Nu inför söndagens predikan så predika ORDET som är ”liv och läkedom”, Guds Ordet som är ”levande och verksamt”…Och ge ut det fulla Evangeliet och håll er till Kristi lära såsom 2 Joh.1:9-11 säger, ni känner väl till Skriftstället. Om vi bara matar fåren med grädde, glass och godis, och förvägrar dem rågbröd, grönsaker och fisk så blir de sjuka…Om de får bara 5% av Ordet/Jesus så är ju fara att det blir ”en annan Jesus och ett annat evangelium med en främmande ande” (2 Kor.11:3-4). Att det sker andliga saker, profetior, kraftgärningar o s v är inget kvitto eller garanti att kristna livet/tjänsten är på rätt spår och bekräftad av Herren, i Matt.7:21-23 kommer detta fram övertydligt då Jesus säger till dem som utfört sådant i Hans Namn att Han ”aldrig känt dem”, vilket självfallet blir konsekvensen av att ha ”en annan Jesus”.

Se på våra föregångare, Väckelsepionjärerna i forna seklers väckelserörelser, det de predikade och gav ut…De prioriterade detsamma som Gud i sitt Ord prioriterar, d v s Hela Guds Ord och Kristi lära i alla dess olika teman, i sanning utan humanreligiös urvattning eller förvrängt ”evangelium light”…Såsom 2 Tim.4:1-5 säger ”Predika ORDET”, och var inte en ”öronkliets predikant” som bedrar fåren och svälter ihjäl dem bara för att kunna behaga en vilsen äldstekår och ljumma eller avfälliga troende….”Sanningen sätter fri” och Herren Jesus skall vara med dig även om församlingen halveras eller du aldrig blir tillbakabjuden, du får istället en sann och verklig tillväxt/frukt av överlåtna och helgade Jesu efterföljare som bevaras i frälsningen…Så kasta dig över Ordet med ny hunger och ät och ge ut Allt i Andens kraft och ledning!

Läs nu gärna Frank Mangs Profetia, ”relevant” för alla predikanter av idag, det föregås av ett ”relativt kort” förord av mig: https://peterkujala.wordpress.com/2016/05/24/akta-vara-annars-far-det-vara/

Kommentera

Publiceras ej