1. Jesus och Frälsningen?!

Evangeliet: Människan skapades för andlig gemenskap med Gud. Hon gjorde uppror och ville själv vara sin egen gud; ett gift av själviskhet, synd och ondska kom in, något världen, samhällena, historien och varje personligt liv tydligt visar. Synd är brott mot Guds bud och vilja, och vem har inte t ex ljugit, förtalat, stulit, behandlat någon illa, varit kärlekslös eller egoistisk o s v. Denna synd/gift ger en inre tomhet och otillfredställelse eftersom människan nu kom utanför det hon skapades för, kontakten med Livskällan bröts helt enkelt. 

Gud är kärlek så Han kom själv genom Jesus Kristus, sin enfödde Son, till oss. Jesus var och är Gud kommen som människa, Gud och människa i ett. Jesus trädde på Korset i ditt och mitt ställe och tog där vårt straff, för all vår synd, fel och brist. Jesus utplånade giftet och öppnade vägen tillbaka till Gud. På Korset blev du och jag försonade, frikända och förlåtna. Denna Frälsning är givet av Gud helt fritt av nåd, utan att vi kan någonsin förtjäna det på något vis, och denna Frälsning tas emot i tro.

När du tror och tar emot Jesus som din Herre och Frälsare, vilket också innebär att du väljer att vända om till Gud och alltså inte fortsätta i ditt uppror mot Honom, ja, då har du gått över från döden till livet här och nu, vilket ger dig gemenskap med Gud själv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är här i denna andliga gemenskap med Gud du får, varje dag, ta emot liv, kärlek, frid och glädje från Gud. Viktigaste av allt, du tillbringar din evighet i Himlen tillsammans med Jesus.

Hur tar du emot Jesus och Frälsning? Öppna och böj ditt hjärta inför Gud den allsmäktige Skaparen, och bekänn ditt behov av Jesus och Frälsning. Bekänn att Jesus är din Herre och Frälsare, att du tror att Jesus dog för dina synder, och att Jesus Uppstod från de döda. Idag är Frälsningens dag för alla människor. Men det är du som måste välja vilken väg du ska gå, frälsningens väg eller att gå din egen väg, bort från Gud för alltid till evig förtappelse. Gud älskar dig, men Han kan inte tvinga dig, du har en fri vilja. Vänd om till Gud, kom till Korset och till Jesus, det är Guds erbjudande och kallelse till alla människor, också till dig här och nu…

Bibeln, Guds Ord säger:

Joh 3:16-17: “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh.5:24:”Amen, amen säger Jag er: Den som hör Mitt ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Tit 3:3-7: “Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.”

Rom 10:9-10,13: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” 

Kol 2:13-14: “Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”

Om du vill ta emot den gåvan som Gud har för dig idag, så följer här en vanlig och bibliskt baserad bön. Vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbönfrån ditt hjärta till Gud:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN

 

2. Det finns en Person som alltid älskar och tar emot dig oavsett vad…

Det 2000 år gamla Evangeliet, dess giltighet och vederhäftighet som c a en miljard troende kan vittna om, varsågod: Jesus Kristus sade om sig själv att Han är Vägen, Sanningen och Livet

Alla människor är skapade för gemenskap med Gud. Detta är ett djupt liggande inre behov, en sorts livshunger som bara kan mättas då vi upplever andligt umgänge med vår Skapare. Alla människor försöker på olika sätt att nå fram till denna inre tillfredställelse. Kanske via materiella saker, karriär, utseende, mode, resor, familjeliv, en del tar desperat in alkohol och droger. Ja, listan är lång på hur vi försöker få mening, liv och inre välmående. Väldigt många söker alltså på fel vägar. Man har inte tagit emot den fungerande Vägen. Det är därför Jesus säger att Han är vägen, alltså till denna Gudsgemenskap, en gemenskap som mättar ditt livshunger.

I sammanhanget (Joh.14:6) säger Jesus också eftersom Han är vägen att ”Ingen kommer till Fadern utom genom Mig”. Detta innebär att Jesus är själva biljetten till Himlen. Den dag då du dör, och alla ska vi ju göra det. Livet är obevekligt, fruktansvärt kort och osäkert dessutom. Ja, den dag du och jag dör så kommer vi att stå inför Allsmäktig Gud och få göra räkenskap för våra liv. Den helt avgörande frågan du får är om du tagit emot denna Frälsningsbiljett i ditt hjärta. Om du valt att ta emot Jesus i ditt liv. Han är alltså också Vägen till det eviga livet i Himlen och Han är som sagt vägen till Gudsgemenskap här och nu.

Sedan sade Jesus att Han är Sanningen. Allt Jesus sade och gjorde var och är sanning. Jesus talade ut sanningen om oss själva och om vårt behov av frälsning, av förlåtelse och försoning. Vi behöver alla låta försona oss med Gud, att få frid med Gud. Jesus förklarade att Gud är helig och fullkomlig, själva Sanningens och Rättvisans grundval. Hela Universum är uppbyggt efter moraliska värderingar som Gud bestämt och stadgat.Och denna sanning säger oss att vi alla är i behov av att motta förlåtelse och försoning. Ingen av oss kan leva upp till Guds krav på helighet och fullkomlighet, det som hela Himlen består av, eftersom synden, felen och bristerna i människan skiljer henne för evigt från Gud. Vad innebär då detta omoderna ord ”synd”. Det innebär att vi har alla varit själviska och kärlekslösa, ljugit och förtalat, behandlat någon illa, gjort och sagt det vi vet inte är gott. Ja, felat på många olika sätt.

Den underbara Sanningen är också att Jesus led och dog på Korset just för dig för att ta bort denna synd, för att försona och friköpa dig så att du blir förlåten och fri från all skuld. Det spelar ingen roll vad du gjort, hur du levat, den stund du tar emot Jesus och tror på det Han gjort för dig på Korset så blir du fullständigt förlåten och fri från allt, precis allt. Och Gud väljer att inte ens komma ihåg något av det, det står så i Bibeln, dina synder, fel och brister är helt enkelt borta för evigt. Du blir Benådad och tvättad ren på insidan, samvetet blir vitt som snö. Större kärlek än så här finns inte, att Gud offrade Sig själv genom Jesus Kristus för din och min skull,Han led och dog i ditt och mitt ställe för att äntligen få Hem oss till vår Himmelske Fader. Det unika med denna Frälsning är att den inte kan förtjänas genom goda gärningar eller gott leverne, den kan bara tas emot som en Guds gåva av Nåd och genom att du tror på Jesus och det Han gjort för dig.

Sedan så sade Jesus att Han är Livet, d v s när du har vänt om till Gud, tagit emot Jesus och Hans Frälsningsverk i tro så byts det gamla syndalivet mot ett nytt himmelskt liv. Ett nytt liv som innebär en andlig ström av helighet och härlighet av Jesus, ett överflödande liv fullt av Guds kärlek, frid och glädje som mättar ditt innersta såsom inget annat kan. Detta nya liv intas rikligen och dagligen, vardaglig tristess, motgångar och svårigheter övervinns i detta nya liv, ty Jesus har lovat att vara med dig alla dagar. Mycket av det som den upproriskt Gudsfrånvända livsvägen tidigare gav ter sig värdelöst och i vissa fall skadligt i jämförelse med allt det sanna Liv som Jesus ger. Jesus Är som Bibeln säger ”Livets furste, Livets bröd”, ja, Han Är Livet självt. Om du vill så ta nu emot Jesus Kristus i ditt liv, Han som Är Vägen, Sanningen och Livet…

Här följer ett förslag till en Bibliskt baserad frälsningsbön. Du kan be med helt egna ord, men denna bön innehåller de ingredienser som vanligen finns med då man tar emot Jesus och Frälsningen.Bönen innebär att du alltså överlåter dig och ditt liv till Gud. Att du i Tro tar emot och bekänner Jesus som din Herre och Frälsare. Att du vill följa Jesus i alla dina dagar:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

Gud välsigne dig som läst. För dig som har öppnat ditt hjärta för Jesus och tagit emot Hans frälsning, så välkomnar jag dig som en broder eller syster i Herren till gemenskapen med alla troende i hela världen och framförallt till gemenskapen med Herren Jesus och till det eviga livet i Himlen.