ORSAKEN till Andliga ledarskapets och många pastorers och predikanters kompromiss och bristande trofasthet gentemot Guds Ord, i världslig anpassning är följande: De är ju beroende av styrelser och medlemmar för att få behålla sin plats vid predikostolen och få utöva sin kallelse inför ett antal åhörare, och inte minst för att få behålla lönekuväret...Paulus ville vara "fri och oberoende" från allt och alla, och därför mottog han inte heller alltid ekonomisk ersättning (1Kor.9:15-19), han hade också därför sitt "tältmakeri" som han ibland ägnade sig åt (Apg.18:3). Därmed inte sagt att dessa ledares agerande vore rätt, tvärtom, de borde vara trofasta gentemot Guds Ord och följa enbart Jesus som är Ett med sitt eget Ord (Joh.1:1, 14), och så lita på Gud för sin kallelse och försörjning. Kanske också att låta en genuin väckelse bryta igenom, i den Helige Andes ledning, då försvinner eller omvänds de ljumma styrelserna och medlemmarna som byts ut till eller förvandlas till Bibeltrofasta och Andefyllda troende, och då är ju grundproblemet löst... :)

P.S! Självfallet är detta enkla men helt sanningsenliga inlägg stötande och förargande, men Ömma tår blir egentligen och i slutändan trampade på av ORDET, detta inlägg är ju också ett försvar för Ordets förkunnelse i sanning och i sin helhet, 1 Petr.2:7-8: " För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De STÖTER emot den därför att de inte LYDER ORDET. Så var det också bestämt om dem"...Självfallet finns det församlingar, pastorer och predikanter som valt trofasthet gentemot Guds Ord, men generellt sett så känner de flesta av oss igen denna problematik; Något som faktiskt, tror jag, varit avgörande för den sekularisering som skett i svensk kristenhet sedan särskilt 80-talet och framåt...

Ytterligare: Jag har själv som predikant frestats ( i "öknen" ) många gånger till att ta den lätta och breda vägen, men valt trohet till Jesus och Ordet, vilket haft sitt pris och lidandekonsekvens, kunde haft församlings-anställning flera gånger om ifall valet blivit anpassning i rådande religiös eller "kyrklig korrekthet"...Detta gäller allt ifrån valet av umgänge och vänner, kyrkotillhörighet och utbildning, vilka möten man besöker, var och särskilt vad jag predikar...men, den "smala och besvärliga vägen" är värt Allt, eftersom där går jag fram tillsammans med Jesus, i Andens kraft och ledning...amen.

Bibeln, Guds Ord, Pastorer, Predikan, Predikanter, Trohet,

Kommentera

Publiceras ej