PINGST! = ANDENS LIV och KRAFT i och genom den troende. För mig är Pingsten inte bara vad almanackan påstår, det är en vardaglig verklighet där Jesu Härlighets närvaro och frid uppfyller mig, där Guds kärlek omsluter mig, där Guds helighet och kraft genomsyrar hela mitt väsen...

Du som ofrälst icke-troende kan bara se på detta Guds under som genom ett "nyckelhål", du är utanför och kan inte se och förstå...Kanske du tror vi kristna "missar allt syndigt kul" och borde komma tillbaka till det värlsliga livet, men att lämna Jesus och Hans liv och återigen bli ett tomt, ensamt och vilsen varelse i världen utan Gud, utan hopp, utan verkligt liv, det vore för mig som att gå från Paradis till pissoar...jag prövade ert läger i 30 år, jag har levt med Jesus i snart 22 år, jag vet Allt om båda lägren, ni vet Inget om mitt läger...som Bibeln säger "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike".

Pingsten handlar om att möta Gud i och genom den Helige Ande, och bli både uppfylld och utrustad med Gudslivet och dess väldiga kraft, inte bara för egen del utan framförallt för att ge vidare till en döende och förlorad mänsklighet. Andens nådegåvor som alla troende bör ha fått och verka i till välsignelse och hjälp så att trossyskonen byggs upp och tjänar Herren, så att ofrälsta får uppleva Jesus i kraft och hjälpas motta Frälsningen.

TA EMOT Andens liv och kraft! Öppna ditt hjärta för JESUS och bli Uppfylld av Hans kärleks- och Härlighets närvaro...Låt Guds helighet och andliga eld, "Pingstens eld" rena ditt hjärta och sinne, låt Jesu frid och glädje vara din, och ge vidare till andra...Detta Är det sanna kristna livet, var välsignad!

P.S! Joh.7:37-39: "På den sista dagen, den största i högtiden, stod JESUS och ropade: Om någon är törstig, kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, som Skriften säger ur hans innersta skall STRÖMMAR AV LEVANDE VATTEN flyta fram. Detta sade han om ANDEN som de skulle få som trodde på honom"...

Kommentera

Publiceras ej