Jag älskar intensivt Guds Ord, och att försvara Kristi lära och trons grunder är av livs- och evighetsvikt. Men jag älskar lika intensivt när Guds härlighet, Hans makt, närvaro och livgivande kraft manifesterar sig i oss troende.

När Gud möter människan med Sin kraft för att bota sjukdomar, hela sargade själar, fylla hela vårt väsen med Sin härlighets kraft och liv, ja, då märks och känns det till ande, själ och kropp. När det Gudomliga möter den lilla människan så kan det ibland bli kraftiga andliga manifestationer såsom ”skratt i Anden” (vilket frigör, är läkande), falla under Guds kraft, rulla runt på golvet, springa runt då Guds andliga eld griper tag, ”sång i Anden”, ”dans i Anden”, ”rop i Anden” m m. Ofta resulterar sådana påtagliga möten med Jesus att man blir mer helad och fri, mer överlåten, har lättare att vandra i helgelse, upplever Jesu närvaro mer påtagligt i vardagen o s v.

Gud vill och kan inte placeras i en av människans ”egensnickrade låda”, där ”vi” bestämmer hur Han får verka, vad Han får göra. Där ”lådan” bestäms utifrån våra egna knappa erfarenheter och föreställningar. Så länge de andliga manifestationerna inte direkt och påtagligt strider mot Guds Ord så är det vansinne att angripa det, i synnerhet om man försöker koppla det till new age-metodik eller annat ockult, då gör man ju exakt detsamma som fariseerna som anklagade Jesus för att verka i en ond ande. Visst finns det felaktigheter i karismatiska möten med manifestationer, själiska influenser och inslag vilket inte går att utesluta eftersom människan fortfarande är just människa. Men, de äkta andliga manifestationerna finns också där desto mer, ibland övergår det själiska till andligt och tvärtom och vi ska ha överseende med sådant. Ja, ibland dyker också fienden upp med sina onda manifestationer, men detta är via några få enskilda som öppnat upp sig för sådant, det märks väldigt tydligt för de ”andligt sinnade” när så är fallet. De andliga ledarna på mötet ska då ta itu med det så fiendens manifestation inte får stjäla uppmärksamheten och fokus från Jesus.

Ibland förundras jag över "kritikerna", hur föreställer de sig egentligen att det är för de troende som blivit döpta med den Helige Ande och Guds heliga eld (Jesus skulle just göra detta för de troende, läs Matt.3:11, Apg.2:1-18). T ex Guds ”andliga eld” som möter en människa, tror "de" att det är en lätt krusning, en liten välbehagskänsla? "Jaha, nu kom visst Guds eld till mig, trevligt". Guds Eld skakar om, bränner bort dåliga saker, ger oerhörd kraft och inspiration, det är Heligt och man fylls av bävan, Gudsrespekt och vördnad. Det är omöjligt att vara stilla, slappa och "ta det lugnt" när denna heliga och andliga eld griper tag!
Dessa andliga manifestationer är heller inget nytt, de har funnits i tusentals år i de kristna väckelseskeendena, hundratals böcker skildrar detta ingående, motståndet är likaså lika gammalt, ”intet nytt under solen”. Slutligen så går det alldeles utmärkt att uppleva Gud stillsamt, bli kraftigt välsignad utan synbara manifestationer, jag har upplevt både det ena och det andra, det är Jesus som mött mig på båda sätten i karismatiska möten. Hemmavid är det oftast det stillsamma mötet som gäller, om än i gråt eller skratt då jag får uppleva Jesu kärleks närvaro, frid och glädje. Ibland när Guds Härlighet har omslutit och genomsyrat hela mig eller Jesu kärlek varit som en varm filt i mitt innersta så har tid och rum blivit mindre viktigt och man bara vill i stillhet förbli hos Jesus utan minsta synliga effekt, men på insidan däremot…Men, de karismatiska mötena är till för att människor ska få radikala genombrott i sina liv, och då kommer ofta Allsmäktig Gud med väldig kraft, för att sätta fri och förvandla, detta märks då ofta i just de för en del så frånstötande manifestationerna. Bli käre vän inte stött, lär dig istället och öppna hjärtat för Jesus, be att Han visar dig, möter dig och fyller dig med Sin Härlighets kraft, de där ”livgivande strömmarna av levande vatten”…

Den s k "Bibeltrogna kristenheten": de väckelsekristna, karismatikerna, trosrörelsen m fl, alltså de troende i landet som inte vill vara traditionellt eller oandligt ”Religiösa”, typ lagiska, rituella eller liberalteologiska, ja, dessa kära syskon tycks idag ha svårt att bejaka Både Ordet och Anden. Det tycks vara antingen eller?! Dessutom gräver de ner sig i skyttegravar och skjuter skarpt mot varandra i ett sorts "de Bibeltrognas inbördeskrig", förvirrat och bisarrt…

Klassisk Väckelsekristendom, den tidigare Bibeltrogna kristenheten var alltså Bådeock, de hade och levde ut både Ordet och Anden, där man inte kompromissade med kristna trons grunder och där man alltså bejakade Andens manifestationer fullt ut utan vare sig rädsla eller fördomar. Vissa s k ”väktare på muren” jagar fel hos minsta lilla andliga manifestation åberopandes försvar för kristna tron likt ett eko från Jesu tids fariseer. Visst finns det själiska influenser men det utesluter inte äkta andlig vara. Och vissa karismatiker söker enbart andliga manifestationer utan att vara fast grundade i Ordet, så lätt svävar man iväg i en farlig liberalteologisk dans utan att ens märka vilken väg de slagit in på. Nej, kära syskon, gräv ner stridsyxan, ta varandra i hand och lär av varandra istället. Komplettera och korrigera i kärlek.

"Karismatiker" börja läsa er Bibel, Alla sidor av den, och ni kan i trygghet få uppleva nya andliga höjder. Ni ”Bibelsprängda” väktare på muren öppna era hjärtan för Jesus och Hans väldiga närvaro och kraft (lär av karismatikerna) så får ni egna andliga erfarenheter, och då börjar ni skjuta skarpt enbart åt rätt håll (liberalteologi/ oandlig ”religiositet”) och inte mot sådant som Ordet inte alls fördömer.

I överlag så går t ex Paulus massivt tillrätta med felaktigheter och angrepp inte mot "andliga manifestationer" utan mot falsk och vilseledande lära. Han försvarar de kristna trosgrunderna gentemot villoläror, också bristande överlåtelse och helgelse tillrättavisar Paulus. Andens liv och kraftgärningar (som ingår i "andliga manifestationer) försvarar Paulus och lyfter fram som självklara och nödvändiga, läs t ex 1 Korintierbrevet kapitel 1, 2 och 12 (Andens nådegåvor) eller Romarbrevet kapitel 8. Andliga manifestationer har faktiskt "högt i tak" i Bibeln, vi finner inte där alls mycket av den sorts kritik som idag levereras gentemot andliga manifestationer. Och läser vi Apostlagärningarna som är själva förebilden och "mallen" för hur en Guds församling ska fungera så är det ju uppenbart att Guds rike, de troende ska leva och verka i Guds övernaturliga kraftgärningar; Lärjungarna blev uppfyllda av Helige Ande, ständiga helandemirakler, under och tecken och Andens manifestationer, detta Bibliska brev kunde lika gärna hetat "Helige Andes gärningar"! Väckelseperioder historien igenom har alltid varit ett återvändande till "apostlagärningarna" i hur församling och troende lever och verkar…Paulus själv var förresten ibland "från sina sinnen" eller i extas för Gud (2Kor.5:13)...

En Gudsman sade: ”If you only have the word you dry out, if you only have the spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you Grow up”…
En annan Gudsman (Lewi Pethrus) sade: "Det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls", alltså just angående andliga manifestationer.

Självfallet finns det många enskilda som har Både Ordet och Anden, men i det stora hela finns tydligt vissa grupperingar som skjuter på varandra. Det nu sagda är till för att de må sänka sina vapen och sluta med att skjuta på de egna och istället rikta angreppen på den verkliga fienden som är: liberalteologin, världens ande som infiltrerar församlingarna samt det oandligt "religiösa väsendet", en sorts död traditionell religiositet som bara visar upp ett religiöst beteende utan att ha Andens verkliga liv. Vi har nu alla sista tiden sett så många överlåtna, Bibeltrogna och Jesusälskande trossyskon våldsamt angripa varandra, vilket är vansinne, och fiendens absoluta drömscenario! Slut på det nu!! Ta varandra i hand, försonas, förlåt och välsigna. Låt bli det du inte förstår av andlighet och ta tid att lära istället. Enbart korrigera bestämt och kompromisslöst, men i kärlek det som uppenbart och i sanning är fel enligt Guds Ord. Gör så allt och alla i nämnda grupperingar och ni tar Jesus i hand istället för fienden, då kan väckelse bli till kära syskon...Amen

Andliga manifestationer,

Kommentera

Publiceras ej