till Herre och Gud i mitt liv så var det lika med att ”förlora mitt Jag”. Om jag inte fick vara min egen herre och bestämma över mig själv, så var det som att dö. Men, jag fick Tro på budskapet att Jesus är den Han säger sig vara, och att Jesus har dött för mina synder, att Gud är min Skapare som vet mitt bästa. Så jag Valde att dö bort från mig eget Ego, att Tro och Följa Jesus som min Herre och Gud. Omvändelsen och Tron förenades här, Guds Ande kom omedelbart med väldig livgivande himmelsk kraft och födde mig Andligen på Nytt, till en Ny Skapelse i Kristus. Att jag skulle dö och liksom förlora mig själv var en gammal lögn insått sedan länge av lögnens fader, d v s den Onde. Istället kom Livet självt till mig, strålande, ljust Himmelskt liv. Jag kom Hem till Gud och kunde äntligen bli det jag skapats för, i Guds familj. Omvändelse och Tro tillsammans åstadkommer en rejäl Pånyttfödelse och en hållbar frälsning.

Läs nu i din Bibel Hebr.5:12-6:2…Det som Bibeln här säger är klart och tydligt. Guds vilja är att troende Inte ska leva av enbart ”mjölk”, d v s det lättsmälta och grundläggande i Guds Ord, utan efter mjölken kommer den ”Fasta födan”. Om vi läser Skriftstället i sitt sammanhang så upptäcker vi att man faktiskt inte Kan klara sig eller bevaras i frälsningen enbart på mjölk. Om vi fortsätter läsa i Hebr.6:3-8 så ser vi ju att den omedelbara fortsättningen på att leva enbart på mjölk är en av N.T:s kraftigaste varningar om Avfall från tron. Dessutom så visar Ordet en tydlig Irritation över att dessa troende inte gått vidare till just fast föda och att de måste Återigen undervisas i de Första grunderna, i mjölken. Om vi ser till själva Uppräkningen av vad Bibeln anser vara Kristna grunderna så nämns t ex Omvändelse, de dödas Uppståndelse och Evig Dom. När senast hörde vi någon predika om sådant? Västerländsk kristenhet sippar ju bara på Skummet av mjölken, och så undrar man Varför så många inte bevaras i tron? Varför så många nyfrälsta lämnar kyrkliga gemenskaper och återgår till ett mer eller mindre världsligt liv.

När man besöker eller predikar i många Gudstjänster så får man insyn i det Andliga läget för folket; i en Andlig syn skulle man kunna se hur mötesbesökarna kommer in finklädda i kostym, kavaj och klänningar. De är på ytan så fina, Gudfruktiga och prydliga. Men, så har de en jättestor Blöja på sig, som är fyllt av kiss och avföring, och det luktar. De sätter sig och kräver högljutt och gnälligt att få enbart mjölk och välling, och snabbt ska det gå. Man ger dem det de vill ha och de går hem i exakt samma skick. De går hem till att fortsätta gräla med varandra, ägna sig åt TV-tittandet, matfrosseri, ett köttsligt eller själiskt självfokuserat liv. Helgelse, Andens liv, Vittna för grannar, Tjäna och lyda Herren, Växa i Lärjungaskap? O nej, fjärran ifrån, sådant tillhör ju den fasta födan, de vet ju inte om annat än mjölken, vällingen eller snarare det allra sötaste i det.

”Mitt folk går under för att det saknar kunskap ”(Hos.4:6) säger Bibeln. Med kunskap menas då Guds Ords kunskap. Guds Ords kunskap, som särskilt varit utmärkande för de olika Väckelserna, ja, då är särskilt betoningen/undervisningen på: Tro, Helgelse och Andens Gudsgemenskap, Andens kraft och liv. Trosundervisning har de flesta kristna fått bli rejält doppade i sedan Livets Ords-väckelsen. Självfallet behöver vi ständigt bli matade med det alltjämt. Faktiskt är tron, att kunna leva och fungera i en aktiv Tro helt avgörande och vi behöver ständigt Trosundervisning, men inte Bara det.

Låt oss läsa återigen 2 Tim.3:16-17: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. Bibeln förklarar att vi behöver ta till oss Guds Ord till både Upprättelse och Fostran, ja, t o m för Bestraffning. Detta för att de troende ska kunna bli Formade och Rustade till goda gärningar. Vad är det Bibeln säger om att ”formas”? Rom.8:29: ”Ty dem som Han i förväg har känt som sina har Han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild”. Vad Använder Gud när Han formar oss? Självfallet Guds levande och verksamma Ord, tillsammans med den Helige Ande.

Bibeln säger att den troende är ett Tempel åt Guds Ande, den Helige Ande. Det är Gud som formar och liksom bygger upp detta Tempel. När du bygger ett hus, visst gör du både en grund, stomme, väggar, bärande balkar, fönster, tak osv, och visst använder du både spik, plank, reglar, kanske betong eller cement osv. På samma vis behöver Herren använda Allt Sitt Ord i Bibeln för att bygga sitt tempel, dvs Dig! Om Gud inte får använda Hela sitt Ord så kommer ”Huset” att inte vara Motståndskraftigt när stormar och besvärligheter kommer. Saknas det något fönster så blåser det kallt och man blir förkyld, är det hål i taket så blir det fuktskador, mögel. Saknas det någon bärande balk så kanske huset brakar ihop osv. Vissa bjälkar i huset är Bärande och livsviktiga, som t ex Trosundervisningen, Helgelseundervisning, att leva nära Jesus och vara fylld av Andens kraft och liv, och att vara ledd av Guds Ande. Profetiska tjänster och gåvor är fönster i huset. Väckelsepredikanten hjälper till att hålla eld i kamin och huset varmt. Läraren är vaktmästaren som reparerar smått som stort. Det finns en stab av Hjälptjänster som sköter husets löpande underhåll osv. Liknelserna kan utvecklas mycket mer och vara intressanta på många sätt.

Den Fasta födan är alltså Hela Guds Ord i Bibeln, Alla de olika teman, ämnen som Gud tar upp och förmedlar till mänskligheten i Sitt Ord, allt detta bygger upp templet/huset. Men, mjölken behöver vi ändå lika mycket och ständigt jämsides med den fasta födan. Mjölken är förutom de Första grunderna i kristna tron faktiskt också den underbara Gudsgemenskapen genom den Helige Ande. Om inte Gud mött mig så väldigt kraftigt med Sin Närvaro och Liv när jag tog emot Jesus, så hade inte jag haft varken orken eller inspirationen till att gå starkt vidare i min nya Tro. Det hade blivit; ”Jaha, det var ju intressant, jag ska väl försöka leva upp till denna Livsfilosofi”. Om inte Andens livgivande kraft varit med mig senare när Frestelserna kom på löpande band, så hade jag inte haft motståndskraft att stå emot, eller att Omvända mig när jag föll. Men, jag visste och upplevde att Jesus, och Hans Närvaro är helt suverän och överlägsen. Huset måste ha Värme och Ljus för att vi ska kunna stanna kvar. Vem orkar vara i ett kallt och mörkt hus, som börjar mögla p g a brist på underhåll och värme, där det är utsatt för vädrets (onda) Makter…

Guds klara vilja är att Alla Hans barn ska Uppleva Hans andliga liv och kärlek. Att Uppleva hur templet (vårt innersta) Uppfylls av Guds helighet, härlighet och livgivande kraft Varje dag! Gud har Skapat människan med ande, själ och en kropp, med ett rikt känsloliv, en förmåga att Uppleva till just ande, själ och kropp. Gud har skapat oss för att kunna Uppleva Hans kärlek och gemenskap.

Känner du, Upplever du att du är Omsluten i Jesu Kärlek, hur denna Guds Andes närvaro och liv bara Uppfyller hela dig till kroppen, tankarna, känslorna, ditt innersta. Vi är Skapade för denna Gudsgemenskap, Bibeln säger i 1 Kor.1:9: ” Gud är trofast som har Kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre ”. Jesus säger om sig själv att Han Är ” Livets bröd ”. Livets bröd som Mättar vårt största och djupaste Behov. Ordet säger att Jesus har kommit för att ge Liv och Liv i Överflöd. Öppna ditt hjärta för Jesus och Tag emot av Guds Ande, av Guds närvaro och gemenskap…

Du och jag behöver Varje dag Vårda vårt tempel (vårt inre) så att Guds Ande kan få Tillträde. Hur vårdar vi vårt tempel? Svar: Genom att se till att Alla delar finns på plats, hela och fräscha, d v s dels att Guds Ord finns på plats i sin Helhet och i funktion och dels att vi lever i Helgelse. När Jesus kom till Templet i Jerusalem så Rensade Han den väldigt bestämt från den syndiga verksamheten där, ni känner till Bibelstället. Jesus är densamme idag. Han vill Rensa våra tempel från synd så att Guds Ande, Guds Helige Ande kan trivas och kunna vistas i våra tempel (vårt innersta). Denna Rensning är detsamma som Helgelse, Syndabekännelse och Omvändelse. Och Jesu dyra blod och givna försoning på Korset Renar oss från all orättfärdighet och synd, alltså När vi Bekänner våra synder som 1 Joh.1:9 säger. Detta är Evangelium, Jesus tog våran synd på Korset så att Han kan fylla oss med Guds Ande och liv, det Eviga livet.

Jesus knackar på ditt Hjärtas dörr för att ”hålla måltid med dig” som Ordet säger i Joh.Upp.3:20, d v s Jesus vill ha Gemenskap med dig. Men om ditt Hjärta är delvis eller helt Upptaget, om det står på ditt Hjärtas dörr som det kan stå vid Hotellrumsdörrarna ”Stör ej” eller som det står i vissa dörrar ”Upptaget”. Ja, Gud säger ju i Bibeln: ”Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av Hela ert hjärta”( Jer.29:13). Men, om det inte finns Utrymme så kan ju inte Jesus kliva in. Nu, här och idag: Skapa Utrymme för Jesus, Öppna ditt hjärtas dörr för Honom i tro och låt Jesus visa sin Kärlek till dig. Då skall du erfara att du får Kraft till att Leva, och Kraft till att Tjäna Gud. Ditt ”Hus” har nu i och med denna undervisning fått lite fast föda, och även en hel del mjölk också…

Jag vill avsluta med en Profetia Frank Mangs gav inte långt före sin hemgång. Läsningen tar c a 7 minuter, sedan kan vi gå och fika. Förresten på tal om att ha bråttom till kaffe å bullar och alltid och bestämt ha korta predikningar/Gudstjänster. Det är faktiskt detsamma som att Begränsa Gud. Det är en sorts ”Macdonalskristendom”, d v s snabb, ytlig och onyttig. Alltid i Väckelsetider har man tagit tid att Söka Gud, gett tid till Ordets förkunnelse, att ge rikligt med Utrymme för Gud att verka genom både Ordet och Anden, gett tid till att prisa, tillbe och tjäna Gud, också vad gäller förbön, det s k ”eftermötet”. Men så ska man idag strypa allt detta och tvärt Hugga av det Andliga skeendet i Gudstjänsten. Sådant motverkar Väckelse i våra liv och det Gud vill göra för oss. Ibland är det läge för kortare möten, men oftast är det läge för längre sådana faktiskt. Nåväl, Profetian som Frank Mangs alltså fick strax före sin jordiska död visar tydligt Guds budskap till kristenheten om att inte skjuta stora hål i Evangeliet och Guds givna Ord till oss.

Frank Mangs Profetia: ”Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting. Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta. Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill allt jämnt kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu. Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker.

Vägen hade inga diken och inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område, som fanns där ljuset och mörkret möttes. Gränsen var suddig. Jag såg människor som gick på vägen. Både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper. De gick inte ens par om par och i bredd. Utan alla en och en. Och det berodde därpå att den Herre, som lockat dem in på vägen, hade sagt: ”Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Någon! Jag med honom och han med mig. Det där betyder att det i Kristi sanna efterföljds innersta finns ett rum, som reserverat endast för honom. Och dit ingen annan varken kan eller får komma. De där människorna var klädda i vita kläder. Bländande vita kläder, som stund efter stund fick sin renhet förnyad. Inte därför att de bad om och hungrade efter sekundlig renhet, utan därför att de vandrade mitt på vägen.

Rakt under strimman av det övernaturliga ljuset. Reningen i Jesu blod var en konstant pågående process. Och jag såg deras ansikten. Det var ljus över dem också. Fast många av dem var märkta av både ålder, sorg och sjukdom. Och det skenet var både en återspegling av det inre ljuset och en utstrålning av det ljus de bar inom sig. Gärna hade jag med mina ögon velat följa dessa människors vandring ända hem. Med jag fick inte. Jag var tvungen att vända blicken mot vägens början och den trånga porten. Och där såg jag en stor mängd som stannat. De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen. Fast de aldrig hade gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Och kanske det värsta var att mitt bland dem rörde sig gestalter i prästrock och pastorsdräkt och evangelistmundering. Nej, det värsta var att jag såg skuggan av min egen bild i den där hopen. Ty vi har fuskat, vi som är kallade att vara levande organ för Livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för Livet.

Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit födda av Anden, fast de bara blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de är Guds barn bara därför att de är ”snälla”. Vi har blivit religiösa kvacksalvare, som i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud. Fast de bara är väckta. Och vi har ibland genom just detta avbrutit den andliga födelseprocessen. Resultatet har blivit att det i dag finns massor av människor, som tror sig vara på väg till himlen fast de inte är det. Men Jesus sade ju att det skulle komma att bli så i denna tidsålders afton: ” Då skall det var med himmelriket som när tio jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga, de tog ingen olja med sig.” Ingen olja! Ingen ande! Och inget fungerande andeliv. Bara formerna och skenet. Namnet och bekännelsen. Och de trodde att detta var nog.

Men jag såg mer. Jag såg människor som gått in genom porten, upplevt nya födelsens under och kommit in på vägen, men som sedan gjort vägen till någonting annat än det den var ämnad att vara. De har stannat och gjort vägen till en rastplats i stället för att låta den var en färdväg. De hade stannat, inte när det gäller ålder och tid. Men de hade stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat. Och somnat. Men alla hade de glömt de paulinska orden: ”Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg.”

Men jag såg mer. Jag såg människorna som dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i den grådager som fanns på vägens båda sidor. Grådagen, där synen på både synden och saligheten var höljd i dunkel. Allt var dimmigt och grått och overkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådant som var en total omöjlighet på vägens mitt nu blev leksaker för både sinnet och talet och handlingarna. Och hur underligt det än låter så blev de ting, som fanns i mörkret på sidan av vägen föremål för deras intresse. Likt Guds gamla Israel under ökenvandringen greps de av lystnad till Egyptens köttgrytor, som de en gång hade lämnat. Lystnaden blev inte bara ett visat intresse. Lystnaden växte till åtrå. En hunger som fångade deras tankar och känslor. Lade beslag på deras drömmar och fantasier. Och gjorde att de i verklighet befann sig på sidan av vägen, trots att de skenbart fanns kvar på den. Sedan hände det kusliga. Sakta som skuggor gled de bort ifrån den väg, som saknar både staket och diken. Bort ifrån den väg, som de en gång under tårar och böner sökt sig in på. Bort från det levande hoppet och in i hopplösheten. En hopplöshet som de själva inte kände av. Ty de var döda. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris.

Sedan jag sett allt detta sjönk jag sakta ned på knä och brast i gråt. Jag önskade att jag varit minst ett halvsekel yngre än vad jag är. Och haft möjligheten att på ett bättre sätt än vad jag gjort, satsa mitt yttersta för att Guds Helige Ande skulle få frihet att bruka mig på ett bättre sätt än vad han nu kunnat”.

Amen, var välsignade kära vänner. Läs Guds Ord i dess Helhet, Tro och Tillämpa det i sin Helhet så kommer du sannerligen växa i Jesu Lärjungaskap så det knakar och sprakar runt omkring dig där du går fram ”Brinnande i Anden” och Tjänandes Gud.

P.S! Predikan i forna och nutida Väckelserörelser är alltid baserad på, utgår från Guds Ord, konkret, ständigt och direkt. Det är som "en måltid" av Guds eget Ord...N.T:s skrifter är i majoritet dessutom, och Alla de olika teman, ämnen som Herren tar upp i Sitt Ord, det som utgör Kristi lära ges ut. Idag är det en blandning av "mjölk" (det allra mest lättsmälta i Bibeln) och en mängd mänskliga tankar och ideer varav mycket är helt obibliskt och ibland t o m tvärtemot Guds undervisning i Bibeln...så tyvärr är den andliga födan som många av västerlandets "moderna" troende får en sorts förorenad sur välling. "Det man sår får man skörda"...Vi behöver en Bibelväckelse i landet! Något som alltid både föregår och ingår i ett genuint Väckelsegenombrott.

Och vad gäller att återge ett enskilt tema/ämne i Bibeln så ska man självfallet inte stycka upp ämnet genom att strunta i vad Gud i övrigt säger om ämnet i Sitt Ord. En del förvränger genom att inte bara återge en ”halvsanning” utan t o m styckar av korta meningar, liksom rycker ut Bibelorden ut ur sitt sammanhang. Självfallet kan man ha liknelser och vittnesbörd inbakat i predikan, alltså då detta kompletterar och bekräftar Guds Ordet man undervisar utifrån, men det är Guds Ord som ”dominerar och styr” predikan i sin helhet. NU är jag färdig med undervisningen, var välsignad...

 

 

 

1 kommentarer

Stig-Erik

08 Jun 2015 10:57

När Guds ord förkunnas i kraft och renhet smittar det de uppriktiga och väckelsen kommer. Alla agnostiska betraktelser som man ibland kan höra predikas inspirerar inte de som vill leva helhjärtat för Gud.
Hoppas flera kan upptäcka den här bloggen. Sverige behöver flera brinnande lärjungar, inte flera kyrkobesökare.

Kommentera

Publiceras ej