Sista tiden har särskilt SVT blivit mer som ett propagandamaskineri, en "Folkets Uppfostringsanstalt"...Inslagen är övertydligt ensidiga och selektiva för att föra fram en agenda med vänsterliberala, globalistiska PK-åsikter, kraftigt vinklade, fjärran från en objektiv "helhetsbild"...Missförstå mig inte, denna kritik är inte egentligen något "politiskt ställningstagande", om högern och de borgerliga i media hade utövat samma antidemokratiska diktatorstuk, samma maktfullkomliga indoktrinering och åsiktsförtryck så hade responsen varit liknande.

Men det är alltså en Ständig inmatning om särskilt Miljöhotet, SD, Trump- och Israelhat osv; Alltid någon smältande glaciär som hotar förinta miljoner människor, om hur migrationen räddar allas vår ålderdom, den totalt ensidiga demoniseringen av SD, Trump och Israel, reportrarna talar om dem i grimaser och nästan kräks fram sitt intensiva hat, en femåring märker detta och undrar varför de mobbas sådär och minns med obehag hur det kan vara på skolgården...

Några relevanta nyheter slänger SVT in emellanåt för att hålla skenet uppe och fasaden intakt, men man utesluter Många andra händelser som internationell press rapporterar. Självfallet censur på det mesta som motsäger deras indoktrinerings-agenda, som t ex något fördelaktigt om nämnda hatobjekt. Journalisthögskolan har sedan länge varit vänsterorienterat och därför ser vi dess stormtrupper ständigt i TV, där de utövar sin dominans och kontroll över folkets sinnen. Om journalister och redaktörer inte är helt vänster så är de närmast "militanta miljömuppar", dessa trivs ju fint tillsammans. Orkar knappt se på eländet mer, kollar hellre på ett varierat nyhetsutbud från utlandet via nätet...Och jag är inte ensam om dessa insikter, hör nämligen liknande tongångar överallt och i vitt skilda sammanhang...

Men svensken i allmänhet, den stora majoriteten är fortfarande så invant efter ett sekel av Sosse-folkhemmet, att man litar blint på statlig media utan att någonsin rubbas i sin övertygelse om att SVT skulle vara "sanningen som visar vägen för en trygg framtid i lycka och välstånd"...Detta är en utbredd flockmentalitet där människor verkligen tror på och blint följer "pappa staten" och dess media, de varken vill eller ibland kanske inte ens "kan" tänka och tala annat än vad PK och sk "mainstream-media" säger, av livslång vana så klamrar de fast vid allt makthavarna och dess media anser, det är trygghet för dem...Denna blinda "flockdjurs-mentalitet" var en av orsakerna till tyskarnas medlöperi till Hitler och ryssarnas detsamma till Stalin. När Antikrist får sin maktposition så kommer dessa med sin flockmentalitet glatt springa för att ta "Antikrist märke" och bli hans fotsoldater i uppdraget att förinta all opposition, och då i synnerhet de kristna...

Särskilt SVT men även övrig pk-media behandlar folket, dig och mig som omyndigförklarade dagisbarn med en fröken som tålmodigt förklarar "självklarheter" med ständig inmatning av det vi ska tänka och tala, ständig upprepning är en beprövad hjärntvätts-metod som faktiskt fungerar... Men är vi ändå olydiga och bångstyriga barn så förvandlas snälla "mediafröken" till ett bestraffade monster, då tillsammans med politiska makteliten kommer nya lagar och regler, hot och utfrysning/mobbning och denna vidriga hybrid av media och makt försöker piska oss jakande och skälvande in i ledet igen...Men, var inte en feg medlöpare! Läs, lyssna och tänk på All tillgänglig fakta/åsikter, bilda en egen uppfattning och ta sedan ett beslut, ditt alldeles "egna beslut"...Det är ju bl a denna egna tankeförmåga, denna möjlighet till insamlande av fakta och slutledningsförmåga som ger oss Frihet att välja, välja vad vi tror på och följer. Denna fria vilja och dess valmöjligheter skiljer oss från djuren...

Bojkotta alltså SVT! Förkortningen betyder förslagsvis "Sovjet", de har nämligen samma mentalitet av att "veta vad som är bäst för folket", detta "bästa" som i helt odemokratisk anda ska implementeras in i folket, kosta vad det kosta vill, ja faktiskt TV-licensen hamna i skattsedeln och anslagen till Public Service, där SVT ingår höjdes nyligen med över en halv miljard! Så nu betalar du själv rejält för din egen indokrinering, smart ha ha...som sagt bojkotta SVT och hela den statliga mediacirkusen, för din egen mentala hälsas skull och för landet Sveriges skull, så länge nu landet finns kvar...månskäran, bryssel eller ryssen lär ta över snart, antagligen tar de var sin bit och spottar ut det som inte passar...

Avslutar med vad den kände författaren Vilhelm Moberg ansåg om svensk demokrati som han kallar för "demokratur" (blandning av demokrati och diktatur), detta skrev han redan 1965 i en debattartikel i DN:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur"...

P.S! Det hör väl till sakens natur att ett inlägg som kritiserar bristen på verklig demokrati och åsiktsfrihet kommer att censureras, vi får väl se hur länge detta inlägg överlever...Många vill eller kan inte inse att vi, som Moberg beskriver, faktiskt lever i en halvdiktatur som låtsas vara en demokrati. Jo förresten, lyssna gärna på kände komikern Stefan Sauks inlägg här, han är ju inte kristen och det förekommer någon svordom (väldigt lite jämfört med vad vi alla dagligen möter). Detta är enormt belysande:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2193368024056697&id=137441419649378

P.S igen! Som Förslag på alternativ till SVT och annan svensk pk-media:
Förutom kristen media (vilket rekommenderas) och den så förhatliga sk "Alternativ media", ja ni vet vilka sajter det är, de brukar bli jagade av etablisemangets inkvisition...så finns följande välkända och "accepterade" internationella mediesajter: 
Daily Express
The Weekly Standard
The Telegraph
The Jerusalem Post
The Federist
Här kristna tidningar, som också ger ut "nyheter":
Världen Idag
Hemmets Vän
Inblick
Måste du läsa sekulära svenska nyheter så är det som att välja mellan pest och kolera, men vissa sajter är ibland bara likt en "svår förkylning", uthärdligt alltså:
SvD
Nya Wermlands Tidningen

Kommentera

Publiceras ej